Курсова робота «Фінансові інструменти як особливий об'єкт обліку», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.04.2010 21:41 · від Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Глава 1. Сутність, класифікація та характеристика фінансових інструментів Глава 2. Фінансові інструменти – невід’ємна складова фінансового інжинірингу Глава 3. Врахування вимог міжнародних стандартів при побудові методики обліку фінансових інструментів Глава 4. Особливості відображення фінансових інструментів в бухгалтерському обліку Висновок Список використаної літератури

Висновок

У даній роботі було розглянуто облік фінансових інструментів. Можно зробити висновки, що за своєю сутністю фінансова інновація є набором нових фінансових інструментів і фінансових технологій. Залежно від покладених на неї функцій вона покликана розв'язувати різні проблеми щодо реалізації товару або надання нових видів послуг.

У сучасному світі змінилося сприйняття ролі й місця фінансової системи в економіці: дослідники вже не ставлять її на підлеглі позиції щодо виробництва, вона виступає як рівноправна складова економічної системи, а останнім часом можна спостерігати зростання залежності економіки від фінансів.

На сучасному етапі функціонування фінансової системи викликає значні за масштабами як позитивні, так і негативні наслідки.

У сучасних економічних умовах держава виступає регулюючою силою, на-правляючи діяльність банків і фінансових посередників.

Основним негативним наслідком від упровадження фінансових інновацій з погляду фінансової структури економіки є те, що вони призводять до зростання частки суб'єктів, залучених у фінансові афери, що викликає кризові макроекономічні явища.

За результатами проведеного аналізу основні зміни у МСБО 39 можна сформулювати так:

♦ торговий портфель перейменовано на портфель фінансових інстру-ментів, що оцінюються за справедливою вартістю. Розширено склад цього портфеля: до нього включено не тільки фінансові інструменти для здійснення купівлі-продажу, а й інші фінансові інструменти;

♦ боргові цінні папери у портфелі на продаж заборонено оцінювати за

собівартістю - їх треба оцінювати виключно за справедливою вартістю;

♦ обмежено можливості оцінки за справедливою вартістю тих акцій, за

якими відсутні дані про ринкові ціни.

♦ витрат на операції, які виникають при первісному визнанні фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, відносяться до витрат періоду:

♦ за портфелем на продаж сума переоцінки відображається на рахунках

капіталу (раніше за цим портфелем можна було обирати альтернативний метод - віднесення суми на прибутки та збитки);

♦ за портфелем на продаж переоцінка визнається за всіма інструментами;

♦ розширено портфель позик і дебіторської заборгованості, не призначених для продажу: до нього включено позики та дебіторську заборго-ваність, придбані банком, за умови, що вони не котируються на активному ринку;

♦ якщо фінансові інструменти, оцінювані за справедливою вартістю,

визнаються на дату розрахунку, то будь-які зміни у справедливій вартості, що відбуваються від дати операцій до дати розрахунку, відображаються як результат переоцінки у балансі покупця;

♦ заборонено переведення інструментів із торгового портфеля та до

торгового портфеля.

Таким чином, бачимо що проведена велика за обсягом робота, проте фінансовий ринок постійно розвивається, а отже необхідне формування вітчизняної нормативно-правової бази з цього питання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?