Курсова робота «Трудові ресурси: методи прогнозування, планування, розрахунку потреби та визначення джерел поповнення», 2007 рік

З предмету Економіка праці · додано 25.04.2010 21:29 · від Ната · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Трудові ресурси та їх соціально-економічна характеристика трудових ресурсів 5 1.1. Структура та сутність трудових ресурсів 5 1.2. Трудовий потенціал 7 1.3. Процес відтворення трудових ресурсів: типи й фази 8 2. Управління трудовими ресурсами в Україні 10 2.1. Національний склад населення України та його територіальні особливості 12 2.2. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості 14 2.3. Стан трудових ресурсів України у I півріччі 2007 року порівняно з I півріччям 2006 16 2.4. Методики вивчення та прогнозування трудових ресурсів 25 3. Вирішення проблеми забезпечення трудовими ресурсами 35 Висновки 38 Перелік посилань 40

Висновок

Трудові ресурси - це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності. Провідна роль у трудових ресурсах належить працездатному населенню в працездатному віці.

Використання трудових ресурсів у процесі праці передбачає їх відтворення. Відтворення ресурсів труду - процес постійного і безперервного поновлення кількісних та якісних характеристик економічно активного населення.

Основним джерелом поповнення ринку праці є громадяни, які звільнились на підставі припинення трудового договору, звільнились з роботи за власним бажанням, вивільнені із галузей господарства міста та особи, які закінчили навчальні заклади.

Нині в більшості регіонів України бракує економічно активного населення. Понад 27,6 відсотка промислових та майже 40 відсотків сільськогосподарських підприємств відчувають нестачу кваліфікованих робочих кадрів.

Для раціонального формування і розподілу трудових ресурсів використовують балансовий метод. Система трудових балансів дає можливість виявити розподіл витрат праці між регіонами країни та галузями економіки, зміну чисельності зайнятого населення за статтю та віком, рівнем освіти та кваліфікації, суспільним групам, професіям. Головна задача балансових трудових ресурсів - виявлення резервів труду з ціллю їх більш ефективного використання.

Для розвитку економіки держави важливим є прогнозування трудових ресурсів. Воно дозволяє вивчити динаміку чисельності трудових ресурсів, зміну галузевої та професіональної структур зайнятості. При прогнозуванні використовується ряд методів: побудова моделі динаміки чисельності зайнятих у матеріальному виробництві, розроблена А.І.Анчишкиним, підсистема "Праця та кадри", метод екстраполяції, при визначенні потреби у спеціалістах та кваліфікованих робітниках може використовуватися й нормативний метод, а у перспективних розрахунках - метод пересувки віку, суть якого полягає у тому, що, приймаючи за основу розподіл населення за віком, поступово переміщується чисельність окремих вікових груп відповідно з показниками таблиць смертності.

Для ефективного функціонування підприємства, що стало актуальним з переходом до ринкової системи господарювання, необхідне планування трудових ресурсів на підприємстві. Воно включає в себе такі етапи, як оцінка існуючих трудових ресурсів, оцінка майбутніх потреб та розробка програми по розвитку трудових ресурсів.

Оскільки за останні десять років населення України значно зменшилося, з'явилися проблеми, пов’язані з відновленням трудових ресурсів та забезпеченням господарства робочою силою. Для покращення стану на ринку праці необхідно проводити ряд заходів: покращення охорони здоров'я, повернення мігрантів в Україну, впровадження використання трудового потенціалу літніх людей, надання молоді робочих місць, щоб уникнути їх відтік за кордон.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення