Курсова робота «Природні ресурси в системі національного багатства», 2007 рік

З предмету Політична економіка · додано 22.04.2010 15:34 · від Танятко · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність та структура національного багатства. 2. Місце природних ресурсів в системі національного багатства, їх вплив на господарську діяльність, економічна оцінка природних ресурсів. 3. Збалансоване природокористування. Збереження і охорона природо-ресурсного потенціалу. 4. Природний капітал національних багатств у світі. 5. Природні ресурси у системі національного багатства України. Природоохоронна діяльність. Висновок Список літератури Додатки

Висновок

Однією з найбільш загальних макроекономічних категорій, що дають уявлення про наявні ресурси і потенціалу розвитку країни, є національне багатство. Для України володіючої значними об’ємами національного багатства в період визначення її стратегічних пріоритетів проблема його комплексної оцінки стає особливо актуальною. Відсутність системних досліджень національного багатства не дає можливості у повній мірі використати його з метою оптимізації структури економіки, активізації факторів економічного росту, вирішення соціальних проблем і зростання благоустрою нації.

Посилення негативних тенденцій у природно-ресурсному секторі національної економіки, пов’язаних із надмірною експлуатацією природних систем, нераціональним використанням ресурсного потенціалу аграрної сфери, необґрунтованим лісокористуванням, зумовило необхідність пошуку нових форм підприємницької діяльності у сфері природокористування. Саме ці фактори мають сприяти раціоналізації використання природних ресурсів через більш прогресивні методи та способи освоєння ресурсної бази і розподілу прибуткових надходжень.

Важливим чинником активізації природно-ресурсних складових соціально-економічного розвитку є введення в систему природокористування нових форм кредитних відносин, що частково ліквідували б дефіцит інвестиційних ресурсів.

Не менш важливою ланкою інституційних перетворень у сфері природокористування є розбудова ринкової інфраструктури, а також інших інфраструктурних ланок, що ефективно обслуговували б природно-ресурсний сектор господарського комплексу.

До елементів ринкової інфраструктури на сучасному етапі розвитку слід віднести екологічні банки, біржі природних ресурсів, інвестиційні фонди екологічної спрямованості, страхові компанії, консалтингові фірми і аудиторські компанії, інноваційно-рекламні агенції, посередницькі, аукціонні, а також виставкові структури і комплекси, що охоплюють коло питань стосовно вирішення проблем природокористування та забезпечення ресурсно-екологічної безпеки.

Людство може подолати сучасну екологічну кризу лише спільними зусиллями. Але задля успішної діяльності у цьому напрямку необхідно виокремити та прийняти певну стратегію, аби збільшення фінансової, економічної, культурної, технологічної, політичної інтеграції у глобалізації справляло переважно позитивний вплив на всі аспекти життя та стан навколишнього середовища.

Концепція сталого розвитку повинна базуватись на принципах, що забезпечують успішність переходу до політики самостійного розвитку, а саме:

- гармонійній взаємодії людини і довкілля;

- раціональному використанні природного-ресурсного потенціалу та потенціалу географічного положення;

- збереженні та відтворенні природних ресурсів як найголовнішого чинника забезпечення ресурсно-екологічної безпеки життєдіяльності нинішнього та майбутнього поколінь;

- зменшенні частки природо експлуатуючих галузей матеріального виробництва і прискореному розвитку сфери послуг та об’єктів інфраструктури;

- ефективному і екологічно безпечному функціонуванні економіки.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?