Курсова робота «Облік амортизації та зносу основних засобів», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.04.2010 21:51 · від Віталій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Економічна сутність амортизації та зносу основних засобів 5 2. Методи нарахування амортизації та зносу основних засобів та порядок їх вибору для амортизаційної політики підприємства 8 3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації та зносу основних засобів 24 4. Шляхи вдосконалення організації обліку амортизації та зносу основних засобів 33 Висновки 36 Список використаних джерел 39 Додатки

Висновок

Отже, усі основні засоби, крім землі підвернені фізичному та моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої якості та приходять до непотребу. Поступове перенесення вартості діючих основних фондів на готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни зношених об’єктів називається амортизацією. В світі існує декілька різноманітних концепцій амортизації. В Україні діє “натуралістична” концепція.

Нарахування амортизації (зносу) регламентується П(С)БО 7 “Основні засоби”, за яким амортизація – це систематичне розподілення вартості основних засобів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Нарахування амортизації основних засобів робиться такими методами:

- прямолінійний;

- виробничий;

- зменшення залишкової вартості;

- прискореного зменшення залишкової вартості;

- кумулятивний;

- податковий.

Серед альтернативних методів нарахування амортизації, що передбачені стандартами GAAP, можна визначити такі, як метод списання та заміни, метод групового та змістовного обліку зносу, метод оцінки товарно-матеріальних запасів.

Нарахування амортизації у податковому обліку регламентується Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, за яким амортизація – це поступове віднесення витрат, що пов’язані з придбанням, виготовленням та покращенням основних фондів, на зменшення скорегованого прибутку у межах поставлених норм амортизаційних відрахувань. У податковому обліку існує метод зменшення залишкової вартості та прискорений метод.

Треба зазначити, що П(С)БО 7 “Основні засоби” дозволяє нарахування амортизації податковими методами, що приводить до різноманітних протиріч.

Основним питанням амортизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обрати. Щоб відповісти на це питання треба детально розглянути усі існуючи методи та визначити фактори, що пов’язані з експлуатацією об’єктів основних засобів, бо чітких рекомендацій по цьому приводу у світі не існує. Обраний метод нарахування амортизації закріпляється наказом та відображається у обліковій політиці підприємства.

Щомісяця амортизаційні нарахування за обраним методом відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, для чого призначений пасивний рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». Для розрахунку амортизації використовують типову форму ОЗ – 14 (для промислових підприємств), ОЗСГ-5 (Акт на списання автотранспортних засобів), ОЗСГ – 6 (Акт на установлення, пуск та демонтаж будівельної машини), ОЗСГ – 7 (Опис інвентарних карток по обліку основних засобів), ОЗСГ – 8 (Картка обліку руху основних засобів), та Ж/О №10.2 с/г.

Отже, амортизаційні відрахування – один з головних джерел здійснення реальних інвестицій. За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес її відтворення, регулюється технічна та виробнича політика на підприємстві. В Україні не вироблено амортизаційної політики, яка б дала змогу стимулювати використання одного з найбільших інвестиційних ресурсів. Необхідно створити таку систему амортизації, яка б у рамках загальнодержавного регламенту дала змогу кожному підприємству обирати найсприятливіші режими відновлення основних фондів.

Можна відзначити що П(С)БО 7 “Основні засоби” має як позитивні сторони, так і негативні. По-перше він відкидає положення, що зафіксовані у Законі “Про оподаткування прибутку підприємств”, що недопустимо. По-друге, надання необмежених прав підприємствам у виборі системи амортизації не має аналогів у світі. Така міра означає зупинення сплати податку на прибуток.

Багато недоліків у стандартах пов’язано з недостатнім виясненням теоретичних основ прискореної та не прискореної амортизації, що потребує доробки у нормативній базі.

Отже, можна зробити висновок, що :

- амортизаційна політика перехідного періоду повинна органічно поєднувати директивні та ринкові важелі при посиленні останніх;

- держава повинна регламентувати принципи побудови амортизаційної системи спеціальним Законом України “Про амортизацію”.

- законодавчо затверджений порядок амортизацій повинен збутися недоліків діючої методології.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення