Курсова робота «Аналіз рентабельності та резерви її росту», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.04.2010 23:58 · від Viktoria · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Сутність рентабельності. Задачі аналізу рентабельності Розділ 2. Джерела інформації, які використовуються для аналізу рентабельності, їх характеристика Розділ 3. Стисла організаційно-економічна характеристика підприємства (фірми) Розділ 4. Аналіз рентабельності 4.1. Аналіз виконання плану і динаміки рентабельності за видами 4.2. Характеристика факторів, які впливають на рентабельність 4.3. Розрахунок і аналіз впливу факторів на зміну рентабельності за видами 4.4. Резерви росту рентабельності Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

У 2006-2007 роках проводився аналіз рентабельності на підприємстві ВАТ ПБК «Славутич». Він протягом багатьох років, а особливо у вище зазначений період відзначався стабільною роботою пов’язаною з основним виробництвом, збутом та соціальною направленістю. В цей час підприємство мало не тільки показники росту, а і навпаки, деякі з показників зазнали зниження.

В вищезазначений період було розраховано ряд показників рентабельності підприємства. Рівень показників ефективності діяльності був різним. Відбулося погіршення деяких з них. Показники рентабельності продукції знизилися незначно (5,5 пункти), валова рентабельність продажу (1,3пункти). Зниження показників рентабельності свідчить про наявні результати у використанні основних засобів, запасів та трудових ресурсів у господарській діяльності даного підприємства, тобто факторів інтенсифікації виробництва та діяльності в цілому.

Поряд з негативними тенденціями відбулися також покращення показників рентабельності виробництва, а саме – рентабельності операційної діяльності (2,9 пункти), рентабельності звичайної діяльності (3,4 пункти), рентабельності господарської власності (3,4 пункти), рентабельності підприємства (5,6 пункти), рентабельності власного капіталу (10,9 пункти), рентабельності залученого капіталу (5,1 пункти), рентабельності перманентного капіталу (6 пункти), рентабельності необоротних активів (8,1 пункти), рентабельності оборотних активів (20,5 пункти), чиста рентабельність продажу (5,4 пункти) та рентабельність доходу від операційної діяльності (2,4 пункти). Як видно, покращення мають дуже значний характер.

Отже, такі зміни показників діяльності відповідним чином вплинули на кінцеві результати від виробництва підприємства та на її ефективність.

Зміна рентабельності власного капіталу підприємства склала 0,07 пунктів зі знаком «+». Це свідчить про те, що прибуток на виробництві підприємства за даний відрізок часу збільшився, що призвело до збільшення таких показників, як чиста рентабельність продажу, її відхилення становить – 0,05 пункт. І хоча тенденція до збільшення відбулася не суттєва: прибутковість продукції збільшилась.

Таким чином, розглянувши вплив факторів на рентабельність власного капіталу, можна з впевненістю сказати, що отримана динаміка не далека від бажаного результату, хоча факти є від’ємними в даному випадку. За рахунок того, що майже всі показники та їх відхилення з мінусовим знаком, то їх вплив впав також на декілька нецілих одиниць. Зміна показників ресурсовіддачі (-0,03) та коефіцієнту фінансової незалежності (-0,54) призвело до зміни коефіцієнту рентабельності власного капіталу.

В кінці кінців такі зміни показників діяльності відповідним чином вплинули на кінцеві результати від виробництва підприємства та на її ефективність.

Пропозиції щодо покращення та підвищення ефективності діяльності підприємства:

• Збільшення об’єму виробництва і реалізованої продукції;

• Зниження собівартості виготовленої продукції;

• Підвищення якості виготовленої продукції на підприємстві;

• Впровадження на підприємстві системи управлінського обліку витрат;

• Здійснювати систематичний контроль за діяльністю обладнання і проводити своєчасний йому ремонт з єдиною метою недопущення зниження якості та виготовлення бракованих виробів;

• При вводі в експлуатацію нового обладнання приділяти увагу навчанню та підготовці кадрів, підвищення їх кваліфікації для більш ефективного використання обладнання, а також недопущення його поломки через низьку кваліфікацію чи брак інформації щодо його застосування;

• Розробити та ввести ефективну систему матеріального стимулювання працівників даного підприємства, тісно пов’язану з основними результатами діяльності підприємства і економією ресурсів;

• Здійснювати постій контроль за умовами зберігання і транспортування сировини і готової продукції.

На даному етапі розвитку нашої країни багато підприємств є нерентабельними чи малорентабельними, що є наслідком економічної кризи в країні. Але більшість з цих підприємств намагаються подолати кризу не тільки в країні, а й особливо у себе, на виробництві.

Аналіз прибутку та рентабельності дозволяє виявити достатнє число тенденцій розвитку, а також вказати керівництву підприємству шляхи його подальшого успішного розвитку, вказати на помилки в діяльності, а також виявити резерви росту як прибутку, так і рентабельності, що в кінцевому результаті дозволяє підприємству більш успішно здійснити свою діяльність.

Характеристика рентабельності підприємства не буде об’єктивною, якщо не розглядувати її динаміку, не проводити порівняння з її аналогічними показниками підприємства-конкурента. Так як підприємство є одним з основних моментів і ланок економічної системи країни, по результатам їх діяльності формують різні економічні та фінансові показники рентабельності різних галузей економіки, необхідних державі тільки при розрахунку і розробці фінансових планів країни на майбутнє.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення