Курсова робота «Теоретичні аспекти управління персоналом на підприємстві», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.04.2010 20:15 · від Арина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1.Теоретичні аспекти системи управління персоналом підприємства 1.1. Сутність,класифікація та структура персоналу 1.2. Кадрова політика та система управління персоналом 1.3. Узагальнення зарубіжного досвіду управління персоналом і визначення можливостей його використання на підприємствах України Розділ 2. Виробнича програма підприємства 2.1. Розрахунок показників виробничої програми підприємства машинобудівної галузі та її виконання 2.2. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного-підприємства 2.3. Фонд заробітної плати працівників машинобудівного підприємства 2.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів машинобудівного підприємства 2.5. Складання кошторису витрат на виробництво продукції 2.6. Калькулювання собівартості продукції Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В умовах сучасного стану розвитку національної економіки суттєво змінюється роль людини у всіх сферах діяльності: у виробництві, послугах, технології, будівництві і т.д. Якщо раніше людина розглядалася як фактор, якій нічим суттєво не відрізнявся від машин і обладнання, то сьогодні вона стала головним стратегічним ресурсом, засобом в ринковій боротьбі. Що передусім пов’язано із здатністю людини до мистецтва і безперервного покращення діяльності. В зв’язку із цим все більше зростає роль науки управління персоналом. Сьогодні затрати, які стосуються персоналу, розглядаються тепер не як досадні витрати, а як довгострокові інвестиції в людський капітал – головне джерело прибутку, кадрове планування переплітається з виробничим і працівники стають об’єктом корпоративної стратегії. Таким чином для підвищення конкурентоспроможності організації необхідний вибір не тільки сучасних технологій, але й більш здібних працівників, адже чим вищі резерви трудопотенціалу підприємства – це професійні знання, вміння, здібності, новини, якими володіють працівники, тим швидше удосконалюється і продуктивніше використовується матеріальний фактор підприємства.

В практичній частині курсової роботи розглядається підприємство машинобудівної галузі та за індивідуальними даними про показники річної виробничої програми визначено показники її виконання. Проводиться аналіз розрахунку чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства, фонду заробітної плати, кошторису витрат на виробництво продукції та калькулювання собівартості продукції.

Чисельності основних виробничих робітників машинобудівного підприємства за планом становить 1021 чол., а за звітом 1036 чол.

Річний фонд заробітної плати працівників підприємства з врахуванням додаткової заробітної плати в розмірі 9% основної становить за планом 38097723,28 тис.грн., а за звітом 36907255,13 тис.грн.

Початкова вартість основних виробничих фондів на початок і на кінець року становить 8464 тис.грн.. Залишкова вартість основних виробничих фондів на початок і на кінець року становить 8340,4 тис.грн.. Зношення на початок року становить 123,6 тис.грн., а на кінець року 0 тис.грн.

Всього витрати на виробництво продукції за планом становлять 8152590 тис.грн., а за звітом 7612182 тис.грн.

Загальна повна собівартість продукції за планом становить 98817523,97 тис.грн., а за звітом 61548729,48 тис.грн.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?