Курсова робота «Методика складання балансу, аудит його статей», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.04.2010 22:02 · від Катя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Порядок складання балансу підприємства 2.Завдання та джерела проведення аудиту балансу підприємства. 3.Критична оцінка нормативних та законодавчих документів, які регламентують процес аудиту балансу підприємства. 4.Організація та методологія аудиторської перевірки. 5.Перевірка додержання облікової політики та нормативно-правової бази клієнтом. 6.Перевірка оформлення облікових документів та матеріалів інвентаризації. 7.Перевірка відповідності даних аналітичного та синтетичного обліку даним балансу підприємства. 8.Методика аудиту оцінки статей балансу та тотожність його показників з показниками інших форм фінансової звітності підприємства. 9.Складання аудиторського висновку. Висновки. Список використаної літератури Додатки

Висновок

Предметом дослідження в даній курсовій роботі виступила форма звітності – баланс. Об’єктом дослідження є діяльність ТОВ «СКБ Експерт».

Здійснення аудиту будь-якого елементу облікового процесу неможливе без наявності чіткої та регламентованої нормативно-правової бази. Так і формування показників балансу регулюється законами, інструкціями, положеннями України, які прийняті з урахуванням особливостей національної політики, галузей виробництва та сфер діяльності підприємств та організацій.

Формою внутрішньогосподарського контролю на даному підприємстві виступає інвентаризація активів і фінансових зобов’язань. На період перевірки відділу контролю на підприємстві не існувало.

Було встановлено, що організація бухгалтерського обліку на ТОВ «СКБ Експерт» здійснена на високому професійному рівні з додержанням усіх нормативних та інструктивних вимог. На даному підприємстві формування облікової політики здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом або розпорядженням керівника.

Основним напрямком дослідження балансу виступає аудиторська перевірка, яка починається з підготовчого етапу. Підготовчий етап є дуже важливим, так як від результатів, отриманих аудитором на ньому, залежить вибір стратегії перевірки, визначення обсягів роботи, а також вірне встановлення аудиторського ризику. Для запобігання необґрунтованих помилок, витрачання робочого часу аудитор обов’язково здійснює оцінку ризику.

Аудитором попередньо було вибрано стратегію підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку.

Засвідчення факту досягнення домовленості між засновником і виконавцем про проведення аудиту після оцінки ризику та вибору стратегії закріплюється укладанням договору про надання аудиторських послуг.

Слід зазначити, що аудит балансу ТОВ «СКБ Експерт» тривав 30 календарних днів.

При перевірці на різних її етапах аудитором вивчалися крім форм звітності також первинні, аналітичні та синтетичні документи ТОВ «СКБ Експерт».

Результатом перевірки є узагальнення отриманої інформації, систематизація виявлених недоліків та складання висновку.

По закінченню аудиту балансу аудитор надав керівництву підприємства аудиторський звіт, в якому зазначалось:

1. Звернути увагу керівництву підприємства на організацію ревізійно-контрольного бюро на підприємстві.

2. На час створення ревізійного бюро, доручити процесами перевірок керувати головному бухгалтеру та ведучому економісту.

3. Зобов’язати їх скласти плани та графіки перевірок на рік.

4. Автоматизувати контрольний процес.

5. Постійно проводити анкетування та опитування.

6. Раз на місяць звітувати перед керівництвом про результати проведених перевірок, та про ліквідацію недоліків.

Отже, дослідження формування балансу на ТОВ «СКБ Експерт» дало змогу закріпити теоретичні знання з організації та методики аудиту.

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?