Курсова робота «Управління грошовими потоками підприємства на прикладі ВАТ "Київський ювелірний завод», 2009 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 27.04.2010 19:23 · від Vita K · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Теоретичні аспекти управління грошовими коштами на підприємстві 5 2.Аналіз руху грошових коштів на підприємстві: складання звіту про рух грошових коштів прямим і непрямим методами на основі звітності (баланс і звіт про фінансові результати) 9 3.Оцінка ефективності управління грошовими коштами за допомогою розрахунку фінансових показників 17 Висновки 21 Список літератури 24

Висновок

Різноманітні об’єктивні та суб’єктивні причини можуть викликати дефіцит готівки на підприємстві, що неминуче призведе до негативних наслідків. В подальшому дефіцит грошових коштів призводить до:

затримок у виплаті заробітної плати;

зростання кредиторської заборгованості перед постачальниками та бюджетом;

зростання частки простроченої заборгованості по кредитах банків;

зниження ліквідності активів підприємства;

зростання тривалості виробничого циклу через несвоєчасні поставки сировини і комплектуючих.

Тому наступним кроком після аналізу грошових потоків є використання поточних заходів, спрямованих на оптимізацію таких потоків через вплив на фінансовий цикл підприємства. Управління фінансовим циклом підприємства безпосередньо пов’язане з управлінням його грошовими потоками. Процес управління потоками грошових коштів представляє собою постійний моніторинг відхилень реального руху грошових коштів від планових показників та використання заходів по усуненню таких відхилень. В свою чергу, планові показники повинні враховувати пропозиції по ефективному використанню грошових коштів (наприклад, прискорення їх обороту).

Даний розділ роботи фінансового менеджера зводиться до розрахунку можливих джерел надходження і відпливу грошових коштів. Використовується та ж схема, що й при аналізі руху грошових коштів, тільки для простоти деякі показники можуть агрегуватися.

Аналіз руху грошових коштів проводиться прямим і непрямим методами. Відмінність у використанні прямого та непрямого методів стосується лише розділу операційної діяльності.

Аналіз грошових коштів прямим методом дозволяє оцінити ліквідність підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових коштів на рахунках, що дає можливість робити оперативні висновки відносно достатності коштів для сплати по рахунках поточних зобов’язань, а також про можливість здійснення інвестиційної діяльності.

В той же час цей метод має суттєвий недолік, оскільки він не розкриває взаємозв’язок одержаного фінансового результату і зміни величини грошових коштів на рахунках підприємства. Тому необхідно з’ясувати причину можливих розбіжностей. Отже, аналізуючи прямий та непрямий метод розрахунку грошових коштів на ВАТ «Київський ювелірний завод» можна зробити висновок, що прямий метод ґрунтується на більш розгорнутому аналізі грошових коштів підприємства, який дає можливість більш глибоко оцінити операційну діяльність підприємства у розрізі всіх статей розрахунків, що впливає на покращення фінансового стану підприємства через оперативніший пошук перевитрат по окремих статей витрат підприємства та поліпшення стану по цих статтях. Так, наприклад, по статті «Розрахунки постачальниками» видно, що в 2008 році ця стаття має суттєве від’ємне значення у розмірі -12732 тис. грн.., що вплинуло на зменшення загальних змін грошових коштів, проте зворотна тенденція спостерігається в 2007 році і ця стаття має позитивне значення у розмірі -12732 тис. грн.. Тому в даному випадку необхідно простежити, що вплинуло на такі різкі зміни і прийняти відповідні міри. Таким чином кожна стаття вказує на відповідний стан та при необхідності по даному аналізу можна покращити взагалі рух грошових коштів підприємства.

Для більш повної оцінки ефективності управління грошовими коштами розраховано фінансовий цикл підприємства в тенденції за три останні роки.

Дані таблиці 3.1 вказують на те, що фінансовий цикл на ВАТ «Київський ювелірний завод» в 2009 році зменшився в порівнянні з 2007 роком на 39 днів. Це вказує на те, що підприємство ефективніше спрацювало, що добре вплинуло на фінансовий стан.

Оцінка ефективності управління грошовими потоками є завершальним етапом аналітичної роботи, мета якого – визначити результативність управлінських рішень щодо грошових потоків підприємства та їх вплив на стан фінансової рівноваги і забезпечення сталого економічного зростання. Для аналізу ефективності управління грошовими потоками використовують показники, серед яких виділяють:

- коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається;

- коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається;

- коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в періоді, що розглядається.

Таким чином аналіз даних таблиці 3.1 показує, що на підприємстві в 2009 році чистий грошовий потік має від’ємне значення, тому всі розраховані показники мають також від’ємне значення. Проте в 2008 році у порівнянні з 2007 роком спостерігається тенденція до приросту чистого грошового потоку, а також по всіх розрахункових показниках спостерігається збільшення значень коефіцієнтів, що вказує на найефективніше управління грошовим потоком у 2008 році. В 2007 році на підприємстві також спостерігається ефективне управління грошовими коштами, за винятком коефіцієнту реінвестування чистого грошового потоку, оскільки сума чистого грошового потоку не покрила суму виплачених дивідендів.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення