Дипломна робота «Методи управління прибутком підприємства», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.04.2010 10:12 · від kocks · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретіко-методологічні засади управління формуванням та розподілом прибутку 7 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства і задачі щодо його зростання 7 1.2. Основи формування та розподілу прибутку 20 1.3. Методи управління прибутком підприємства 34 Розділ 2. Аналіз процесів формування і розподілу прибутку тов «абс інжиніринг» 55 2.1. Оцінка ліквідності та фінансової стійкості ТОВ «АБС Інжиніринг» 55 2.2. Оцінка прибутковості фінансово-господарської діяльності підприємства 72 2.3. Аналіз факторів формування прибутку підприємства 80 Розділ 3. Удосконалення механізму розподілу прибутку тов «абс інжиніринг» 88 3.1. Управління розподілом і використанням прибутку підприємства 88 3.2. Фактори підвищення прибутковості підприємства 95 3.3. Вплив дивідендної політики на прибуток ТОВ «АБС Інжиніринг» 102 Висновок 112 Додатки 115 Список використаної літератури 130

Висновок

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

1. Прибуток — це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Прибуток формується, як різниця між отриманими доходами та понесеними підприємством витратами. Принципове значення в розподілі чистого прибутку є досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання.

Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві можна встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи заходів.

До чинників, що впливають на операційний прибуток, належать зміни: ціни на реалізовану продукцію; обсягів реалізації продукції; структури реалізованої продукції; собівартості одиниці продукції; собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.

2. Об'єктом розподілу є прибуток підприємства. Під його розподілом розуміють направлення прибутку в бюджет і використання на підприємстві та за його межами.

Законодавче розподіл прибутку регулюється в тій його частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Визначення напрямків витрачання прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, структури статей його використання знаходиться в компетенції підприємства.

3. Одним з важливих завдань фінансового менеджменту є формування та реалізація політики підприємства в галузі виплати дивідендів. Дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у статутному капіталі підприємства.

Дивідендна політика – це набір цілей і завдань, які ставить перед собою керівництво підприємства у галузі виплати дивідендів, а також сукупність методів і засобів їх досягнення.

4. Метою діяльності ТОВ «АБС Інжиніринг» є організація та здійснення роздрібної торгівлі товарами для будівництва, як вітчизняного так і не вітчизняного виробництва.

5. Прибуток на ТОВ «АБС Інжиніринг» утворюється, як різниця між отриманими доходами та понесеними підприємством витратами.

Протягом 2006-2008 років показники діяльності ТОВ «АБС Інжиніринг» зазнали позитивних змін. Чиста виручка від реалізації зросла в 2008 році порівняно з 2007 р. на 183,26 тис. грн. (9,09%). За цей час собівартість реалізованої продукції зросла на 110 тис. грн. (6,25%).

Це призвело до збільшення валового прибутку від реалізації на 73,26 тис. грн. (28,53%). Негативно вплинуло зростання рівня адміністративних витрат на 17,6 тис. грн. (29,63%) та витрат на збут 6,6 тис. грн. (25%). В результаті чого загальна собівартість реалізованої продукції зросла на 134,2 тис. грн. (7,27%).

Інші операційні доходи підприємства в 2008 році зросли на 6,6 тис. грн. Прибуток від операційної діяльності зріс на 55,66 тис. грн. (25,21%).

В 2008 році відбулося зменшення доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів відповідно на 2,2 тис. грн. (25%) та 2,2 тис. грн. (33,33%).

Чистий прибуток ТОВ «АБС Інжиніринг» році зріс на 35,86 тис. грн. (24,08%) порівняно з 2007 роком.

6. Фінансовий стан підприємства можна оцінити як стабільний.

Витратні показники рентабельності ТОВ «АБС Інжиніринг» зменшились, порівняно з 2007 роком. Так, рентабельність продукції зменшилась на 3%, рентабельність операційної діяльності – на 5,5%, рентабельність господарської діяльності – на 3,2%, коефіцієнт покриття виробничих витрат – на 0,07 пунктів. Проте відбулось зменшення коефіцієнту окупності витрат на 0,023 пункти.

Отже, розглянувши діяльність підприємства ми бачимо, що підприємство є рентабельним, що вказує на позитивні тенденції у діяльності ТОВ «АБС Інжиніринг» оскільки збільшується величина прибутку.

7. Рівень маржинального доходу за розрахунками в ТОВ «АБС Інжиніринг» в 2008 р., порівняно з 2006-2007 рр., збільшився на 14,6 тис. грн. та 7,7 тис. грн. відповідно, проте спостерігається зменшення рівня маржинального доходу в 2008 р., порівняно з 2006-2007 рр. на 0,94% та 0,46% відповідно.

Таким чином, чистий прибуток, що залишився у розпорядженні ТОВ «АБС Інжиніринг» має наступні напрямки розподілу: на виробничо-технічний розвиток, соціальний розвиток, матеріальне заохочення, приріст власних оборотних коштів та інші витрати.

Сума чистого прибутку, що залишився у розпорядженні ТОВ «АБС Інжиніринг» на виробничо-технічний розвиток у 2008 р. порівняно з 2007 р. зросла на 39,9 тис. грн., або на 91,48%, сума прибутку на соціальний розвиток збільшилась на 18,4 тис. грн., або на 81,7%, на матеріальне заохочення – зменшилась на 8,6 тис. грн., або на 35,72%, на приріст власних оборотних коштів на 6,6 тис. грн., або на 16,21%, на інші витрати – на 7,3 тис. грн., або на 40,14%.

8. Особливу увагу у процесі факторного аналізу фінансових результатів ТОВ «АБС Інжиніринг» необхідно звернути на одну з найбільш суттєвих складових їх формування – фінансовий результат від операційної діяльності, оскільки підприємство протягом 2008-2010 рр. планує формувати величину чистого прибутку виключно за рахунок операційної діяльності.

В залежності від застосовуваного товариством способу витрачання прибутку загальні збори акціонерів, до виключної компетенції яких входить розподіл прибутку і збитків товариства, приймають рішення або про затвердження кошторису витрачання прибутку на потреби товариства на майбутній рік, або про затвердження кошторису розподілу прибутку по фондах.

9.Таким чином, розробка та здійснення дивідендної політики тісно пов’язані із структурою акціонерного капіталу. Для збереження складу акціонерів рівень дивідендних виплат повинен відповідати їх очікуванням.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення