Дипломна робота «Управління формуванням управлінського персоналу в аграрних формуваннях Христинівського району Черкаської області», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 16.04.2010 14:14 · від Masya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Магістерська робота Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління і використання кадрів 1.1. Суть управління і особливості управлінської праці 1.2. Роль кадрів в управлінському процесі РОЗДІЛ 2. Управління формуванням і розвитком управлінського персоналу Христинівського району Черкаської області 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика АПК Христинівського району і умов господарювання 2.2. Загальна характеристика керівників сільськогосподарських формувань 2.3. Характеристика головних спеціалістів сільськогосподарських формувань Христинівського району та їх вплив на виробничі процеси 2.4. Залежність ефективності виробництва від рівня кваліфікаційної підготовки керівників РОЗДІЛ 3. Стратегічні напрямки розв’язання організаційно-економічних проблем управління кадрами в системі менеджменту 3.1. Вимоги до сучасних керівників та спеціалістів господарств 3.2. Покращення роботи з підбору, розстановки та просування кадрів 3.3. Удосконалення планування та формування кадрового резерву 3.4. Оцінка і мотивація діяльності персоналу 3.5. Система підготовки керівників, спеціалістів-професіоналів РОЗДІЛ 4. Аналіз застосування системи управління охороною праці та вплив її показників на рівень травматизму в Христинівському районі Черкаської області Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Проведені дослідження по аналізу кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств Христинівського району Черкаської області вказують, що даний район досить компактний по території.

Земельна територія господарств району складає 39840 га, з яких сільськогосподарські угіддя займають 93,8 %, в тому числі 92,4 % - рілля.

На території району після реформування колективних господарств і радгоспів функціонує 22 агроформування, з яких сільськогосподарських виробничих кооперативів (СВК) - 5; сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю (СТОВ) - 9; державних підприємств (ДПДГ) - 2,приватне сільськогосподарське орендне підприємство (ПСОП) - 1; корпорація - 1; фермерських господарств (ФГ) - 2 і одна селекційна станція. Крім того в районі створено більше 70 одноосібних, фермерських господарств.

Ґрунтовий покрив представлений в основному чорноземами, глибокими мало гумусними, опідзоленими чорноземами та темно-сірими ґрунтами, які при достатньому зволоженні та агрохімічному фоні забезпечують високу врожайність зернових, технічних та кормових культур. Поряд з виробництвом зерна, цукрових буряків, соняшників, молока та м’яса багато підприємств мають олійню, крупорушка та інші цехи, які здійснюють переробку сільськогосподарської продукції.

За роки дослідження врожайність зернових культур в господарствах району становила 30 – 40 ц/га, зростає і продуктивність тварин, так надій молока на 1 фуражну корову становив в 2008 році 2988 кг, що на 42,1 % більше ніж у 2004 році. Середньодобові привіси ВРХ в цей же час зросли на 55,9 %, а свиней – на 18,4 %, завдяки цьому, незважаючи на подальше скорочення поголів’я тварин виробництво молока зросло на 16 %, а м’яса - на 56,4 %.

Чисельність працівників підприємств має тенденцію до скорочення і становить в 2008 році критичні 84 чоловіки, що на 63,3 % менше ніж у 2004 році.

Вартість основних виробничих фондів знизилася на 51,2 % в цей же час фондовіддача в 2008 році зросла проти 2004 року на 58,3 %, а фондоємкість знизилась в 2,3 рази. Виробництво валової продукції в 2008 році зросло на 31,2%, а чистий прибуток – на 23,1 %.

З результатами господарювання тісно пов'язане питання забезпечення агроформувань району висококваліфікованими кадрами управління, і в першу чергу керівниками та головними спеціалістами, як головними технологами виробництва сільськогосподарської продукції та її реалізації.

Станом на 1 січня 2009 року в районі працює 23 керівники підприємств, з яких 87 % мають вищу освіту. В структурі керівників за базовою освітою 86,2 % мають вищу освіту, в тому числі 31,9 % - агрономічну освіту, 8,7 % - зоотехнічну, 21,7 % - інженерну, та 13,1 % - економічну освіту. В більшості керівників стаж роботи на посаді не перевищує 10 років. Аналіз показників оцінки діяльності показує, що ті господарства, керівники яких мають економічну, агрономічну і зоотехнічну освіту показники урожайності, продуктивність тваринництва та прибутковість були вищими, ніж в підприємствах, керівники яких мають інженерну, середню-спеціальну освіту.

Результати анкетування працівників відносно якісних характеристик керівників сільськогосподарських підприємств району показують, що вони найкраще виражені в керівників СТОВ “Верхняка-Агро”, СТОВ “Зяачківка” та ДПДГ “Христинівське”. В той же час низькі якісні характеристики одержали керівники таких підприємств : ФГ “Вікос”, ПСП “Вербувата”, СВК “Зоря”, ФГ“Еталон”.

В районі працює 92 головних спеціаліста, із них 20 головних агрономів, 17 головних зоотехніків, 15 головних економістів, 23 головних бухгалтерів та інші.

В шести підприємствах району немає зоотехніків, в 8 – головних економістів. Більшість головних спеціалістів має вищу і середню-спеціальну освіту і стаж роботи більше 10 років.

В більшості підприємств району на посадах керівників виробничих підрозділів і окремих служб працюють люди з вищою та середньою-спеціальною освітою, та виробничим стажем.

У кожному підприємстві розроблені заходи матеріального і морального стимулювання, але не всіма підприємствами вони виконуються.

Наші обґрунтовані дослідження показали, що в тих підприємствах, де: керівник і сформований апарат управління працює довго, досягають кращих економічних показників, краще налагоджена технологічна і економічна робота; досить висока трудова і виконавська дисципліна. Економічна ефективність сільськогосподарських формувань постійно зростає, якщо вони використовують більший кваліфікаційний потенціал.

Одночасно з позитивною стороною роботи кадрів менеджменту в ряді підприємств, як і в районі в цілому недооцінюються окремі положення роботи з кадрами управління.

Спостерігається плинність кадрів управління, що пов'язано з не умінням: керувати виробництвом, незадоволеністю житловими умовами та заробітною платою.

В районі досить добре організована робота по навчанню та підвищенню кваліфікації керівників та спеціалістів всіх рівнів, проводиться їх атестація. Часто проводяться семінари на актуальні теми господарювання в ринкових умовах та конкуренції.

Але не у всіх підприємствах розроблений план підготовки резерву кадрів, щоб з ними постійно працювати, готувати до можливості в майбутньому зайняти іншу посаду.

З метою кращого забезпечення сільськогосподарських формувань району кадрами менеджменту вважаємо за доцільне:

1. Покращити роботу з підбору, розстановки і підготовки кадрів, як

керівників, так головних спеціалістів і керівників підрозділів. Проводити цю роботу в тісному контакті з трудовими колективами підприємств.

2. Постійно створювати резерв керівних кадрів і головних спеціалістів, організовувати його постійне навчання і підвищення кваліфікації.

3. В подальшому систематично проводити в районі підготовку і підвищення кваліфікації керівників підприємств, головних спеціалістів та керівників виробничих підрозділів до роботи в ринкових умовах та конкуренції.

4. Організувати в районі навчання керівних кадрів шляхом проведення

семінарів на актуальні теми з залученням до їх проведення провідних вчених, спеціалістів, практиків. На навчання залучати керівників фермерських господарств. Забезпечити постійне самостійне навчання кадрів управління.

5. Постійно поліпшувати і раціоналізувати організацію управлінської праці

шляхом створення автоматизованих робочих місць, в першу чергу економічному і бухгалтерському персоналу.

6. Покращувати роботу з підготовки та проведення атестації всіх кадрів управління, розробивши і затвердивши Положення про атестацію в кожному підприємстві.

7. Окремим агроформуванням можна використовувати лізингову форму

роботи з кадрами. Потреба у лізингу як формі тимчасового залучення професійного персоналу виникає тоді, коли у формуванні існує дефіцит в окремих кадрових ресурсах, формування відчуває брак певних спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. Лізинг можливий за умов, коли одне успішно працююче підприємство дає в оренду свого кваліфікованого спеціаліста іншому підприємству, де приступив до роботи після закінчення вузу малодосвідчений спеціаліст, або де керівник виходить на пенсію, а до роботи приступив недосвідчений керівник.

8. Планування спеціалістів на майбутнє за рахунок навчання у вузах за кошти підприємств молоді даного підприємства

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?