Дипломна робота «Підвищення ефективності програм комунікацій та стратегії просування торгівельної марки на прикладі діяльності ТОВ «Санрайз-2007».», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 18.04.2010 21:54 · від Илона · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Створення результативного управлінського циклу ТОВ «Санрайз-2007», забезпечення беззбиткового функціонування підприємства в цілому в умовах ринкової економіки, нарощування обсягів збуту і виробництва, збереження робочих місць, виробничо-технологічної спеціалізації і кадрового потенціалу, можливо тільки за умови створення ефективної системи формування стратегії просування товарної марки. Однієї з передумов для зазначеної мети є впровадження на підприємстві функції стратегічного планування з використанням маркетингових технологій, формування надійного і досвідченого персоналу Виходячи з цього завданнями дипломної роботи є: • теоретичне обґрунтування сутності і призначення торгівельних марок; • доведення економічної важливості стратегічних рішень по комунікаціях; • аналіз діяльності підприємства в напрямках асортиментної, цінової, збутової та комунікативної політики; • розробка пропозицій щодо формування стратегії розвитку ТМ «Санрайз-2007» і просування покрівельних матеріалів; • формування комплексу маркетингових комунікацій просування торгівельної марки “Санрайз-2007” залежно від етапів життєвого циклу товару.

Висновок

В першому розділі розглянули теоретичні основи та різні наукові підходи до формування ефективної комунікативної політики.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що в даний час проведення маркетингових заходів дозволяє підприємствам вижити в умовах складної економічної обстановки. Проте не всі підприємства в змозі застосовувати весь комплекс маркетингових досліджень. Тому найчастіше застосовується тільки комплекс мір, формуючий і стимулюючий збут, тобто комунікативна політика.

Зазвичай до комунікативної політики відносять: рекламу, стимулювання збуту, роботу з громадськістю і особистий продаж. Вибір тієї або іншої форми комунікації залежить від товару, що продається, або послуги. Найчастіше для просування товару застосовуються всі перераховані форми в комплексі.

ТОВ «Санрайз-2007» застосовує комунікативну політику впродовж всієї своєї діяльності. Проте, як і в багатьох фірмах, ця діяльність включає тільки найнеобхідніші засоби стимулювання збуту. Орієнтуючись на корпоративного замовника, фірма як основна форма комунікації застосовує особистий продаж. Вона встановлює безпосередні відносини із споживачами і з'ясовує точні вимоги клієнта, а потім створює продукцію, ідеально відповідну цим запитам. Слабкість фірми виявляється тільки тоді, коли вона не може спілкуватися з покупцем “обличчям до обличчя”.

Об'єктом маркетингу фірми “Санрайз» є не анонімний “середній” споживач до якого звикли в компаніях по продажах споживчих товарів. Об'єктом маркетингу є конкуретний, індивідуальний клієнт.

Таким чином, підприємство регулярно проводить крупні дослідження ринку, спрямованіні на з'ясування загальних потреб, оскільки потреби кожного клієнта глибоко вивчаються торговими працівниками, і звичайно, вивчалися конкретно відносно кожного унікального у своєму роді клієнта. Техніка продажів будується на принципах контакту “обличчям до обличчя”; для підвищення ефективності ця техніка підкріплюється виставково-семінарською діяльністю і прямими поштовими розсилками.

У комунікативній політиці фірми ТОВ «Санрайз-2007» ключовим моментом є роль, яку відіграють професіонали промислового ринку будівельної продукції. Тому просування слід починати з формування загальної думки професіоналів. За допомогою інтернет-реклами це буде зробити набагато простіше.

На наш погляд, мета коммуніативної поліики промислового піприємства (як внутрикорпоративна, так і спрямована зовні) повинна заключатися в побудові стабільного іміджу з великим запасом міцностіи, що може витримати можливі потрясіння. Виходячи з цього необхідно поступово переходити до легальної форми зовнішніх комунікацій та займатися формуванням PR-стратегій в різних її проявах.

Коментар модератора

База дослідження: 2005-2007 роки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали