Курсова робота «Оподаткування підприємств та фінансових результатів підприємницької діяльності», 2007 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 16.04.2010 19:29 · від mokosha · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Система оподаткування підприємницької діяльності в Україні Розділ 2. Вплив системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств Розділ 3. Податкове планування підприємницької діяльності 27 Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Важливою складовою фінансових відносин підприємства є відносини з бюджетом і позабюджетними цільовими фондами. У процесі своєї діяльності підприємство зобов’язане сплачувати частину свого доходу у формі податків і зборів для формування централізованих фінансових ресурсів держави.

Складність сучасної податкової системи — її висока динамічність, яка потребує постійної уваги бухгалтерських та фінансових служб підприємства, що несуть основну відповідальність за фінансові результати діяльності будь-якого комерційного підприємства.

Нестабільність податкової політики, невизначеність початкових “правил гри” підприємств із державою, внесення змін і доповнень до законів та інструкцій “заднім числом” або протягом фінансового року, що з погляду загальних принципів ринкової економіки не допустиме, є головною проблемою податкових взаємовідносин підприємств із державою. Це ускладнює виробниче планування і розвиток, робить непередбачуваним інвестування, і в результаті дезорганізує підприємництво.

Під податковою політикою відносно підприємств розуміються використовувані державою податкові важелі, що стимулюють інвестиційну діяльність, яка сприяє зростанню продуктивності праці та фонду споживання.

Податки — це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб, які забезпечують фінансування державних витрат.

Податки впливають на ціну реалізації продукції і загальну суму доходу підприємства, собівартість реалізованої продукції, суму прибутку підприємства і напрямки його використання, швидкість обертання обігових коштів, платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.

Обов’язкові платежі можуть здійснюватись у кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Суспільне призначення податків виявляється у двох функціях: фіскальній та регулюючій.

Застосовуючи податки, держава вилучає у підприємств та населення частину їхніх доходів на свою користь. Реалізація фіскальної функції податків, пов’язаної з формуванням дохідної частини державного бюджету, забезпечує перерозподіл національного доходу і створює умови для ефективного державного управління.

Регулююча функція податків проявляється через вплив державного податкового механізму на процеси виробництва й обігу, стимулювання чи уповільнення їхніх темпів, збільшення чи зменшення накопичення капіталу, впливає на зростання чи зниження платоспроможного попиту населення.

Система оподаткування — це сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в порядку, встановленому відповідними законами держави.

До поняття податкової системи включається також сукупність принципів, форм, методів встановлення податків, порядку їх зміни; методів податкового контролю та системи відповідальності за порушення податкового законодавства. Система оподаткування складається з двох підсистем: оподаткування юридичних осіб (підприємств) та оподаткування фізичних осіб.

Законом України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997р. визначено такі важливі принципи її побудови: стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності; стимулювання науково-технічного прогресу; технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на міжнародний ринок високотехнологічної продукції; обов’язковість; рівнозначність та пропорційність; недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; соціальна справедливість; економічна обґрунтованість; рівномірність сплати; єдиний підхід; компетентність; доступність.

Аналіз системи оподаткування в Україні дає змогу зробити висновок про її серйозні недоліки. Серед них можна назвати такі:

— нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах стосовно окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності;

— основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатнє виявлення регулюючої функції основних податків;

— система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнено.

Основним внутрішнім шляхом нейтралізації впливу податків на фінансово-господарську діяльність підприємств є податкове планування, суть якого полягає у виборі варіанта діяльності підприємства та розміщення його активів з метою мінімізації податкових зобов'язань, які виникають при цьому.

Коментар модератора

Теоретична робота, не містить практичної частини. Є посилання на літературу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?