Курсова робота «Особливості трудових відносин та оплати праці в сучасних умовах на підприємстві», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 24.04.2010 22:31 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 2 Вступ 4 1. Поняття трудових відносин та оплати праці в сучасних умовах 5 1.1. Трудові відносини: сутність і структура 5 1.2. Економічна сутність оплати праці 9 2. Дослідження трудових відносин та оплати праці на ВАТ «Мотор Січ» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства 15 2.2. Порядок прийому, переведення та звільнення працівників на підприємстві 18 2.3. Аналіз оплати праці на підприємстві 21 3. Шляхи вдосконалення трудових відносин та оплати праці 27 3.1. Вдосконалення оплати праці 27 3.2. Узагальнення резервів підвищення рівня оплати праці при стабільному рості продуктивності праці 28 Висновки 32 Перелік посилань 34 Додаток А Перелік доплат та надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників 36

Висновок

У курсовій роботі досліджені особливості трудових відносин та оплати праці в сучасних умовах на конкретному підприємстві.

Перший розділ роботи присвячений вивченню поняття трудових відносин та оплати праці в сучасних умовах. У даному розділі розглянуто сутність та структуру трудових відносин, а також економічну сутність оплати праці.

Трудові відносини мають велике значення для функціонування підприємства, оскільки від них залежать рівень продуктивності праці як окремих працівників, так і трудового колективу в цілому, результативність використання капіталу, конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта на ринку тощо.

Заробітна плата є важливою складовою виробництва, пов'язана як з потребами працівника, так і з процесом виробництва, його результатом оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються у сфері виробництва.

Витрати на оплату праці складаються з основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

У другому розділі курсової роботи було проведено дослідження трудових відносин та оплати праці на ВАТ «МОТОР СІЧ», а саме розглянутий порядок прийому, переведення та звільнення працівників на підприємстві, а також проведений аналіз оплати праці на підприємстві.

ВАТ «МОТОР СІЧ» займає лідируючі позиції за рівнем оплати праці.

Організація оплати праці на підприємстві спрямована на винагороду працівника за працю залежно від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей, результатів праці робітника.

Організація оплати праці на підприємстві направлена на винагороду працівника за працю в залежності від складності та умов роботи, яку він виконує, його професійно-ділових якостей, результатів його професійно-ділових якостей, результатів його праці та господарської діяльності структурного підрозділу, у якому він безпосередньо працює, а також підприємства в цілому.

На підприємстві заробітна плата складається із основного та додаткового фонду оплати праці. Вона нараховується пропорційно відпрацьованому часу, відповідно до встановленого порядку на підприємстві та діючим законодавством.

На підприємстві розроблені та діють преміальні положення.

За 2002-2007 роки заробітна плата працівників постійно збільшувалась.

На ВАТ «МОТОР СІЧ» щороку зростає заробітна плата працівників в темпах, що випереджають рівень інфляції, на основі підвищення продуктивнсоті праці, зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, а також за наявності засобів на підприємстві.

Фонд оплати праці за 2007 р. порівняно з 2006 р. збільшився.

Фонд основної оплати праці збільшився на 86,2 тис. грн., або на 51,2%, а фонд додаткової оплати праці, навпаки, зменшився на 0,3 тис. грн., або на 0,5%.

Питома вага фонду додаткової оплати праці всіх працівників комбінату в загальному фонді оплати праці у 2007 році в порівнянні з 2007 роком зменшилась на 28,3%, в той час, питома вага фонду основної заробітної плати – збільшилась на 9,1%.

Таким чином, основна заробітна плата займає найбільшу питому вагу в загальному фонді оплати праці.

Вагомий вплив на розмір та структуру фонду оплати праці має збільшення у 2007 році кількості працюючих, а також кількості видів діяльності на підприємстві.

Основними факторами, які впливають на розмір фонду основної оплати праці на підприємстві є середньоспискова чисельність працюючих та розмір середньорічної оплати праці кожного працюючого.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?