Дипломна робота «Економічна ефективність виробництва зерна», 2005 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 26.12.2006 15:26 · від Юра · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. 9 Науково-теоретичні основи ефективності виробництва зерна в ринкових умовах господарювання 9 Сутність економічної ефективності та особливості її визначення у зерновому господарстві 9 Методичні основи аналізу ефективності виробництва та формування ринку зерна 17 2. Стан виробництва зерна у приватному сільськогосподарському підприємстві “лутовинівське” козельщанського району полтавської області за 2001-2003рр 25 Організаційно-економічна характеристика підприємства 25 2.2. Аналіз динаміки виробництва зерна та його економічної ефективності 38 2.4. Динаміка та виконання плану зібраної площі та урожайності зернових та зернобобових культур у господарстві “Лутовинівське” 40 2.5. Динаміка і виконання плану виробництва зерна у підприємстві “Лутовинівське” 43 2.6. Аналіз якості продукції зернових 45 2.7. Вплив факторів на зміну валового збору зерна 47 2.8. Економічна ефективність виробництва зернових 55 3. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна в аграрному підприємстві 74 3.1. Оптимізація посівних площ зернових культур 74 3.1. Норми затрат і вихід продукції в господарстві 76 Культури 76 3.2. Внесення оптимальних доз мінеральних добрив як один з ключвих напрямків підвищення економічної ефективності виробництва зерна 81 3.3. Впровадження та використання високоврожайних сортів та гібридів 86 3.4. Скорочення втрат продукції, підвищення її якості 88 3.5. Удосконалення реалізації продукції 91 3.6. Економічне обгрунтування показників виробництва зерна на 2005 рік 94 Висновки і пропозиції 96 Список використаної літератури 98 Додатки 100 Додаток А. 100 Додаток Б. 101

Висновок

Конкурентоспроможність, - як соціально-економічна категорія - це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від розглядаємого економічного об`єкту. У багатогранній практичній діяльності по досягненню конкурентоспроможності акценти повинні бути розставлені наступним чином:

1) Конкурентоспроможність персоналу;

2) Конкурентоспроможність підприємства;

3) Конкурентоспроможність продукції (одержана як похідна перших двох).

Зрозуміло, що вся робота повинна проводитися паралельно, енергійно, відповідними службами, але пріоритет повинен належати персоналу.

В багатогранній роботі по досягненню конкурентоспроможності важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати конкурентоспроможність того чи іншого об`єкту.

Як показало проведене дослідження, нараховується багато параметрів, які повинні знаходитися в полі зору керівництва підприємства, як найважливіші об`єкти управління. Разом з тим, задаючись параметрами конкурентоспроможності для того або іншого об`єкту, необхідно постійно турбуватися про створення належних умов, які забезпечують досягнення потрібних параметрів конкурентоспроможності.

Умови (обставини, від яких будь-що залежить) виступають, таким чином, другою основоположною складовою категорією конкурентоспроможності. Вони охоплюють широкий спектр технічних, технологічних, організаційних, економічних, соціальних, кадрових, правових, ідеологічних відносин, які скла-даються в процесі функціонування господарського механізму підприємства. Створення всіх необхідних умов для досягнення конкурентоспроможності об`єктів - первинна турбота керівництва і всього персоналу підприємства.

Але успіх нашого, та інших підприємств буде залежати від Державної політики. Основним завданням Держави має бути створення такого економічного, політичного та правового середовища, інституційної інфраструктури, які б стримували перспективні конкурентоспроможні товари. В першу чергу це стосується визначення та проведенням реформ господарської діяльності в умовах переходу до нової моделі розвитку економіки, створення ефективної експортно-імпортної стратегії, політики таможні, валютно-фінансові, та інших, які б враховували національні інтереси та інтереси виробників.

У той же час існують визначені шляхи підвищення їхньої конкурентноздатності, пов'язані з економічними критеріями: зменшення торгових надбавок на товари і зниження тарифів на послуги за рахунок використання внутрішніх резервів, економії витрат на процеси обслуговування без зниження рівня їх якості, що дозволить установити більш низькі ціни при реалізації товарів і наданні послуг.

Обмеження активного впливу на підвищення конкурентноздатності товарів і послуг у сфері обслуговування вимагає обґрунтованого добору і застосування методів забезпечення конкурентноздатності, які необхідно розглядати як найбільш ефективні шляхи підвищення конкурентноздатності.

Одним зі шляхів підвищення конкурентноздатності продукції у сфері обслуговування є забезпечення їх організаційного й інформаційного підкріплення у формі надання додаткових сервісних послуг, а також доведення до споживачів необхідної і достовірної інформації. Крім того, підвищити конкурентноздатність продукції у сфері виробництва можна шляхом розробки і впровадження систем забезпечення конкурентноздатності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення