Курсова робота «Валютні операції "СВОП", їх характеристика,класифікація та ризики при проведенні», 2009 рік

З предмету Інше · додано 01.05.2010 18:28 · від As_ColD_As_Ice · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Визначення оптимального варіанту фінансування для компанії 3 1.1. Постановка завдання оптимізації фінансування організації виробництва 3 1.2. Розрахунок прибутковості негайної покупки устаткування 6 1.3. Визначення доцільності купівлі устаткування через 6 місяців 10 Висновки до розділу і 11 Розділ іі. Валютні операції “своп” 11 2.1. Загальна характеристика операцій СВОП 12 2.2. Поняття валютних свопів та їх класифікація 15 2.3. Поняття процентних свопів, їх види та характеристика 19 2.4. Валютні свопи ринку капіталів. Валютно-процентні свопи 22 2.5. Ризики при проведенні операцій своп 23 Висновки до розділу іі 29 Список використаних джерел 32

Висновок

Операції своп використовуються для:

• здійснення комерційних угод, які дають змогу уникнути збитків при конвертації валют;

• придбання банком необхідної валюти без ризику (на основі покриття контругодою) для забезпечення міжнародних розрахунків, диверсифікації валютних резервів;

• взаємного міжбанківського кредитування в двох валютах.

Детальніше механізми виконання окремих видів валютних операцій буде розглянуто в наступних розділах.

Валютний своп — це обмін потоками двох валют за певний період у майбутньому між сторонами угоди. Валютні свопи поділяють на свопи з фіксованими ставками та свопи з плаваючими ставками (процентні свопи):

• свопи з фіксованими ставками, що являють собою комбінацію конверсійних угод з різними датами валютування (більш відомі як валютні свопи (currency swap). Вони здебільшого використовуються на ринку forex). Ці свопи будуть детально розглянуті нижче;

• свопи з плаваючими процентними ставками (процентні або валютно-процентні свопи), що являють собою обмін активами або зобов’язаннями (вираженими в одній або в різних валютах). Вони переважно використовуються на ринку капіталів.

Своп з фіксованими ставками валют може укладатися двома способами:

- як комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакову суму з різними датами валютування;

- як дві зустрічні депозитні угоди на еквівалентні суми валют.

Угоди своп можуть використовуватися:

1. для продовження (пролонгації) відкритої валютної позиції на майбутнє. Пролонгувати (або “свопувати”, від англійського to swap out) відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний строк у майбутньому;

2. для керування своїми активами та зобов’язаннями, для збільшення прибутковості;

3. для зменшення валютного ризику;

4. для хеджування операцій форвард.

Процентні свопи (або свопи ринку капіталів) є похідним інструментом ринку депозитних операцій. В основі процентного свопу лежить депозитна операція, тобто залучення або розміщення коштів на міжнародних ринках грошей та капіталу.

Процентний своп — це обмін між двома або більшою кількістю сторін процентними платежами або надходженнями.

Процентні свопи передбачають взаємовигідний обмін зобов’я-заннями за борговими інструментами або процентними доходами від активів.

Важливою передумовою здійснення процентного свопу є збіг строків та сум депозитів, що лежать в основі свопу, іншою обов’язковою умовою є те, що депозитні операції мають здійснюватися в одній й тій самій валюті.

Валютні свопи ринку капіталів називаються ще валютно-про-центними свопами (cross currency interest rate swap). Вони передбачають обмін зобов’язаннями за активами в різних валютах.

Валютно-процентний своп може передбачати як обмін процентними платежами, так і обмін сумою основного боргу. Ситуація на міжнародному ринку капіталів може скластися таким чином, що банку можуть котируватися нижчі процентні ставки за кредитами в одній валюті, та вищі — за кредитами в іншій (наприклад, американському банку котируються більш привабливі процентні ставки в доларах США порівняно зі ставками за кредитами в британських фунтах стерлінгів). Тоді для банку можливо одержати позику на ринку, де він має перевагу, та здійснити валютний своп.

Сторони здійснюють операцію своп зустрічаються з 2-ма основними видами ризику: цільової ризик і кредитний ризик. Цільовий ризик виникає у зв'язку з тим. що процентні ставки чи валютні курси можуть змінюватися з дати укладання угоди своп. Кредитний ризик виникає у зв'язку з тим. що партнер може не виконати зобов'язання і таким чином заподіяти іншій стороні непередбачені втрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?