Курсова робота «Стратегічні альтернативи діяльності підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 12.04.2010 19:56 · від Mari · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність та значення альтернативних стратегій для підприємства 1.1. Стратегічні альтернативи діяльності підприємства 1.2. Формування портфеля стратегічних альтернатив 2. Стратегічний портрет ват «ємз» 3. Стратегічна діагностика та визначення конкурентоспроможності підприємства 3.1. Аналіз привабливості галузі, чинників зовнішнього середовища прямого і непрямого впливу 3.2. Діагностика внутрішнього середовища підприємства: балансовий метод стратегічного аналізу, декомпозиція генеральної проблеми підприємства та побудова алгоритму її рішення 3.3. Аналіз конкурентоспроможності та ключових чинників успіху підприємства 4. Розробка стратегічного портфеля ват «ємз» 4.1. Обґрунтування стратегічного набору і можливі стратегічні альтернативи 4.2. Розробка та оцінка стратегічного плану за основними показниками 5. Забезпечення і контроль за реалізацією стратегії підприємства Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

1. Альтернативність у виборі напрямів діяльності та способів забезпечення конкурентоспроможності, у виборі напрямків та вирішенні проблем розвитку підприємства і його бізнесу є однією з основних рис сучасного стратегічного менеджменту і стратегії, як його основного інструменту, зокрема. А метою процесу формування конкретної стратегії є, власне, вибір стратегічної альтернативи, яка забезпечить підвищення ефективності діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

2. В основі вироблення стратегії підприємства, формування його стратегічного набору лежить принцип альтернативності розвитку підприємства і його бізнесу, альтернативність у вирішенні проблем розвитку і конкурентної поведінки тощо, тобто альтернативність у стратегічному виборі.

3. Стратегічні альтернативи - це можливі варіанти розвитку підприємства в рамках кожної із трьох базових корпоративних стратегій: зростання, стабілізації, скорочення.

4. Альтернативність - принциповий підхід у формуванні стратегії. Оскільки середовище підприємства у ринковій економіці багатогранне і надзвичайно динамічне, остільки багатоваріантність вибору стає необхідністю і важливим його чинником.

5. Оцінка стратегічних альтернатив здійснюється у вигляді аналізу того, як враховано вирішальні фактори її формування і чи приведе обрана стратегія до досягнення фірмою її мети.

6. Добре сформований стратегічний набір — той, що відбиває досягнутий рівень розвитку, особливості та умови його подальшого руху, відповідно до обраних стратегій.

Процес побудови стратегічного набору — це діяльність, яка здійснюється на усіх рівнях управлінської ієрархії. Сформований стратегічний набір, в залежності від змін зовнішнього і внутрішнього середовища, може бути змінений на будь яких з етапів його здійснення задля ефективнішого досягнення кінцевої мети підприємства.

7. У пошуках оптимальної стратегії менеджмент підприємства опиняється перед необхідністю аналізу і надання переваги одному із стратегічних варіантів або їх спорідненій групі. Цьому передує певна дослідна й аналітична робота, яку здійснюють, використовуючи певні методики.

Матричний підхід міцно завоював популярність у західних дослідників менеджменту й уважається одним з найпоширеніших методів оцінки якості діяльності підприємства.

8. Жодна навіть найдосконаліша, стратегія не здатна спрогнозувати всі непередбачені обставини життєдіяльності підприємства, тому її весь час необхідно оптимізувати, послуговуючись потенціалом та орієнтирами стратегічного бачення.

9. На етапі зростання ВАТ «ЄМЗ» необхідно використовувати стратегію зростання, що передбачає розширення підприємства різними способами – шляхом інтенсифікації (ринку або продукту), інтеграції (вертикальної, горизонтальної), диверсифікації.

10. Можна зробити висновок про відставання ВАТ «ЄМЗ» від основних конкурентів на ринку за показниками фінансової стійкості, платоспроможності та рентабельності, які являються одним із основних, що характеризують в кінцевому випадку конкурентоспроможність підприємства на ринку та його фінансовий потенціал.

11. Наразі ж можна констатувати стабілізацію виробництва сталі в Україні на рівні 60% від докризових обсягів. Водночас, позитивні фактори мають зовнішнє походження, тоді як внутрішні резерви підтримки галузі не задіяні. Це створює поле дій для української влади.

12. Конкурентоспроможність підприємства може бути оцінена шляхом співставлення конкретних позицій декількох підприємств на одному ринку. Обізнаність відносно інших підприємств-конкурентів визначається наступними параметрами: технологія; обладнання; знання та практичний досвід персоналу; система управління; маркетингова політика; імідж; комунікації і т.д.

13. Проведений аналіз дає змогу побачити, що головним лідером галузі за обсягами реалізації та отриманому чистому прибутку є ВАТ "МІТТАЛ СТІЛ КРИВИЙ РІГ", інші підприємства розташовані досить близько один від одного, але розглядати усі підприємства металургійної галузі України як конкурентів неможливо: кожне підприємство виробляє окремий асортиментний ряд продукції та працює на різні географічні ринки.

14. В умовах перехідного періоду, коли більшість металургійних підприємств працює на «технологічній межі», розширення обсягів виробництва може спричинити кризу, оскільки насамперед потрібне переобладнання виробництва. Однак обмежені можливості щодо отримання кредитів змушують шукати інші варіанти розвитку. Внаслідок аналізу ситуації з багатьох факторів розвитку обрано шість, які розглядають у таких станах для металургійних підприємств.

15. Широкі можливості щодо аналізу альтернатив стратегічного розвитку відкриває методологічний підхід, що дає змогу керівництву підприємства залучити до аналізу будь-які фактори; визначити серед них ті, що мають стратегічне значення для підприємства, дозволяє обрати на основі аналізу ймовірних наслідків найпривабливішу стратегію чи їх поєднання.

16. Основне завдання контролю - виявити проблеми і скоригувати діяльність організації відповідно до того, як ці проблеми переростуть у кризу. Один із важливих аспектів контролю полягає в тому, щоб визначити, який саме напрям діяльності організації найефективніше сприяє досягненню її загальної мети.

Коментар модератора

84 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?