Курсова робота «Людський капітал», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 05.05.2010 21:43 · від Олександр · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Економіко-теоретичне обгрунтування сутності людського капіталу 5 1.1. Визначення поняття “людський капітал” в системі економічних категорій 5 1.2. Соціально-економічні особливості людського капіталу в системі ринкових відносин 10 1.3. Поняття трудових ресурсів та персоналу в системі економічних категорій 17 Іі. Особливості та принципи оцінки функціонування людського капіталу в ринковій економіці 23 2.1. Методичні аспекти оцінки ефективності управління людським капіталом 23 2.2. Рівні людського капіталу 32 Ііі. Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу: світовий досвід та вітчизняна практика 35 3.1. Світові тенденції розвитку людського капіталу 35 3.2. Сучасні особливості та перспективи розвитку людського капіталу в Україні 39 Висновки та пропозиції 48 Список використаної літератури 50

Висновок

Людський капітал - це система характеристик, які визначають здатність людини до творчої праці з метою створення товару, послуг, доданої вартості, тобто якість робочої сили індивідуума, сукупного праців-ника підприємства, фірми, корпорації, країни, що знаходить прояв у процесі розширеного відтворення. Виходячи з такого визначення, можна висловити узагальнену думку, що термін "людський капітал" використовується як "сино-нім освітньо-кваліфікаційного потенціалу національної економіки".

З позицій теорії людського капіталу доходи людей є закономірним підсумком їх власних рішень. Це означає, що людина, приймаючи те чи інше рішення, може безпосередньо впливати на розміри своїх майбутніх доходів. Тобто, вкладаючи кошти у свою освіту, професійну підготовку, здоров'я, культуру, вона тим самим збільшує свій власний людський капітал — вдосконалює професійні та ділові характеристики. Вони визнані особливою формою капіталу на підставі того, що їх розвиток потребує значних витрат часу і матеріальних ресурсів, зате потім ці надбання, подібно до фізичного капіталу, забезпечують людині певний дохід.

Управління трудовими ресурсами, забезпечення їх ефективного використання викликає необхідність формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства.

Трудові ресурси - специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів. Як фактор економічного розвитку трудові ресурси - це працівники, що мають певні професійні навички і знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі. Вивчення трудових ресурсів має велике значення для оцінки ринку праці й розробки відповідної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та його зайнятості. На сьогодні трудові ресурси офіційно визначають як частину працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.

Специфіка трудових ресурсів порівняно з іншими факторами економічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, а і споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний прогрес і гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального потенціалу та інших особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються людиною лише за сприятливих умов.

Важливим елементом формування людського капіталу є не лише фінансово-економічні параметри її функціонування, але і соціально-психологічний та моральний клімат всередині підприємства, що представлений його організаційною культурою.

Переорієнтація держави на науково-технологічний варіант економічного зростання, основою якого є прискорений рух в ін-новаційному циклі наука — технології — виробництво — сфера споживання, можлива лише за використання людського фактору зростання: діяльності в науці фахівців світового рівня, підвищення рівня професіоналізму найкваліфікованішої частини наукового персоналу — докторів і кандидатів наук, поліпшення матеріально-технічної бази науки, ефективнішого застосування всіх складових потужного науково-технічного потенціалу держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?