Курсова робота «Прогнозування, формування та використання грошових коштів акціонерного товариства», 2009 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 23.04.2010 15:30 · від Олейник Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства 7 1.1. Сутність грошових коштів, особливості їх формування і використання 7 1.2. Методи формування грошових потоків підприємства та способи управління грошовими коштами 12 1.3. Характеристика показників формування та використання грошових коштів 15 Розділ 2. Аналіз фінансового стану та руху грошових коштів на підприємстві ват «білопільський машинобудівний завод» 20 2.1. Загальна характеристика фінансово – господарського стану ВАТ «Білопільський машинобудівний завод» 20 2.2. Аналіз руху грошових коштів підприємства ВАТ «Білопільський машинобудівний завод» 29 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності управління грошовими коштами ват «білопільський машинобудівний завод» 34 Висновки 45 Список використаної літератури 48 Додатки 52

Висновок

Грошові кошти – багатогранна категорія, що має важливе значення для підприємства. Цей елемент активів підприємства несе у собі фінансову значущість. Грошові кошти є забезпеченням усіх видів діяльності підприємства. Вони формуються за рахунок тієї ж діяльності, як правило основою формування грошових коштів будуть генеруватись суб’єктом господарювання.

У даній курсовій роботі було розглянуто різні підходи, щодо визначення суті категорії грошові кошти. Ми визначили, що грошові кошти формуються за рахунок грошових потоків від різних видів діяльності і розподіляються грошові кошти відповідно до цих же джерел надходжень, тобто за видами діяльності.

Методи формування грошових коштів розподілились на кілька. Основні: прямий та непрямий. В залежності від обраного методу, будують і управлінську політику.

Виходячи з методів формування визначається ряд показників, що характеризують формування та стан грошових коштів.

Для дослідження даної теми об’єктом було обрано ВАТ «Білопільський машинобудівний завод», який займається виготовленням технологічного обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу і інших галузей народного господарства, ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем; роздрібна торгівля та інше.

На основі фінансової звітності за 2006-2008 рр. був проведений аналіз фінансового стану підприємства. В загальному вигляді ефективність діяльності підприємства є досить низькою, про що свідчить отримання негативного фінансового результату протягом аналізованого періоду. Сума власного капіталу за три роки зменшується за рахунок наявності непокритих збитків. Однак, обсяг доходу підвищився, що свідчить про зростання обсягу виробництва та реалізації продукції, у зв’язку з цим, зросла і собівартість готової продукції. Відповідно, можна побачити, що суми дебіторської та кредиторської заборгованості також збільшились, так як підприємство постійно розширює обсяг виробництва та реалізації продукції. Сума необоротних активів поступово зменшується протягом аналізованого періоду. Причиною таких змін можна назвати скорочення вартості основних засобів та незавершеного будівництва. Для підприємства операційна діяльність, в початковому періоді, формує від’ємний грошовий потік,а на 2008 рік має позитивне значення. Наявний чистий рух коштів від фінансової діяльності підприємства, хоча й не значний. Інвестиційна діяльність представлена лише вибуттям грошових коштів з підприємства.

Для підприємства ефективною є операційна діяльність. Інші види діяльності або формують незначні позитивні грошові потоки, або вони представлені лише виходом грошових коштів з підприємства. Аналіз відносних показників показав, що підприємство не здатне покривати необхідні витрати грошових коштів позитивним грошовим потоком у звітному періоді. Як виявилося на підприємстві існує проблема ефективності використання грошових коштів за для запобіганню якого був проведений факторний аналіз, що показав значний вплив на неефективне використання грошових коштів від’ємного чистого грошового потоку.

Також, пропонуємо вести більш жорстку політику управління оборотними активами: запасами та дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги (скоротити строки оплати клієнтам до 30 днів, та ввести більш жорсткі штрафні санкції за прострочення).

Запропонована політика призведе до зростання швидкості обертання оборотних активів, а отже, і прибутковості діяльності. За таких умов відбувається підвищення прибутковості діяльності, зменшення залежності від зовнішнього фінансування та покращення показників фінансової стійкості.

Для оптимізації суми грошових потоків більш доцільно було б ВАТ «Білопільський машинобудівний завод» складати кожного місяця платіжний календар, який дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових і платіжних зобов’язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. За допомогою платіжного календаря товариство зможе побачити реально необхідну йому суму грошових коштів, яку він використає для підтримання платоспроможності, а надлишок коштів зможе направити на розширення виробництва, освоєння нових ринків збуту чи здійснення фінансових інвестицій.

Отже, в ході написання курсової роботи було повністю досліджені особливості управління грошовими коштами на підприємстві ВАТ «Білопільський машинобудівний завод».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?