Дипломна робота «Дослідження та удосконалення бухгалтерського обліку та контролю заробітної плати на прикладі ДЗ «Ясинуватської лінійної санітарно – епідеміологічної станції на Донецькій залізниці», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.05.2010 15:58 · від ірина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Аналіз сучасного стану заробітної плати в україні 1.1. Сутність заробітної плати 1.2. Системи, форми та види оплати праці 1.3. Оплата праці керівників. Зрівняння заробітних плат з закордонними країнами 1.4. Структура заробітної плати 1.5. Облікова політика 1.6. Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємств Розділ 2. Організація обліку видатків на оплату праці 2.1. Характеристика ДЗ «Ясинуватської лінійної СЕС на Донецькій залізниці» 2.2. Загальний стан закладу 2.3. Облік заробітної плата 2.4. Склад видатків на оплату праці, порядок розрахунку й порядок обліку 2.5. Удосконалення ДЗ «Ясинуватської лінійної СЕС на Донецькій залізниці» в програмі Project Expert Розділ 3. Удосконалення та контроль видатків на оплату праці на підприємстві 3.1. Організація контролю за фінансово – господарською діяльністю ДЗ «Ясинуваватської лінійної СЕС на Донецькій залізниці» органами Державного казначейства 3.2. Завдання, функції та права органів державної контрольної – ревізійної служби 3.3. Контроль розрахунків з оплати праці 3.4. Удосконалення та ефективність автоматизації обліку по оплаті праці у програмі 1С 3.5. Внутрішній аудит закладу 3.6. Висновки перевірки з оплати праці Висновки Резюме Список використованої литератури

Висновок

Підбиваючи підсумок аналізу теоретичних і практичних аспектів бухгалтерського обліку й контролю видатків ДЗ «Ясинуваватської лінійної СЕС на Донецькій залізниці» по оплаті праці, підкреслимо наступні найважливіші положення, викладені й обґрунтовані в даній роботі. Основна заробітна плата керівнику, лікарям і медичному персоналу заснована на розробці Наказу 33, схеми посадових окладів. Для кожної посади, обумовленого навкруги обов'язків, прав і відповідальності, складається опис на основі кваліфікаційного довідника керівника, завідуючих відділів. Застосовувані на підприємствах форми й системи заробітної плати повинні відповідати наступним основним вимогам: використовувати обґрунтовані норми трудових витрат (трудових обов'язків працівників); застосовувати тарифні ставки (оклади), що забезпечують відтворення робочої сили відповідної кваліфікації; створювати високу матеріальну зацікавленість у результатах праці. Аналіз стану бухгалтерського обліку й контролю оплати праці у ДЗ «Ясинуваватської лінійної СЕС на Донецькій залізниці» показав, що рівень облікової системи на підприємстві досить високий і в цілому відповідає основним вимогам до даної області обліку з боку чинного законодавства, передбаченим для даної категорії підприємств. Облік утримань із заробітної плати ведеться у відповідності Трудового кодексу. Установі рекомендовано організувати службу внутрішнього контролю, зробити перехід на карточну систему, для розрахунку із заробітної плати з робітниками установи. У функціональному аспекті бухгалтерські системи повинні, принаймні, безпомилково провадити арифметичні розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку й роздруківку первинних і звітних документів довільної форми; здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї друкованої форми в іншу; провадити нагромадження підсумків і обчислення відсотків довільного ступеня складності; забезпечувати звертання до даних і звітів за минулі періоди (вести архів). Для того, щоб забезпечити зазначені можливості, система повинна мати єдину базу даних по поточному стані бухгалтерського обліку на підприємстві й архівних матеріалах, будь-які відомості з якої можуть бути легко отримані по запиті користувача. Бази даних можуть мати різну структуру, але в обов'язковому порядку повинні відповідати структурі прийнятого плану рахунків, що задає основні параметри настроювання системи на конкретну облікову діяльність. Модулі системи, що забезпечують проведення розрахунків, підсумовування підсумків і нарахування відсотків, повинні використовувати розрахункові нормативи, які прийняті в поточний час. Надійність системи в комп'ютерному плані означає захищеність її від випадкових збоїв і в деяких випадках від навмисного псування даних. Можна також порекомендувати підприємству застосувати в процесі обліку заробітної плати бухгалтерську комп'ютерну програму «1С Зарплата й кадри 7.7». Система «1С: Зарплата й Кадри 7.7» дозволяє не тільки автоматизувати розрахунок заробітної плати, але й організувати облік співробітників, реєструвати службові переміщення, одержувати статистичні довідки по кадровому складі. Універсальність системи дозволяє реалізувати будь-який підхід до рішення цих завдань і одержувати будь-які звітні документи. Можливість зміни й доповнення первісної конфігурації програми дозволяє настроїти її на вимоги будь-якого підприємства й навіть конкретного користувача. У той же час первісна поставка має ряд основних властивостей, що дозволяють відразу приступитися до розрахунку заробітної плати. Таким чином, для подальшого поліпшення роботи бухгалтерії нашої установи необхідно: 1) забезпечити робочі місця бухгалтерів персональними ЕОМ і необхідними програмами для скорочення обсягу ручної праці й вивільнення часу для аналізу; 2)скоротити строки обробки бухгалтерської інформації із метою вивільнення часу для проведення внутрішнього аналізу.

Бухгалтерський облік ведеться в усіх підприємствах, установах та організаціях. Бухгалтерський облік має місце як в бюджетних так і не бюджетних установах. У бюджетних установах, зокрема у лікарнях, ведеться бухгалтерський облік, який має дещо специфічний характер через походження джерела фінансування діяльності установи. Оскільки, для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, джерелом коштів на оплату праці є кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності. Фінансовий стан ДЗ «Ясинуватської лінійної СЕС» є задовільний і є залежним від налагодженості бухгалтерської роботи, правильності її організації, вибраної облікової політики. Бухгалтерський облік послуг в установах охорони здоров'я ведеться на підставі вимог національних стандартів.

Коментар модератора

Робота без додатків (не передбачено)

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення