Курсова робота «Економічний механізм формування виручку від реалізації на прикладі ТзОВ “Айс Тім”», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.04.2010 20:09 · від ИРИНА · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства ТзОВ “Айс Тім” 1.1. Організаційно-екномічна характеристика ТзОВ “Айс Тім”. 1.2. Фінансова діяльність підприємства: зміст і характеристика. 1.3. Підходи різних авторів до визначення поняття «виручка». Розділ 2. Виручка (дохід) від реалізації продукції: фактори впливу та методи планування 2.1. Характеристика видів діяльності підприємства 2.2. Формування виручки на підприємстві 2.3. Фактори впливу на формування виручки на підприємстві 2.3.1. Види цін і методи їх встановлення 2.3.2. Кількість, асортимент та якість продукції 2.4. Нормативне регулювання надходження і розподілу виручки на підприємстві 2.5. Методи планування виручки на підприємстві і їх характеристика Розділ 3. Шляхи удосконалення формування виручки на підприємствах 3.1. Напрямки удосконалення методів планування виручки на ТзОВ “Айс Тім”. 3.2. Прогноз основних показників діяльності на ТзОВ “Айс Тім” Висновок Список використаної літератури

Висновок

Виручка від реалізації продукції у відтворювальному процесі матеріального виробництва відіграє важливу роль як одна з ланок безперервного кругообігу коштів підприємства. За рахунок грошових надходжень від реалізації продукції передовсім відшкодовується вартість матеріальних витрат на виробництво - використаної сировини, напівфабрикатів, матеріалів, електроенергії, палива та ін., а також перенесена частина вартості основних фондів (амортизаційні відрахування).

Таким чином, виручка утворює економічні умови для нового виробничого циклу та забезпечення безперервності виробничого процессу.

Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає і потребам покупців, і суспільному попиту.

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від: кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації та рівня реалізаційних цін.

Цінова політика є складовою стратегії й тактики ринкової поведінки товаровиробника, а також вагомою частиною маркетингової політики підприємства. Для успішної, прибуткової діяльності підприємство має чітко визначити свої цілі та пріоритети і вміло реалізувати їх через ціноутворення.

Господарська діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов'язана з рухом коштів. Кожна господарська операція супроводжується або надходженням, або витратою коштів. Кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Неперервний процес руху коштів у часі являє собою грошовий потік. Аналіз руху грошових коштів є надзвичайно важливим для вдалої роботи підприємства, тому що від повноти і вчасності забезпечення процесу постачання, виробництва і збуту продукції грошовими ресурсами залежать результати основної (операційної) діяльності підприємства, ступінь його фінансової стабільності і платоспроможності, конкурентні переваги, необхідні для поточного і перспективного розвитку.

Проаналізувавши досвід України та зарубіжних країн, я побачив, що до сьогоднішнього дня існують труднощі з відображенням доходу в бухгалтерській звітності. Зокрема невирішеною є проблема з врахуванням ПДВ, з відображенням у звітності знижок, продажу в розстрочку, перенесенням оплати за товари і послуги у часі.

Коментар модератора

75 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення