Курсова робота «Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 24.04.2010 20:29 · від De · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження процесів злиття та поглинання 3 1.1. Класифікація видів транскордонного злиття і поглинання 3 1.2. Особливості мотивів транснаціоналізації шляхом транскордонного злиття та поглинання 7 РОЗДІЛ 2. Тенденції розвитку процесів злиттів і поглинань 14 2.1. Циклічні хвилі злиття і поглинання транснаціональних корпорацій 14 2.2. Стан українського ринку злиттів і поглинань 20 РОЗДІЛ 3. Ефективність злиттів і поглинань 26 3.1. Ефективність і наслідки злиттів і поглинань на мікрорівні 26 3.2. Ефективність і наслідки злиттів і поглинань на макрорівні 31 Висновки 37 Анотація 38 Список використаних джерел 39 Додатки 42

Висновок

Злиття і поглинання є сучасною світовою тенденцією консолідації активів і концентрації виробничої діяльності, що досить динамічно розвивається. Часто провести межу між злиттям і поглинанням досить складно. Крім того існують певні відмінності в тлумаченні цих термінів в зарубіжній теорії та практиці та в українському законодавстві.

Можна сказати, що злиття двох фірм означає утворення однієї компанії, активи якої представляють собою комбінацію активів цих фірм. Поглинання ж є переходом контролю над активами від однієї компанії іншій. Найчастіше ці операції пов’язані з концентрацією інтеграції, яка представляє таку форму комбінації активів залучених фірм, що забезпечує їх стратегічну взаємозалежність і організаційну автономність.

За своєю структурою злиття і поглинання дуже неоднорідні. Можна виділити різні типи залежно від ознаки, покладеної в основу тієї чи іншої класифікації. При цьому кожна класифікація є достатньо обґрунтованою і доцільною. Як приклад може слугувати той факт, що припинення діяльності однієї з компаній має відбуватися у встановленому порядку, а такі процедури здійснюються на основі організаційної форми компанії.

Процес еволюції злиттів і поглинань мав хвилеподібний характер, при чому переломними точками кожної з хвиль були економічні кризи. Характерною рисою еволюції злиттів і поглинань стала принципова відмінність кожної з хвиль, що продемонструвало здатність процесів злиттів і поглинань до пристосування в умовах несприятливої державної політики чи дій антимонопольного законодавства. На даному етапі ми можемо спостерігати також певне пожвавлення в сфері злиттів і поглинань, що по-перше зумовлено діями консалтингових агентств, а по друге певною мірою економічною кризою, адже в тяжких умовах існування малим і середнім підприємствам досить складно «триматися на плаву» і одним з найпростіших способів «вижити» в цих умовах є об’єднання з іншою компанією.

У процесі дослідження виявилось, що основними учасниками ринку злиттів і поглинань є країни Європи та Північної Америки, що пояснюється певною мірою наявністю в цих країнах розвиненої ринкової економіки і ряду великих ТНК. Що ж стосується країн СНД, то Україна є другою за обсягом злиттів і поглинань після Росії.

Як вже було зазначено, Україна має ряд проблем, з якими зустрічаються інвестори, і які гальмують розвиток ПІІ в Україні. До них ми відносимо бюрократію і відсутність прозорості, податкову, митну, візову політику, ринок праці, виконання законів тощо. З наведеного переліку нескладно помітити, що розвиток злиттів і поглинань залежить тут більшою мірою від дій влади.

Також за результатами аналітичного аналізу та ефективності процесів злиття і поглинання підтвердилася надзвичайна значимість процесів злиття і поглинання як для окремих суб’єктів господарювання, так і для економіки взагалі.

Добре прораховані злиття та поглинання мають приносити значні вигоди їх учасникам. Але не варто забувати, що всі злиття та поглинання мають певні мотиви. І досить часто ці мотиви диктують розмір синергетичного ефекту від об’єднання. Тому, задля забезпечення економічної безпеки суб’єкту господарювання підприємець мусить досить ретельно аналізувати потенційні вигоди і розуміти, чи об’єктивним є його бажання отримати прибуток саме завдяки об’єднання, чи може існують більш доцільні способи.

Що ж стосується впливу транскордонних об’єднань на держави, то тут також у випадку проведення успішної трансакції вигоди отримує як приймаюча країна, так і країна-інвестор. При цьому можна вважати, що загальні втрати країн менші ніж їх загальні вигоди. Крім того, створення ТНК сприяє посиленню співпраці держав, що також є значним плюсом в контексті глобалізації і інтернаціоналізації економічної системи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали