Курсова робота «Механізми регулювання і зміни грошової маси в обороті», 2009 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 13.04.2010 23:45 · від De · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи регулювання грошової маси 1.1. Сутність грошової маси та її структура 1.2. Інструменти регулювання грошової маси Висновки за розділом 1 Розділ 2. Аналіз динаміки грошової маси та інструментів її регулювання 2.1. Аналіз динаміки грошової маси в Україні 2.2. Інструменти регулювання грошової маси в Україні 2.3. Зарубіжний досвід регулювання грошової маси Висновки за розділом 2 Висновки Список посилань Додатки

Висновок

Маса грошей, що знаходиться в обігу в конкретній країні на визначений період часу, завжди має свою кількісну межу. Кількість грошей залежить від безлічі чинників, вирішальними з яких є: кількість товарів і швидкість обороту однойменної грошової одиниці, і має безпосередній вплив на розвиток економіки. Саме тому одним з найважливіших завдань держави є регулювання грошової маси.

Слід відмітити, що способи регулювання кількості грошей, що знаходяться в обороті багато в чому визначають стан економіки країни і виступають важливими елементами, які забезпечують функціонування і розвиток усієї системи товарного виробництва.

На сьогоднішній день в більшості країн світу регулювання грошової маси здійснюється засобами грошово-кредитної політики, перш за все шляхом проведення операцій на відкритому ринку, валютних інтервенцій, використання норм обов’язкового резервування, процентної політики Центрального банку, прямих кількісних обмежень та інше.

Що стосується України, то варто зазначити, що незважаючи на певні позитивні зрушення грошово-кредитної політики щодо регулювання грошової маси, наша країна у використанні монетарних інструментів, і особливо ефективності функціонування фінансових інститутів для здійснення монетарної політики, на жаль, ще значно відстає від світових стандартів у цій галузі.

Перш за все неефективним залишається використання такого інструменту як норма обов’язкового резервування, який центральні банки більшості країн світу на даному етапі використовуєть вкрай рідко. Що стосується НБУ, то потрібно змінити не тільки норму резервування, а й порядок обчислення бази для створення резервів.

У процентній політиці Національний банк України має орієнтуватися на забезпечення відповідності рівня відсоткових ставок загальній макроекономічній ситуації, а також сприяти зниженню ризиковості кредитної діяльності та рівню його витрат.

Також, слід відзначити, що на сьогодні ринок цінних паперів недостатньо виконує свої основні функції: зосередження попиту та пропозиції щодо цінних паперів українських емітентів, формування справедливих ринкових цін, залучення фінансових інвестицій у розвиток економіки що, в свою чергу, гальмує використання одного з найбільш ринкових інструментів регулювання кількості грошей в обороті – операцій на відкритому ринку.

З 2000 року на ринку з’явився новий інструмент – депозитні сертифікати НБУ, проте Національним банком України застосовується незначна їх кількість, яка не дає можливості ефективно використовувати дані активи у практиці регулювання грошового обігу.

На сьогоднішній день одним з основних і найбільш розповсюджених інструментів монетарної політики України, перш за все щодо збільшення пропозиції грошей, є валютні інтервенції Національного банку, який почав активно використовуватися з 2004 року.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?