Курсова робота «Застосування інтерактивних методів при вивченні економіки», 2009 рік

З предмету Методика викладання дисциплін · додано 07.05.2010 15:38 · від Женюша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4-6 Розділ 1. Інтерактивні методи навчання 7-21 1.1. Суть та механізми інтерактивних методів навчання 7-12 1.2. Переваги та значення інтерактивних методів навчання 12-21 Розділ 2. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроків з економіки 22-29 2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання 22-24 2.2. Технології колективно-групового навчання 24-26 2.3. Технології ситуативного моделювання 26-27 2.4. Технології опрацювання дискусійних матеріалів 28-29 Розділ 3. Інтерактивне навчання на уроках економіки 30-45 3.1. Структура і методи інтерактивного уроку з економіки 30-32 3.2. Гра як найширший інтерактивний метод навчання економічним наукам 32-38 3.3. Інтерактивні методи на прикладі теми: «Гроші» 39-49 Висновки 50-52 Список використаної літератури 53

Висновок

Спроби протиставити так звані інтерактивні методи навчання не можна б було вважати об’єктивними, якби не проблеми сучасної освіти. Саме це надало право А. А. Вербицькому говорити про те, що інтерактивні методи навчання знаменує собою перехід від переважно регламентованих, алгоритмізованих, програмованих форм і методів організації дидактичного процесу до розвивальних, проблемних, дослідницьких, пошукових — до таких, що забезпечують формування пізнавальних мотивів та інтересів, умов для творчості в навчанні.

У чому полягають відмінності інтерактивними методами навчання від традиційних?

У сучасній дидактиці основними відмінностями форм і методів інтерактивного навчання від традиційних уважають:

 примусову активізацію пізнавальної діяльності учнів;

 залучення учнів упродовж тривалого часу до активної діяльності;

 самостійний (індивідуальний або груповий) пошук розв’язання проблеми на підвищеному рівні зусиль;

 створення емоційно-вольового тла (напруження) для активної діяльності;

 безперервні прямі та зворотні зв'язки між навчальною системою й учнями;

 зміну ролі вчителі на роль менеджера, організатора навчального процесу, консультанта;

 суб’єктно-суб’єктні взаємини між учителем і учнем як прямо, так і опосередковано через навчальну групу, навчальний текст, комп’ютер тощо.

Упродовж тривалої історії педагогіки й освіти було сформовано та з успіхом реалізовано чимало форм і методів інтерактивного навчання, деякі з них саме сьогодні одержали визнання (метод проектів), інші лише зараз почали відносити до групи інтерактивного навчання, а раніше вони вважалися традиційними (евристична бесіда, лабораторні роботи тощо). Можна вважати, що деякі підходи до навчання оформилися лише наприкінці XX століття (колективний спосіб навчання, проблемне навчання, авторські школи). З усього цього різноманіття; для якого різними авторами пропонуються різні класифікації, необхідно виокремити поняття інтерактивного навчання.

Інтерактивна взаємодія сприяє інтелектуальній активності навчання, створенню умов для конкуренції (суперництва) і кооперації їхніх зусиль; крім цього, діє такий психологічний феномен, як зараження, коли будь-яка висловлена партнером думка здатна мимоволі викликати власну реакцію з певного питання.

Використання інтерактивного навчання має включати дії, які допомагають учням розвивати оцінне і критичне мислення, практикуватися на реальних завданнях і виробленні рішень, набувати навички, необхідні для подальшої ефективної роботи над аналогічними проблемами.

При вивченні сучасної економіки застосовують такі інтерактивні методи: це ділові й рольові ігри, дискусії, диспути, аналіз конкретних ситуацій, бесіди, лекції з елементами дискусій, проблемного викладу матеріалу, дослідження, практикуми, робота в малих групах і парах змінного складу, різні форми взаємо навчання і взаємоконтролю, лабораторно-дослідницькі роботи, проекти, евристичне навчання, проблемно-пошукове навчання, елементи дистанційного навчання тощо.

Виокремлюють такі обов'язкові умови організації інтерактивного навчання на уроках економіки:

1. Довірчі, принаймні позитивні, відносини між учителем і учнями.

2. Демократичний стиль викладання.

3. Співробітництво в процесі уроку вчителя й учнів і учнів між собою.

4. Опора на особистий («економічний») досвід учнів, використання в навчальному процесі яскравих прикладів, фактів, образів.

5. Різноманіття форм і методів подання інформації, форм діяльності учнів, їх регулярна і зумовлена різними цілями зміна.

6. Включення зовнішньої та внутрішньої мотивації діяльності, а також взаємомотивації учнів.

Інтерактивне навчання поза залежністю від форм і способів його організації та предметного поля змісту навчання активно розвиватиметься як у теоретичному плані, так і в практичному. Це методичне веління часу, яке пов’язане з новим (або, можливо, добре забутим старим) типом взаємодії Учителя з Учнями, що передбачає активний щирий інтерес одне до одного, до пізнання проблем, що існують у світі, протиріч і загадок, до збагнення змісту, пошуку істини шляхом спілкування в процесі навчально-пізнавальної діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?