Курсова робота «Оцінка ділової активності АКІБ "УкрСиббанк"», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 04.05.2010 12:08 · від Макс · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки ділової активності банку 1.1. Сутність ділової активності банку 6 1.2. Сутність споживчого кредитування. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі 12 1.3. Методика розрахунку показників ділової активності банку 16 Розділ 2. Аналіз показників ділової активності АКІБ «УкрСиббанк» 2.1. Загальна характеристика АКІБ «УкрСиббанк» 22 2.2. Аналіз активів і пасивів АКІБ «УкрСиббанк» 24 2.3. Аналіз дотримання обов’язкових економічних нормативів платоспроможності АКІБ «УкрСиббанк» 35 2.4. Аналіз показників ділової активності «УкрСиббанку» 37 Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ділової активності Акіб «укрсиббанк» 3.1. Шляхи покращення ділової активності банків 46 3.2. Рекомендації щодо підвищення активності АКІБ «УкрСиббанк» та їх економічне обгрунтування 48 Висновок 52 Список використаних джерел 58 Додатки 60

Висновок

Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління банківською діяльністю.

Вихідною передумовою всієї постановки робіт АКІБ «УкрСиббанк» з продажу послуг має бути ринкова орієнтація. Успіх комерційного банку визначається обсягом продажу на ринку банківських послуг. В умовах вільної конкуренції переваги мають банки, для яких потреби клієнтів стоять на першому місці. Одним з кроків у цьому напрямі може стати прийняття «Маркетингового регламенту» — короткого документа, в якому сформульовані найважливіші настанови з ринкової орієнтації діяльності кожного співробітника банку.

Успіх діяльності з залучення населення до обслуговування в банку забезпечується комплексним підходом. При плануванні програм має бути враховано безліч чинників як зовнішнього середовища (перспективні сегменти клієнтів, дії конкурентів, можливості й обмеження законодавства, звички населення тощо), так і внутрішньобанківського середовища (наявність певних послуг, їх вартість, технічна база, готовність до змін). У роботі повинні брати участь усі підрозділи банку, що мають відношення до безпосередньої роботи з клієнтами, до розробки видів послуг і оцінки їх ефективності, а також ті співробітники, чиї досвід і знання дають змогу виступати в ролі консультантів, експертів, викладачів, авторів публікацій. Незважаючи нате, що програми робіт із залучення корпоративних клієнтів і населення (фізичних осіб) розробляються окремо, у кожній із них повинні враховуватись моменти взаємної підтримки і доповнення.

Ділова активність банку характеризується його спроможністю залучати кошти та раціональністю їх розміщення.

Ділова активність банку може бути визначена як за допомогою аналізу окремих показників, так і через оцінювання відповідних співвідношень між окремими статтями активів, пасивів та кількісним узгодженням змін в активах і пасивах. Показники ділової активності дають змогу інтерпретувати стан і використання банком економічного потенціалу, тобто наявних і прихованих можливостей, і вагомість взятих на себе ризиків господарювання.

За розрахованими показниками ділової активності АКІБ «УкрСиббанк», які наведені у другому розділі, видно, що банк досить успішно виконує свою комерційну діяльність. Деякий спад основних показників пояснюється існуючою кризовою ситуацією в Україна та світі. З досвіду минулих років можна сказати, що це тимчасове явище. Наприклад, за таким важливим фактором, що впливає на ділову активність, як строкові депозити населення на разі простежується негативна тенденція. Але за прогнозами провідних українських та зарубіжних економістів світу вже найближчим часом довіра населення до банківської системи різко підвищиться. Разом з цим прогнозується прогнозується підвищення зацікавленості як фізичних, так і юридичних осіб до банківських кредитів, в тому числі і в іноземній валюті, відсоткові ставки на які найближчим часом повинні суттєво зменшитися. Також відбувається відновлення активної участі банків на ринку цінних паперів.

Досліджуючи комплекс питань, пов’язаних з проблемами підвищення ділової активності банку, я дійшов висновку, що необхідно використовувати не тільки комплексний аналіз при оцінці діяльності банку, а й необхідне глибоке розуміння факторів впливу, їх складових, тенденцій та перспектив подальшого розвитку.

Складність організації і технологій роботи сучасного банку вимагає знань не тільки методик, а й адекватного інформаційного та технічного забезпечення, постійного вдосконалення систем управління, наявності оптимальних технологій продажу банківських продуктів, високого рівня освіти та культури банківської справи.

Отже, на мою думку, АКІБ «УкрСиббанк» успішно справляється з поставленими завданнями та чітко йде наміченим курсом, не зважаючи на досить складну економічну ситуацію, що склалася в країні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення