Дипломна робота «Асортиментна політика підприємств», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 09.04.2010 00:16 · від Оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Асортиментна політика торговельного підприємства та методичні основи її розробки 1.1. Поняття, класифікація і оцінка асортименту товарі 1.2. Стратегія, принципи та етапи формування асортименту товарів 1.3. Проблеми формування асортиментної політики та розвитку роздрібної торгівлі в регіональному аспекті Висновки до розділу 1 2. Аналіз особливостей асортиментної політики тов”аніко”лтд 2.1. Загальна характеристика товариства 2.2. Аналіз механізмів проведення цілеспрямованої асортиментної політики підприємства 2.3. Категорійні засади формування асортиментної політики торгівельного підприємства Висновки до розділу 2 3. Шляхи підвищення ефективності управління асортиментом товарів на торгівельному підприємстві тов” аніко”лтд 3.1. Шляхи вдосконалення методів формування товарного асортименту та проведення ефективної асортиментної політики 3.2. Розробка директ-маркетингового проекту з метою вивчення смаків споживачів продукції 3.3. Оптимізування фінансового обліку товарообігу з використанням комп’ютерної техніки 3.4. Оцінка розроблених проектних рішень з використанням комп’ютерної техніки Висновки до розділу 3 Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Перехід економіки до ринкових відносин веде до створення нової системи управління формуванням асортименту товарів підприємств торгівлі, діяльність якої буде здійснюватись в умовах економічного коливання та зміцнення смаків клієнтів, дії конкурентів, зміні цін, попиту, зміцнення ділової активності на ринку. Це створює атмосферу потреби у розвитку товарного асортименту, росту ініціативи підприємства, передбачає пошук неординарних творчих рішень виникаючих проблем. Великі резерви підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів пов’язані з комплексним використанням маркетингу, впровадженням нових форм торгівлі, застосуванням сучасних методів господарювання. Саме таким цілям і відповідає діяльність фірми ТОВ“ Аніко”ЛТД м. Тернопіль.

Матеріально-технічна база фірми забезпечує безперебійну її діяльність, однак окремі ланки торгово-технологічного процесу потребують перебудови у відповідності з вимогами часу.

Проведений аналіз процесу управління формуванням асортименту товарів у ТОВ “Аніко” ЛТД дає можливість зробити наступні висновки. Процес управління формуванням асортименту товарів фірма здійснює самостійно, виходячи з реального попиту споживачів і в межах повноважень, передбачених Статутом.

Організація господарських зв’язків з постачальниками відповідно до ринкових вимог потребує у фірмі досвіду та використання нових підходів в маркетинговій діяльності. Ретельний вибір постачальників пов’язаний з вивченням споживчих характеристик товарів, цін, ритмічності поставок, надійності фірми.

Організація проведення асортиментної політики у фірмі сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого асортименту, підвищенню відповідальності фірми за постійну наявність в продажі необхідних споживачам товарів.

Фірма підтримує постійний контакт з потенційними споживачами, які дають їй виключно важливу інформацію про зміни в товарній, ціновій і збутовій політиці, дозволяють пристосувати комерційну діяльність до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються.

Організація просування і стимулювання збуту товарів дозволяє фірмі з однієї сторони краще пристосуватись до змін зовнішніх умов функціонування, а з другої – справляти необхідний вплив на ці умови з допомогою багатьох каналів.

У дипломній роботі було обґрунтовано ряд проектних пропозицій щодо покращення асортиментної політики ТОВ “Аніко” ЛТД.

Результатом проведених досліджень стало обґрунтування необхідності створення автоматизованої бази даних обліку товарообігу ТОВ “Аніко” ЛТД. У роботі запропоновано програмний алгоритм здійснення такого обліку. Характерною ознакою такої програми є її гнучкість, що забезпечується застосуванням у системі так званих довідників, у яких зосереджена вся інформація, що визначає особливості кожної конкретної ланки торговельної діяльності досліджуваного підприємства. Працівники за допомогою спеціальної системи паролів матимуть доступ до окремих ланок торговельного процесу, що надасть можливість сформувати цілісну загальну базу даних.

Розроблена програма може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку на досліджуваному підприємстві, що дозволяє налаштовувати всі основні елементи програмного середовища, генерувати та редагувати документи з будь-якою структурою, змінювати їх екранну та друковану форми, створювати журнали для роботи з документами з можливістю їх довільного розподілу.

Показники ефективності по розробленому у даній роботі проекту свідчать про доцільність його впровадження.

Коментар модератора

Вікторія.Частково плагіат

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?