Дипломна робота «Рівень фізичної підготовки школярів як результат адаптаційних змін в організмі до фізичних навантажень в умовах сучасної школи», 2001 рік

З предмету Фізичне виховання · додано 21.04.2010 15:13 · від Таня · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Актуальність теми 3 Мета дослідження 5 Завдання дослідження 5 Наукова новизна 5 Теоретичне і практичне значення 6 І. Огляд літератури 7 1.1. Вікові основи виховання фізичних здібностей школярів 7 1.2. Адаптаційні аспекти обмінних процесів в організмі в умовах фізичних навантажень 12 Ii. Експериментальна частина 19 2.1. Постановка експерименту 19 2.2. Методи дослідження: 19 Ііі. Одержані результати та їх обговорення 22 3.1. Особливості фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичних здібностей школярів в умовах різних форм фізичного виховання 22 3.2. Динаміка функціональних та біохімічних показників крові школярів під час м'язової роботи на витривалість 46 3.3. Каталітична адаптація ферментів в умовах фізичного навантаження 53 Закінчення 56 Висновки 61 Список використаної літератури 63

Висновок

1. Недостатній рівень показників здоров’я школярів пояснюються відсутністю в освітніх закладах продуманої системи валеологічної освіти.

2. За середніми показниками антропометрії особливих відмінностей у розвитку міських і сільських дітей у віці 8-11 років не спостерігається. При чому дівчата розвинуті краще, ніж хлопчики.

3. В основному розвиток дітей можна спостерігати за максимальними показниками росту та довжини ніг, в меншій мірі - довжини стегон, гомілки, стоп та висоти стопи. В цьому дівчата поступаються хлопчикам.

4. За даними контрольного тестування рівень швидкісно-силової підготовленості в дітей низький, особливо в дівчат, без врахування тих, які займаються спортом; сільські школярі мають невеликі результати в спеціальній підготовці.

5. Індивідуальні показники антропометрії та контрольного тестування дають можливість визначити ступінь спеціальної підготовки школярів та ефективність праці вчителів та тренерів за якісно проведення відбору в ДЮСШ в групи початкової підготовки.

6. Фізичний розвиток і рухова підготовленість дітей молодших класів відображає вікову закономірність. Інтерес учнів до змісту і характеру ігор змінюються з роками навчання. Серед предметів навчального плану школи більшість учнів віддають перевагу фізичній культурі.

7. Виявлено достовірний зв'язок між степенем статевого дозрівання і рівнем прояву фізичних якостей. При цьому встановлено, що заняття фізкультурою за звичайною програмою (2 уроки на тиждень), навіть при максимальній щільності не виявляє суттєвого впливу на характер зростання фізичних якостей в школярів 12-15 років.

8. Комплексна оцінка фізичних якостей, запропонована нами дає можливість визначити гармонійність розвитку підлітків, намітити шляхи вдосконалення фізичного розвитку школярів з врахуванням їх статевого дозрівання.

9. В умовах фізичного навантаження встановлено значне підвищення лактату і порувату, що говорить про підвищення гліколізу в організмі.

10. В осіб малотренованих знижується рівень цукру в крові.

11. Корелятивний зв'язок степеня активності ферментів і фізичного навантаження може бути використаний як відповідний тест для керівництва тренувальним процесом, оцінки тренованості, відбору і прогнозування в спорті.

12. Зміна ферментативної активності слини і крові відразу ж після роботи дозволяє вважати, що ці ферменти відносяться до ферментів, що швидко включаються в адаптивні реакції при використанні м'язових зусиль.

13. Низькі показники ЧСС, АТ і ферментативної активності ГА підлітків-спортсменів на всіх етапах дослідження свідчать про кращу ступінь адаптації організму до м'язової роботи на витривалість і кращого ступеня відновлювальних процесів в організмі.

14. Активність досліджуваних ферментів з іншими функціональними показниками (лактат, піруват, ЧСС, АТ і інші) може бути об'єктивним і інформативним показником не тільки напруженої м'язової роботи організму підлітків, але і визначальним в можливостях організму підлітків до граничних м'язових навантажень на витривалість.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?