Курсова робота «Виникнення податків та розвиток науки про податки», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 02.05.2010 16:22 · від Я · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Теоретичні основи податків 1.1. Поняття податків, їх значення та функції 1.2. Класифікація податків Розділ II. Історія виникнення та розвиток податків. Наука про податки 2.1. Податки як історична категорія 2.2. Виникнення та розвиток місцевого оподаткування 2.3. Історичні принципи оподаткування та їх розвиток 2.4. Розвиток науки про податки Розділ III. Сучасні етапи науки про податки 3.1. Сучасні принципи оподаткування в Україні 3.2. Сучасні теорії податків Висновок Використана література

Висновок

Податки, як головне джерело державних доходів, мають багатовікову історію.

Вперше поняття “податок” з’явилося на тому етапі розвитку держави, коли виникла необхідність обґрунтування податкових стягнень.

Отже, податок - обов`язкові нормативні платежі в державний або місцевий бюджет, що їх вносять як окремі особи, так і підприємства різних форм власності.

З викладеного матеріалу можна зробити висновок, що на протязі всього часу розвитку суспільства та світової науки історія податків змінювалося і розвивалася за такими етапами: перший охоплював стародавній світ і початок середніх віків; другий – XVI – XVIII ст.; третій – XIX – XX ст..

В Україні розвиток податків починався від Київської Русі аж до Незалежної України. Першим податком який був запроваджений на території Київської Русі – поплужний, потім почали розвиватися і запроваджуватися нові податки ( податок промисловий, подушний податок, податок із суден, будинків, податок на сіль, тютюн, спиртні напої і т.д)

Зародження податкової науки як частини загальної фінансової науки почалося в Росії у XVII – XVIII ст.. Одним із перших учених – економістів, який займався проблемою фінансової та податкової політики держави, був І. Посошков (1652- 1726). На його думку, держава може бути багатою тільки тоді, коли багатий народ.

Важливе місце також в розвитку науки про податки посідає професор фінансового права І. Озеров. У своїх працях, він розглядав проблеми та історію розвитку оподаткування, всебічне значення податків, у тому числі і вплив їх як на економіку держави, так і на платників податків, на зміни бюджетного процесу в цілому.

Щодо сучасного стану податків, то вони всі закріплені Законом України «Про систему оподаткування». Згідно з ним механізм справляння податку у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу встановлюється КМУ. Податки і збори, справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті не підлягають.

Отже, еволюція податкових відносин завжди була відбитком співвідношення класових та групових інтересів, соціальних сил, їх боротьби та компромісів. Тому в ряду основних понять, які характеризують місце та значення податків у суспільному розвитку - інтереси. За інтересами держави повинні стояти концентровані інтереси всього суспільства. Завдання забезпечити інтереси держави і суспільства в значній мірі покладено на податкову систему, яка покликана здійснювати перевірку виконання зобов'язань юридичних та фізичних осіб перед державою при створенні фондів грошових коштів та їх ефективне використання. Поєднання інтересів держави та платників податків свідчить про наявність єдиного національного державного інтересу. При відсутності такої єдності постає завдання виявити та усунути причини, котрі призвели до розбіжностей цих інтересів.

Коментар модератора

49 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення