Курсова робота «Захист права інтелектуальної власності», 2008 рік

З предмету Право · додано 29.04.2010 19:35 · від Юлія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності 5 1.1. Поняття права інтелектуальної власності 5 1.2. Види права інтелектуальної власності 10 Розділ 2. Міжнародна охорона інтелектуальної власності 14 2.1. Міжнародні установи охорони інтелектуальної власності 14 2.2. Міжнародно-правові акти з питань інтелектуальної власності 18 Розділ 3. Система охорони інтелектуальної власності в Україні 25 3.1. Розвиток системи охорони інтелектуальної власності в Україні 25 3.2. Установи системи охорони інтелектуальної власності в Україні 30 Розділ 4.Захист права інтелектуальної власності 35 4.1. Система захисту прав інтелектуальної вла­сності та її призначення 35 4.2. Дії, що визнаються порушенням права ін­телектуальної власності 36 4.3. Категорії спорів 39 4.4. Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності 41 Висновки 42 Перелік посилань 44 Використані джерела 45 Додаток А. Державна система правової охорони інтелектуальної власності України (виконавча гілка) 46 Додаток Б. Міжнародні конвенції, угоди та договори, що регулюють питання права промислової власності 47

Висновок

На куполі будинку штаб-квартири ВОІВ у Женеві звертає на себе увагу напис:

«Людський геній є джерелом всіх творів мистецтва і винаходів. Ці твори є гарантією життя, гідного людини. Обов’язок держави — забезпечити надійну охорону всіх видів мистецтва і винаходів» (Арпад Богш)

Цей красномовний напис свідчить:

- усі досягнення науки, культури і техніки – плід творіння людського;

- лише вони можуть забезпечити людині життя, гідне її призначенню на землі;

- людство зобов’язане всілякими засобами і всебічно охороняти досягнення людської творчості як найцінніший капітал.

В сучасних економічних та політичних умовах розвитку України все більшу роль відіграють процеси, що відбуваються в інтелектуальній сфері. Саме вона є важливою частиною основних ресурсів держави, її науково-технічного потенціалу, який, зрештою, є не останнім чинником в сучасних економічних перетвореннях. Сприйняття інтелектуального продукту (зокрема об’єкту промислової власності – винаходу, промислової моделі тощо) як категорії власності, усвідомлення необхідності його охорони та захисту дозволяє законодавчо регулювати правовідносини, пов’язані зі створенням, правовою охороною та використанням винаходів та інших інтелектуальних продуктів.

За роки незалежності в Україні створена сучасна законодавча база щодо захисту прав інтелектуальної власності, яка узгоджується із загальновизнаними на міжнародному рівні підходами до забезпечення такого захисту, зокрема з вимогами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) Світової організації торгівлі. В рамках міжнародних вимог забезпечується реалізація основних положень законодавства України у зазначеній сфері. Однак гармонізація українського законодавства з нормативно-правовими актами ЄС у сфері інтелектуальної власності (в тій частині, в якій вони не дублюють чинні глобальні правила в цій сфері) потребуватиме значно більш тривалого періоду та здійснюватиметься згідно заходів, передбачених Програмою інтеграції України до Європейського Союзу.

Угоди з країнами СНД, укладені Україною за останні роки, зокрема, про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень та про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності, також підписано згідно з вимогами міжнародних конвенцій і договорів, зокрема Угоди ТРІПС, що сприяє вступу її учасників до СОТ [12, с. 2].

Такий досить широкий перелік міжнародно-правових актів у сфері правової охорони об'єктів промислової власності. У переважній більшості цих актів свого часу брав участь СРСР, а нині їх стороною є і Україна. Це означає, що як колишній СРСР, так і Україна сьогодні при розробці законодавства у цій сфері неодмінно враховують власну участь у відповідних міжнародних актах. У міжнародному приватному праві норма міжнародного договору, як відомо, прямо не застосовується, а трансформується у норму національного законодавства. Така трансформація, по суті, може бути автоматичною, оскільки ст. 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вважаються частиною національного законодавства України. Відповідно, міжнародні договори у сфері промислової власності мають великий вплив на патентне законодавство України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?