Курсова робота «Особливості фінансів підприємств», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 12.04.2010 20:42 · від Катя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні основи організації фінансів підприємств 6 1.1. Сутність та функції фінансів підприємств 6 1.2. Фінансові ресурси та джерела їх утворення 11 1.3. Зміст та завдання управління фінансами підприємства 14 2. Фінанси підприємств, як основа фінансової системи україни 19 2.1. Основи організації фінансів підприємств в Україні 19 2.2. Характеристика фінансової діяльності підприємств 23 2.3. Сучасний стан фінансової діяльності підприємств 29 3. Шляхи вдосконалення системи управління фінансами 33 3.1. Сутність та необхідність фінансового контролінгу 33 3.2. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства 38 Висновки 43 Перелік використаних джерел 45 Додатки 47

Висновок

В даній роботі охарактеризовано сутність фінансів підприємств та їх управління. Також розглянуто, в чому полягає організація фінансової роботи на підприємстві. З цього можна зробити наступні висновки.

Фінанси підприємств – це складна економічна категорія. У вітчиз-няній економічній літературі використовується поняття фінансів підпри-ємств як економічних грошових відносин, які виникають в процесі формування, розподілу і використання грошових фондів і доходів підпри-ємств. Ряд сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених вважають, що фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються задля здійснення виробництва і реалі-зації продукції, робіт, послуг. Фінанси підприємств займають основопо-ложне місце у фінансовій системі держави. Вони обслуговують процес створення нової вартості, яка знаходить своє відображення у вартості валового внутрішнього продукту, і забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет і позабюджетні фонди.

Фінансові ресурси необхідні підприємству для фінансування виробничого процесу. Їх формують під час організації підприємства і поповнюють протягом періоду його функціонування.

Фінансову роботу на підприємстві здійснює фінансова служба. Завдання фінансиста – раціонально організувати фінансову роботу на під-приємстві, вибирати оптимальні форми фінансування поточної, фінансової та інвестиційної діяльності; ефективно управляти наявними фінансовими ресурсами з метою забезпечення зростання доходів, прибутків і рентабельності підприємства.

Після розгляду сучасного фінансового стану підприємств з’ясовано, що формування моделі економіки ринкового типу об’єктивно вимагає становлення малого підприємництва як повноцінного суб’єкта ринку, зміцнення його ринкових позицій в умовах конкурентного середовища. З розвитком даного сектору економіки пов’язується можливість вирішення низки важливих соціально-економічних проблем загальнодержавного та регіонального значення: забезпечення зайнятості широкого кола безробітного населення, подолання бідності, підвищення рівня ділової активності населення, зміцнення економічного потенціалу території, сприяння розвитку конкуренції у підприємницькому середовищі тощо.

Однією з причин виникнення складної фінансової ситуації на бага-тьох українських підприємствах є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва привели велику кількість суб’єктів господарювання на межу банкрутства. Вихід з такої ситуації можливий завдяки використання таких методів як фінансовій контролінг, оптимізація вкладення коштів в інвестиційну та операційну діяльність, бюджетування, рапортування і контроль у системі оперативного контро-лінгу.

Ці заходи дозволять зорієнтувати управлінських процес на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і зберегти ліквідності та платоспроможності підприємства, визначити стратегічні цілі і розробити фінансову стратегію підприємства; довгострокове фінансове планування: планування прибутків та збитків, балансу, основних фінансових показників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?