Курсова робота «Система управління робочим часом менеджера», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 14.04.2010 11:11 · від Elena · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Особливості організації та планування особистої праці менеджера 1.1. Особливості організації праці менеджера та її функціональний аналіз 1.2. Роль та значення системи планування особистої праці менеджера 2. Дослідження системи управління планування робочим часом менеджерів ЗАТ “Запорізький автомобілебудівний завод” 2.1. Загальна характеристика ЗАТ «ЗАЗ» 2.2. Аналіз кадрової роботи та праці менеджерів ЗАТ “ЗАЗ” 2.3. Вивчення підходів до планування роботи з кадрами на ЗАТ “ЗАЗ” 2.4. Аналіз моделі використання та планування робочого часу менеджерів ЗАТ “ЗАЗ” 3. Шляхи вдосконалення системи планування особистої праці та використання робочого часу менеджерів ЗАТ “ЗАЗ” 3.1. Напрямки вдосконалення системи планування робочого часу менеджерів 3.2. Пропозиції щодо удосконалення роботи відділу кадрів ЗАТ “ЗАЗ” 3.3. Система бізнес-планування менеджера Висновки Перелік посилань Додатки

Висновок

Дослідивши систему використання робочого часу менеджерів на підприємстві ЗАТ “ЗАЗ”, а також системи управління плануванням їх робочим часом, ми отримали наступні результати.

Менеджери - категорія працівників, які професійно здійснюють управління людьми, вони відповідальні за отримання результатів від конкретних зусиль інших людей, котрі працюють як індивідуально, так і об'єднані в групи. Змістом діяльності менеджера є процес реалізації функцій планування, організації, координації, мотивації і контролю.

Менеджери ЗАТ “ЗАЗ” повинні створювати такі ситуації, які дозволяли б працівникам відчувати, що вони можуть задовольнити свої потреби.

Керівники регламентують заздалегідь тривалість прийому відвідувачів з особистих питань, нарад та ін. В цілому оцінка потрібних витрат часу буде приблизною, що потребуватиме коригування їх в ході реалізації завдань. Разом з тим встановлення тривалості виконання робіт дисциплінує керівника, примушує його укладатися у встановлений строк.

Для обліку використання робочого часу на ЗАТ “ЗАЗ” ведеться табель обліку робочого часу, який складає табельник на кожен місяць року.

На підприємстві існують такі види використання планів, як довгострокові, середньострокові та короткострокові плани. Згідно з плановим бюджетом робочого часу робітників ЗАТ “ЗАЗ” на 2009 рік номінальний фонд робочого часу підприємства складатиме у 2009 році 251 день або 2002 години. Явочний робочий час буде складатиме 221 день або 1769,77 годин. Ефективний фонд робочого часу робітника підприємства буде складатиме 201 день або 1609,608 годин.

В ході проведеного дослідження системи управління плануванням робочим часом менеджерів ЗАТ “ЗАЗ” та проведення аналізу кадрової роботи на підприємстві, можна зробити висновок про те, що відділ кадрів підприємства систематично планує свою роботу, а також веде самостійне діловодство.

Менеджери ЗАТ “ЗАЗ” розподіляються на менеджерів вищого та середнього рівнів, а також низової ланки. Організація їх праці наведена у таблиці 2.3 роботи.

Вивчивши підходи до планування роботи з кадрами на ЗАТ “ЗАЗ” можна відзначити, що плани роботи з кадрами складаються на підприємстві в комплексі із загальними планами розвитку і удосконалення виробництва і сприяють підвищенню економічної ефективності та якості виробництва.

Поряд з планом чисельності працюючих на розглянутому підприємстві складаються також плани підготовки кадрів і підвищення кваліфікації працюючих. При проведенні аналізу моделі використання та планування робочого часу менеджерів ЗАТ “ЗАЗ” була розглянута праці та використання робочого часу старшого менеджера Петрова А.В., а також менеджера Іванченко Л.В. Тривалість робочого дня цих працівників дорівнює 8 годинам.

Для планування свого робочого дня старший менеджер Петров А.В. складає перелік справ на день, в якому відображає такі питання, як проведення нарад та прийомів, робота з документацією, поїздки, контроль, а також телефонні переговори. У роботі розглянутий план справ старшого менеджера на 15.12.2008 р., який був ним виконаний в повному обсязі.

У курсовій роботі також розглянутий денний план справ менеджера Іванченко Л.В., який прибув із відрядження 24.12.2008 р.

В ході проведеного аналізу використання та планування робочого часу можна зробити висновки, що менеджери підприємства використовують свій робочий час ефективно та продуктивно з виконанням всіх запланованих на робочий день справ.

Досвід діяльності багатьох зарубіжних компаній демонструє, що однією з найважливіших складових ефективної діяльності фірми є високий рівень уваги до працівників. Враховуючи важливе значення організаційної культури на життєдіяльність підприємства, кадрові та управлінські органи повинні першочергову увагу приділяти саме удосконаленню кадрової роботи.

Бажаним є застосування на ЗАТ “ЗАЗ” політики з максимальним врахуванням інтересів та потреб кожного працівника для максимально продуктивного виконання задач, що покладені на нього. Підприємству необхідно всіляко розвивати систему мотивації для кожного працівника, яка б включала в себе матеріальне та нематеріальне стимулювання. Система мотивації повинна бути комплексною, диференційованою, гнучкою та оперативною. Підприємству також потрібно якнайбільше уваги приділяти підвищенню кваліфікації працівників, що призведе до підвищення якості продукції, що виробляється на цьому підприємстві.

Досвід іноземних підприємств показує, що вкладання грошей у підготовку молодих кадрів є однією з найвигідніших інвестицій. ЗАТ “ЗАЗ” потрібно розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах.

При наведенні напрямків вдосконалення системи планування робочого часу менеджерів було виявлено, що при плануванні часу доцільно користуватися методом виявлення ключових сфер. Менеджер повинен вирішити, які ключові сфери варто вважати найважливішими для себе в роботі, особистому житті: родина; емоційний і фізичний стан; друзі, клуб, партія; співробітники, підлеглі; поліпшення технології на підприємстві; фінансові результати; положення підприємства на ринку; стан організованості в роботі і дисципліна праці; підвищення кваліфікації тощо. Необхідно визначити, чого менеджер хоче домогтися у кожній з виділених ключових сфер протягом тижня, місяця, року. У зв’язку з цим плануються конкретні заходи.

ЗАТ “ЗАЗ” доцільним є введення в практику систему періодичного переміщення керівників “по горизонталі”. Навчання керівників та фахівців повинне здійснюватися як безупинний процес протягом усього періоду їхньої роботи. Кожен працівник визначену частину часу протягом дня, тижня, місяця та року повинен присвячувати підвищенню кваліфікації, оволодінню сучасними досягненнями науки, техніки, культури і передового досвіду.

Важливо також підняти особисту відповідальність і зацікавленість кадрів у підвищенні кваліфікації робітників ЗАТ “ЗАЗ”, поставити в пряму залежність від її результатів атестацію, діловий ріст фахівців і встановлення їм рівня заробітної плати. У трудовому колективі ЗАТ “ЗАЗ” повинна діяти ефективна система обліку, узагальнення та реалізації пропозицій.

У роботі запропоновані правила планування робочого дня, а саме правила початку та ходу робочого дня, а також правила його завершення.

Як один із шляхів вдосконалення системи планування особистої праці та використання робочого часу менеджерів ЗАТ “ЗАЗ” у роботі запропонована система бізнес планування, суть якої полягає у планування робочого дня та тижня з розбивкою на конкретні години.

У роботі розглядається планування робочого дня 02 лютого 2009 р. менеджера Сидорчук В.А., а також план-графік його робочого тижня з 02.02.09р. по 08.02.09р. з наведенням кожного дня тижня та розподілом роботи на протязі дня.

Складання таких планів надасть можливість менеджерам підприємства використовувати свій робочий час більш вигідно та раціонально.

З метою підвищення ефективності використання праці працівників можна порекомендувати проведення таких матеріальних та моральних заходів, як преміювання, нагородження грамотами у відповідності до виробничо-господарської діяльності, за виконання найбільш важливих та відповідальних робіт.

Ще однією формою матеріального стимулювання праці є комісійні, розмір яких визначається на основі нормативу у відсотках до показника, покращенню якого сприяє трудова діяльність працівника.

Коментар модератора

44 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?