Курсова робота «Облік платників податків і податкових надходжень як складова частина податкового контролю», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 26.04.2010 19:42 · від Сизон Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Податковий контроль в україні: теоретико-правові засади 1.1. Сутність і задачі податкового контролю 5 1.2. Основні види правопорушень податкового законодавства 11 1.3. Способи здійснення правопорушень 'у сфері оподаткування в Україні 16 Висновки до розділу 1 21 Розділ 2. Аналіз проблем податкового контролю в системі справляння податків 2.1. Оцінка контрольно-перевірочної роботи органів ДПС України протягом 2008 р. 23 2.2. Проблеми податкового контролю як привід до дискусії 26 Висновки до розділу 2 29 Розділ 3. Шляхи вдосконалення податкового контролю в україні 31 Висновки до розділу 3 39 Висновки 40 Список використаної літератури 42

Висновок

На основі дослідження теоретичних, організаційно-правових засад податкового контролю, проведеного аналізу управління системою податкового контролю й практичного досвіду за результатами контрольно-перевірочної роботи автором узагальнено і розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення податкового контролю як системного поняття в розрізі його складових, класифікації за видами, формами і методами. Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:

За результатами дослідження виявлено визначення терміна „податковий контроль” як системи дій та заходів в управлінні фінансами країни, які спрямовані на забезпечення дотримання суб’єктами господарювання чинного законодавства з оподаткування з метою наповнення грошовими ресурсами державного бюджету всіх рівнів і державних цільових фондів.

У роботі визначено та детально охарактеризовано складові системи податкового контролю: контролюючий суб’єкт, підконтрольний суб’єкт, контрольні дії, предмет і об’єкти контролю. Контрольні дії спрямовуються на встановлення відповідності показників податкової звітності контрольованого платника податку (підконтрольного суб’єкта) вимогам чинного законодавства з оподаткування та здійснення інших заходів, безпосередньо пов’язаних з виконанням платником своїх податкових зобов’язань (постановка на облік в органах податкової служби, складання та подання податкової звітності тощо). Предмет і об’єкти контролю визначаються конкретними завданнями, які ставляться контролюючим суб’єктом.

Відсутність в Україні спеціального закону, який би врегульовував системні правовідносини у сфері податкового контролю, негативно впливає на його ефективність. Законодавство, яким на органи державної податкової служби покладено обов'язки з контролю за справлянням податків, характеризується як недосконале. Зокрема, у Законі „Про державну податкову службу в Україні” завдання органів ДПС визначено вузько. У роботі запропоновано зміни і доповнення, які доцільно врахувати у Податковому кодексі або ще до його прийняття у чинному законодавстві:

- одним із завдань ДПС необхідно визначити загальні організаційні дії адміністрації та її підрозділів у сфері податкового контролю (у чинній редакції Закону такі відсутні);

- зважаючи на зміну пріоритетів з фіскального напрямку на обслуговування платників податків, які проголошені ДПА, потребує розширення спектр завдань, пов'язаних з реалізацією аналітичної та профілактичної функцій податкового контролю.

Для забезпечення виконання стратегічних цілей, передбачених програмою модернізації державної податкової служби України, рекомендовано: 1) забезпечити умови для підвищення рівня добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків; 2) розробити та впровадити чітко визначені норми законодавства щодо механізму та процедур справляння кожного податку (збору, платежу), яке б унеможливлювало протиріччя, мінімізацію й ухиляння від сплати податків, та удосконалити законодавство, яким регулюється здійснення податкового контролю з визначенням видів, форм, функцій та методів податкового контролю; 3) змінити пріоритети контролю із суто фіскального напрямку на безпосереднє обслуговування платників податків; 4) удосконалити систему інформаційної взаємодії з усіма пов'язаними з оподаткуванням і контролем інституціями як в середині держави, так і співробітництва з міжнародними організаціями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?