Дипломна робота «Споживче кредитування та його розвиток в Україні», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 24.04.2010 15:07 · від Алёна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ і. Теоритичні основи організації споживчого кредитування 1.1. Необхідність та сутність, принципи та види споживчого кредитування 1.2. Організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних умовах 1.3. Ризики, що виникають при споживчому кредитуванні Розділ іі. Аналіз процесу споживчого кредитування на прикладі зат кб «приватбанк» 2.1. Практика споживчого кредитування в банку 2.2. Аналіз портфеля споживчих кредитів 2.3. Аналіз кредитоспроможності позичальників 2.4. Управління ризиками, що виникають при споживчому кредитуванні Розділ Ііі. Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні 3.1. Проблеми розвитку споживчого кредитування в Україні 3.2. Перспективи розвитку споживчого кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

У магістерській дипломній роботі досліджується тема стосовно банківського споживчого кредитування та проблеми і перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій із банківського споживчого кредитування комерційного банку на прикладі ЗАТ КБ «Приватбанк».

В даній роботі була зроблена спроба зібрати і об`єднати різні погляди вчених та досвід окремих банків по обраному питанню. Дослідження даної теми проводилося за наступними напрямками:

- теоретичні основи кредитування;

- організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних умовах;

- ризики, що виникають при споживчому кредитуванні;

- особливості здійснення споживчого кредитування в ЗАТ КБ «Приватбанк»;

- аналіз споживчого кредитування в ЗАТ КБ Приватбанк;

- основні проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні.

Економічна сутність кредиту є найскладнішою категорією товарно-грошових відносин. Багато років вчені прагнули з'ясувати значення кредиту в економіці і суспільстві, але й нині продовжуються наукові дослідження щодо економічної суті, принципів і ролі кредиту.

Споживче кредитування населення є одним із основних видів кредитування та входить до складу важливих активних операцій комерційних банків. В економічній літературі існують різні трактування споживчого кредиту і кожне з цих трактувань є вірним. Узагальнивши різноманітні трактування поняття «споживчий кредит», можна прийти до висновку, що споживчий кредит – це надання позичок фізичним та юридичним особам комерційними банками та іншими небанківськими фінансовими установами на придбання споживчих товарів, а також на оплату різноманітних витрат приватного (особистого) характеру (плата за навчання, медичне обслуговування, придбані побутові товари та ін.) на умовах платності, строковості, забезпечення та цільового характеру. В роботі нами було охарактеризовано різні форми споживчого кредиту, які мають свої переваги і недоліки, розглянуто загальноекономічні та особливі принципи кредитування, чітко дано класифікацію споживчих кредитів.

Розвинутість такого виду кредиту характеризує рівень життя населення. Надання споживчого кредиту населенню підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень, прискорює реалізацію товарів, тобто цивілізованих відносин на споживчому ринку країни.

Ми дослідили, що Приватбанк виступає першим за обсягами виданих кредитів населенню. Заснований 19 березня 1992 року, він в даний період часу входить до складу найбільших системних банків країни, і є визнаним лідером банківської системи України. На 01.10.2009 року власний капітал склав майже 8 689 млн. грн., розмір активів складав 81 510.02 млн. грн. Прибуток станом на 01.10.2009 року склав 521 647 млн. грн.

Слід зазначити, що аналіз споживчого кредитування в ЗАТ КБ Приватбанк проводився за 5 років, з 2005 – 2009 роки, оскільки на нашу думку саме в ці роки можна було чітко прослідкувати значний підйом банківського кредитування, який припадав саме на 2005 рік, оскільки ці роки вважалися підйомом в економіці країни взагалі, після економічної кризи яка склалася в кінці ст. і значним спадом банківського кредитування, що помалу почав відслідковуватися ще наприкінці 2007 року і значним загостренням його в 2009 році, що припало на світову фінансову кризу.

Проаналізувавши питому вагу кредитів у загальних активах банку, що склала 90,21% можна сказати, що даний показник являється досить високим, і означає, що діяльність Приватбанку, можливо, недостатньо диверсифікована, що, у свою чергу, підвищує ризик у разі погіршення кредитного портфеля. Вважається, що банк, який занадто перевантажений позиками, має високий коефіцієнт частки позик у загальних активах.

У ході аналізу споживчого кредитування населення банками України та ЗАТ КБ Приватбанк за 2005 – 2009 роки, ми прийшли до висновку, що за цей період у банківському кредитуванні сталося значне зростання у бік стимулювання попиту споживчого кредитування. Вимоги банків за наданими кредитами за 2005 – 2009 роки зросли на 57,83 млрд. грн., в тому числі суб’єктів господарювання на 43,22 млрд. грн., населення – на 16,18 млрд.грн. Як відомо, 60 - 70% банківських активів складають кредитні операції і, для того, щоб мати прибуток, банки повинні якнайбільше мобілізувати кошти та якнайшвидше віддавати кошти під певний відсоток для отримання власного прибутку.

В ході аналізу було розглянули кредити надані Приватбанком у розрізі валют. Дослідивши дані можна сказати, що основною валютою при споживчому кредитуванні Приватбанку є гривня. З 2005 року темпи приросту кредитів в іноземній валюті валюті зростали з 120.89% в 2005 році, в 2006 році становив165,33%, в 2007 році – 169,59%, починаючи з 2008 року почався спад до 160,15%, а на кінець 2009 року взагалі – 85,04%.

Також було розглянуто вимоги Приватбанку за споживчими кредитами у розрізі іпотечних кредитів, авто кредитів та розстрочки а кредитних карток. Проналізувавши ситуацію, ми побачили, що основна частина споживчого кредитування належить іпотеці. Починаючи з 2005 року відбувався приріст темпів іпотечного кредитування: у 2005 році – 1616,13 млн. грн., у 2006 році – 2377,90 млн. грн., у 2007 – 4318,52 млн. грн., у 2008 – 6924,14 млн. грн., даний приріст пов'язаний з тим, що Приватбанк запроваджував нові схеми, що дало змогу наростити такими темпами іпотечне кредитування. Що стосується автокредитуванння, то можна сказати, що починаючи з 2005 року до 2998 року кредитування збільшилося у 5 разів. Аналізуючи розстрочку можна впевнено сказати, що обсяги даного виду кредитування в 2009 році знизилось до 637,08 млн. грн., що становить навіть менше на 272 млн. грн. ніж у 2005 році, результатом всіх негативних явищ, які склалися стала фінансова криза.

Що стосується кредитних карток, то даний вид кредитування за аналізований період зростав дуже високими темпами, з 2005 року по 2008 рік сума кредитування зросла майже у сім разів. Незважаючи у 2008 році на економічну нестабільність та обмеження в кредитуванні цей вид кредитування зростав і на даний момент часу залишається єдиним видом, який проводить Приватбанк.

Хоча на даний момент часу кредитування зупинилося, банк надає кредити лише на придбання кредитних карток, але ЗАТ КБ Приватбанк займає лідируючі позиції по кредитуванню на ринку банківських послуг, за рахунок нарощення кредитного портфеля до 2008 року. В роботі було визначено, що ЗАТ КБ Приватбанк має розгалужену систему філій та відділень по всій Україні, пропонує всі види банківських послуг, банк слідкує за зміною потреб ринку, постійно працює над вдосконаленням своєї діяльності. Йому вдалося розробити актуальну і доступну клієнту систему масового оформлення кредитів. Клієнт може придбати таку необхідну річ трьома шляхами: оформити кредит в магазині-партнері банку, в найближчому відділені або оформити кредитну картку і нею розплатитися за обраний товар.

У роботі визначено основні ризики, властиві споживчому кредитуванню та шляхи управління ними.

Також слід зазначити, що крім банківських установ, важливе місце у кредитних системах переважної більшості країн належать спеціалізованим кредитно-фінансовим інститутам, які в останні десятиліття набувають усе більшого розвитку та починають становити серйозну конкуренцію комерційним банкам на ринку фінансових послуг. Найбільш поширеними видами спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів є страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди, кредитні спілки, ломбарди. Дані установи не виконують усіх основних банківських функцій, їм притаманна лише вузька спеціалізація. Саме споживче кредитування є приоритетним видом діяльності даних установ.

Стрімкий розвиток споживчого кредитування зумовив зростання банківської системи України та зростання економіки в цілому. При цьому з’явилися негативні проблеми, що потребують вирішення:

1. Недосконала нормативно – законодавча база, яка б регулювало відносини між кредиторами і позичальниками;

2. Гострий дефіцит ресурсів, зараз банки націлені на збереження власної ліквідності, а кредитування в нинішніх умовах є для них ризиком;

3. Неефективне забезпечення оптимального співвідношення ризику і прибутковості;

4. Неефективний ризик-менеджмент, доточення шахрайських схем кредитування з боку, як працівників так і вище керуючих;

5. Зниженням попиту на кредити з боку суб’єктів господарювання через несприятливий інвестиційний клімат в Україні та збільшенням вартості кредитних ресурсів.

6. Оптимальний рівень щорічного зростання обсягів кредитування фізичних осіб мав би становити 15%, хоча, за підрахунками, в Україні цей показник в Україні щорічно зростав приблизно на 70% до 2008 року, а в 2009 році цей показник зріс лише на 6 %. Так наприкінці 2008 року в Україні знизились обсяги виробництва, посилились інфляційні ризики, що супроводжувалося девальвацією національної валюти, погіршенням життєвого рівня населення, підвищенням рівня безробіття, а також неплатоспроможністю споживачів.

7. Неповернення населенням отриманих кредитів, погіршення якості кредитного портфеля банків. За період 2005-2009 років проблемні кредити (прострочені та сумнівні) банківської системи зросли у 18 разів з 3,38 млрд. грн. на 01.01.2006 року до 60,88 млрд. грн. станом на 01.11.2009 року Найзгубніша" ситуація - з позиками, що видавалися без застави і поручителів (кредитками, споживчими кредитами і позиками готівкою). До них поступово підключаються і кредити, забезпечені майном. Особливо складно валютним позичальникам, які страждають від нестабільної поведінки курсу і падіння ринкової ціни застав мало не на 30-40%. Прогнози теж невтішні: зростання "поганої" заборгованості, швидше за все, продовжуватиметься не тільки до кінця 2009-го, але і в 2010 році. А частка кредитів, з якими банки мають проблеми, може зрештою подвоїтися. Тому навіть добросовісним позичальникам послаблень від банків чекати не варто, а "проблемним" - тим більше;

На нашу думку, основні напрями вдосконалення таких проблем є:

1. Покращення регулятивної бази, в тому числі закони, які захищають права кредиторів.

2. Створення єдиного бюро кредитних історій,;

3. Вдосконалення політики ризик-менеджменту;

4. В зв’язку з критичною економічною ситуацією в країні, це підтримка якість кредитного портфелю банків.

5. Здійснення адаптації міжнародного досвіду кредитування до української банківської практики.

6. Зростання споживчого кредитування в жодному разі не можна пускати на самоплив. Необхідно старанніше підходити до оцінювання платоспроможності позичальників, уніфікувати нормативи ліквідності комерційних банків і кредитних спілок, щоб виключити необґрунтовані перекоси та преференції.

7. В ринковій економіці, як відомо, виживає найсильніший та найспритніший, тому необхідно постійно думати над вдосконаленням роботи комерційного банку. Послуги українських банків мають стати більш доступними населенню, має суттєво розширюватись перелік послуг, знаходитись компроміси щодо відсоткових ставок, щоб кожний громадянин міг жити достойно – в новій квартирі, мати автомобіль і користуватися всіма надбаннями людства.

Підґрунтям фінансової дестабілізації в Україні стали системні суперечності:

- високий рівень фіскального вилучення коштів на потреби споживання;

- надмірна частка споживання та недостатні обсяги нагромадження;

- стрімке зростання попиту на споживчі кредитні ресурси при інституційній нерозвиненості фінансової системи;

- несприятливі умови для довгострокового інвестування.

В Україні виявилося перегрітим споживання, орієнтоване здебільшого на імпорт, який купувався за рахунок споживчих кредитів. Реальна ж економіка, зокрема, вітчизняний товаровиробник, відчували брак фінансування. Воно здійснювалося на досить короткий термін, як правило, три-шість місяців. Ці та інші чинники, які, зауважте, є внутрішніми, а не зовнішніми, істотно погіршили позиції української економіки, призвели до формування достатньо великої зовнішньої заборгованості.

Коментар модератора

Дипломна робота НЕ містить додатків, статистична інформація за 2009 рік

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали