Курсова робота «Перспективні напрямки вдосконалення державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 13.04.2010 22:16 · від Preston · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Зміст, завдання і функції державного фінансового контролю 2. Реалізація функцій суб’єктів державного фінансового контролю 3. Шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки Висновки Список використаної літератури

Висновок

Проведене в курсовій роботі дослідження теоретичних основ функціонування і розвитку державного фінансового контролю в Україні стали підставою для отримання наукових і практичних результатів, а саме:

1. Фінансовий контроль як особливе явище є історичною категорією і важливою функцією держави. Фінансовий контроль - це аналіз уповноваженим суб’єктом стану фінансової системи, грошових потоків і фінансових результатів об’єкта контролю та приведення її до встановлених державою параметрів. Головна ознака контролю – це реальна можливість впливу суб’єкта контролю на об”єкт, яка має бути оформлена в нормах права і бути конструктивною дією.

2. Фінансовий контроль як поняття в науковій літературі і практиці державного управління трактується невиправдано широко. Поняття контролю принципово відрізняється від “порівняння”, “аналізу”, “спостереження”, “управління”, які є пасивним і неоднозначним відображенням фактичного стану контрольованого процесу, в той час як контроль передбачає активну дію щодо об’єкта контролю.

3. У процесі класифікації слід розмежовувати поняття „види” і „форми” контролю, оскільки одночасно певний вид контролю може бути реалізованим у різних формах та здійснюватись різними методами. За видами фінансового контролю його можна розмежувати на “державний контроль” і “контроль власника”, які утворюють цілісну систему контролю в державі.

Незалежний аудит не можна вважати однією із форм фінансового контролю. Державний фінансовий контроль застосовує аудит у своїй діяльності, але сам по собі аудит не є видом фінансового контролю. Будь-який державний фінансовий контроль над фінансовими потоками, належними державі, за своєю природою є внутрішнім, а це несе в собі загрозу його необ’єктивності і неефективності. Більш коректним було б називати „внутрішнім” лише власний контроль у структурі самого суб”єкта. Реальний фінансовий контроль є дієвим лише за умови впливу на діяльність підконтрольного об’єкта.

4. Повинні існувати принаймні дві незалежні одна від одної державні фінансово-контрольні системи, які відповідно підпорядковані законодавчій і виконавчій владі. Органом спеціальної конституційної компетенції є Рахункова палата Верховної Ради України, який здійснює контроль за видатковою частиною Державного бюджету, а також аналіз стану виконання Державного бюджету загалом. Тобто експертно-аналітичні функції розповсюджуються на всю сферу бюджетного процесу, а контрольно-ревізійні – лише на витрачання бюджетних коштів. Це не дозволяє реалізувати контрольні функції у повному обсязі, оскільки залишається поза межами контролю доходна частина Державного бюджету. Виправити це становище можна шляхом внесення змін до Конституції України з подальшим прийняттям нової редакції Закону України „Про Рахункову палату”(Контрольна палата Верховної Ради України).

Урядовий фінансовий контроль має здійснювати нагляд за поточним використанням державних коштів безпосередньо бюджетними організаціями й установами. Головним його завданням є безумовне дотримання законності і цільового призначення державних коштів. Покладати на нього функції оцінки ефективності діяльності підприємств державної форми власності недоцільно. Кожна служба має виконувати чітко окреслену низку функцій.

Оскільки урядовий фінансовий контроль при будь-якому статусі контрольного органу все одно залишається внутрішнім, немає необхідності виділяти цю службу в окремий орган виконавчої влади. Для створення цілісної системи спеціалізованого державного фінансового контролю у системі виконавчої влади доцільно закріплення за Міністерством фінансів України статусу головного органу фінансового контролю у системі виконавчої влади. Це дасть змогу спрямовувати і координувати діяльність щодо здійснення дієвого і ефективного фінансового контролю у системі виконавчої влади

Коментар модератора

Вікторія.Робота нормальна

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?