Курсова робота «Особливості функціонування лексичних одиниць у текстах науково-технічної літератури», 2008 рік

З предмету Іноземні мови · додано 21.04.2010 22:14 · від Bossa · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи функціонування лексичних одиниць у науково-технічних текстах 5 1.1. Загальна характеристика науково-технічних текстів 5 1.2. Лексичні особливості науково-технічних текстів 10 1.3. Класифікація термінів 15 РОЗДІЛ ІІ. Практичний аспект функціонування лексичних одиниць у науково-технічних текстах 22 Висновки 32 Список використаних джерел 35 Список джерел фактичного матеріалу 36

Висновок

Основу мовного оформлення текстів науково-технічного стилю складає стандартизованість, тобто вибір єдино можливого для даних умов комунікації клішованого мовного варіанту.

До особливостей синтаксичного оформлення науково-технічного тексту відносять синтаксичну повноту оформлення висловлювання, наявність аналітичних конструкцій, часте вживання певних клішованих структур, переважно іменний характер висловлювання, розгорнуті періоди з цілими рядами підрядних речень та однорідними членами, розгорнуту систему зв’язуючих елементів, сполучників, сполучних слів тощо.

Для лексичного оформлення текстів науково-технічного стилю характерна насиченість мовлення термінами всіх типів.

Технічні терміни – це окремі слова або сполуки слів, які коротко виражають технічні поняття. Обов’язковими вимогами до терміну є повна визначеність значення та стійкість використання.

Технічні терміни в німецькій мові складають частину її словникового складу та підпорядковуються фонетичним та граматичним правилам мови. Тому вони не виходять за межі існуючих в німецькій мові закономірностей.

Усі науково-технічні терміни німецької мови умовно поділяються за способом творення на такі групи: 1) Терміни-загальновживані слова. 2)Терміни-похідні слова. 3) Терміни-складні слова. 4) Скорочені терміни.

Під час виконання роботи було проведено аналіз науково-технічних текстів. У досліджуваних текстах знайдено чимало термінів, які мають такі властивості:

- досить часто вживаються інтернаціоналізми;

- за частиномовною приналежністю переважну більшість термінів становлять іменники, хоча досить розповсюджені прикметники, дієслова та форми партиципу;

- серед термінів-загальновживаних слів було знайдено слова, які були утворені внаслідок схожості позначуваних предметів за функцією, внаслідок схожості позначуваних частин предметів за місцем розташування в цілому предметі, утворені шляхом уособлення позначуваних предметів, та терміни, утворені за назвою предмету, який втілює одиницю виміру.

- продуктивними є всі способи творення похідних слів (суфіксація, префіксація, змішаний спосіб, терміни, утворені без суфіксів та префіксів, та субстантивовані терміни);

- так само продуктивними є всі способи творення складних технічних термінів та термінологічних словосполучень;

- досить часто вживаються скорочення (переважно загальномовні).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?