Курсова робота «Позичковий процент та його економічне значення», 2008 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 23.04.2010 00:15 · від De · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Позичковий процент як економічна категорія 1.1. Методологічні аспекти аналізу сутності позичкового проценту 1.2. Основні теорії та погляди різних вчених на теорію позичкового проценту 1.3. Сутність, види позичкового проценту, процентна ставка Розділ 2. Встановлення позичкового процента та його економічне значення 2.1. Формування рівня позичкового процента та методи розрахунку 2.2. Регулювання позичкового процента 2.3. Функції та роль позичкового процента в економіці країни Висновки Список посилань

Висновок

Дослідження, проведене в курсовій роботі, дало змогу сформувати висновки і пропозиції, які відображають вирішення основних завдань відповідно до поставленої мети.

Позичковий процент є не тільки одним із основних понять у теорії грошей та кредиту, а й об’єктивною економічною категорією. Тому його можна дослідити, пояснити і охарактеризувати з точки зору різних наук, таких як філософія, історія, політика, економіка тощо.

В курсовій роботі було розглянуті погляди різних шкіл і вчених, які мали свій погляд на формування та економічне значення позичкового проценту. Основними вченими є А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, Ж. Сей, І. Фішер, К. Маркс, Дж. Кейнс та ін..

В результаті проведеного дослідження було визначено поняття позичкового проценту, чинники, що впливають, суб’єкти позикових відносин, тенденції та динаміку, що визначається стихійним ринковим механізмом і первісною мірою залежить від державного грошово-кредитного регулювання економіки.

В ході опрацювання матеріалу було встановлено величину позичкового процента, що характеризується його нормою у вигляді процентної ставки, його залежність від багатьох чинників, що впливають на розмір процентної ставки і які розподіляються на макроекономічні і мікроекономічні. Також розглянуто класифікацію та межі ставки проценту.

За результатами огляду літературних джерел і проведених досліджень встановлено, що норма процента залежить від стану економіки, в якому перебуває країна в певний момент часу. Такими періодами є депресія чи застій економіки, період пожвавлення та промислового піднесення.

У курсовій роботі було встановлено, що у перспективі, норма процента має тенденцію до зниження. Це обумовлено тенденцією до зниження середньої норми прибутку, а також тим, що з розвитком економіки зростає відносний надлишок позичкового капіталу(випереджає нагромадження дійсного капіталу).

Після проведення досліджень було встановлено, що існує нерозривний зв'язок між попитом та пропозицією коштів, обсягом заощаджень й інвестицій, відсотком і доходом як елементами єдиної системи. Причому її макроекономічний аналіз можливий тільки з урахуванням одночасного розгляду всіх виділених складових.

Розглянутий в курсовій роботі механізм формування рівня позичкового процента базується на розробках ряду напрямків, які внесли вагомий вклад у розвиток теорії даної проблеми. Основними з них виступають: реальна, класична, теорія позичкового процента, теорія позичкових фондів і кейнсіанська теорія переваги ліквідності.

У ході роботи було запропоновано методику розрахунку рівня позичкового проценту, що розрізняються характером виміру кількості днів користування позичкою й тривалістю року в днях. Розрізняють точні відсотки з фактичним числом днів позички, звичайні відсотки з точним числом днів позички і звичайні проценти з наближеним числом днів позички. При нарахуванні процентів за користування позиченої вартості використається спосіб простих і складних процентів.

Розроблено систему регулювання позичкового процента. Держава стимулює підприємства до інвестицій у період економічного спаду, і навпаки, підвищує ставку у фазі підйому з метою стримування економіки від “перегріву”. Центральний банк разом з урядом можуть змінювати дисконтну ставку, по якій кредитуються комерційні банки, так як зі збільшенням процентної ставки грошова пропозиція в країні обмежується.

В курсовій роботі було розглянуто основні функції позичкового процента, це такі як розподіл прибутку та збереження позикового капіталу. Також позичковий процент може виконувати стимулюючу функцію та виступати як гарантія зберігання позичкової вартості, тобто повернення кредитору кредитних коштів в повному розмірі.

Функції процента визначають його роль у суспільстві. Насамперед процент сприяє більш ефективному використанню кредиту, зміцненню комерційного або господарського розрахунку.

Після аналізу джерел було встановлено оптимальну систему запобігання втратам та зменшення ризику банків. Такими методами є введення плаваючої процентної ставки за кредит, підвищення процентної ставки з урахуванням темпів інфляції, намагатися надавати не середньо- або довгострокові кредити, а переважно короткострокові позички та ін..

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення