Курсова робота «Національне багатство», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 19.04.2010 14:11 · від Олюська · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Національне багатство як передумова і результат економічної діяльності суспільства 5 2. Загальна структура національного багатства 10 3. Структурні зрушення національного багатства України 18 Висновки 34 Список використаних джерел 36

Висновок

ВисновокЗ огляду на проведене дослідження в курсовій роботі, можна дійти наступних висновків.

Питання про національне багатство, його сутності й умовах нагромадження завжди було головним питанням економічної науки. І з розвитком економіки й економічної теорії поняття національне багатство періодично змінювалося. Від національного багатства залежить рівень добробуту населення.

До складу національного багатства відносять:

 природні ресурси, враховані й залучені в оборот;

 матеріальні ресурси, отримані у результаті накопиченої праці;

 інтелектуальний потенціал суспільства або накопичений науково- технічний потенціал;

 національне майно (грошова й натуральна форми обліку).

Величина національного багатства, як правило, зростає в нормальних мирних умовах і зменшується під час війн, смут, потрясінь. Під час Другої світової війни СРСР втратив третину національного багатства. Зменшується обсяг національного багатства і в умовах економічної кризи, яка поглиблюється в Україні.

Національне багатство виступає як важливий показник економічної могутності країни та джерело її соціально-економічного прогресу.

Можна зробити наступний висновок: єдиний спосіб раціонального використання українських ресурсів - активний вивіз нині освоєних корисних копалин (з поступовим збільшенням експорту товарів первинної, а потім і вторинної їхньої обробки) і використання отриманих засобів для ефективного освоєння земельних ресурсів, а також нарощування технологічного потенціалу країни через зупинку «витоку мозків» і подальше збільшення частки населення, здатного забезпечувати добробут країни в інформаційну епоху.

Поняття національного багатства постійно збагачується, відбиваючи всі те нове, що характеризує господарський, соціальний, екологічний і інший прогрес сучасного суспільства. Еволюція поглядів на зміст багатства і його відтворювальну роль іде згідно новим поданням про джерела й механізми економічного росту, його цілях і пріоритетах. Найважливіше значення при цьому здобувають тенденції гуманізації й екологізації економічного розвитку. Не випадковий, наприклад, у сьогоднішній економічній науці все більший акцент на ролі людини, її якісних характеристик у створенні багатства. Те ж багато в чому стосується природних багатств і збереження природного середовища перебування, які трактуються вже не як бездонний резервуар "природних дарунків" природи, а як цілком кінцевий ресурс, нормальний стан і поновлення якого є предметом цілеспрямованих форм господарської діяльності й витрат величезних мас суспільної праці. Тільки адекватне цим новим поданням розуміння багатства може послужити основою використання цієї категорії як вихідна крапка прогнозування тенденцій, проблем і перспектив розвитку економіки України на початку нового тисячоріччя.

Принципи макроекономічного регулювання, які сприяють збільшенню національного багатства України, повинні бути спрямовані не тільки на усунення негативної тенденції до скорочення чисельності населення, яка у 2007р. становила 47,1 млн. чол., зменшившись порівняно з 2006 р. на 0,7 %, в основному, за рахунок від’ємного міграційного сальдо, але й враховувати необхідність стимулювання факторів розвитку ініціативності і благополуччя населення, зростання рівня його освіченості, інформатизації та доступу до комунікацій. На наш погляд, перш за все необхідно суттєво підвищувати рівень оплати праці кваліфікованих працівників й подолати негативне явище невідповідності законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати, який протягом 2008 р. має збільшитися відповідно до Проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” з 525 грн. у листопаді до 605 грн. у грудні, що менше навіть офіційного прожиткового рівня 2007 року. В свою чергу, величину прожиткового мінімуму в 2009 році планується підвищити на 8%, що є, в принципі позитивним явищем, але не може суттєво вплинути на реальне зростання доходів населення. Також потрібно забезпечувати сприятливі умови для виробництва конкурентоспроможних на глобальному світовому ринку товарів і послуг в пріоритетних сферах економічної діяльності, зниження енергоємності виробництва у 2,6 рази: з 0,89 кг умовного палива на одиницю ВВП до середньосвітового рівня – 0,34 кг; відмовитися від переслідування політичних цілей, які суперечать соціально-економічним потребам держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?