Курсова робота «Рпс чехії», 2005 рік

З предмету РПС · додано 06.04.2010 18:49 · від надя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Загальна характеристика території Чехії 1.1. Фізико-географічне положення території 1.2. Економіко- географічне положення 1.3. Політичний устрій країни 1.4. Рівень розвитку продуктивних сил території 2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Чехії 2.1. Історичні передумови 2.2. Природні передумови 2.3. Демографічні передумови 3. Галузева структура та рівень розвитку господарства території 3.1. Загальна характеристика галузевої структури та рівня розвитку господарства 3.2. Характеристика структури та рівня розвитку промисловості території 3.3. Характеристика структури та рівня розвитку Сільськогосподарської території 3.4. Сфери послуг 4. Територіальна структура і особливості розміщення господарства території Чехії. Основні райони 5. Зовнішньоекономічні зв’язки території Чехії 6. Проблеми і перспективи розвитку Чехії Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Не так вже й давно на карті світу з’явилась самостійна держава Чехія – парламентська республіка. Держава знаходиться у Центральній Європі. Завдяки тому, що Чехія знаходиться в центрі Європи вона має вигідне економіко-географічне положення. Площа території цієї країни порівняно не велика – 78 864 кв. км. Межує з Німеччиною, Польщею, Австрією і Словаччиною. За своїм адміністративно-територіальним поділом складається з 13 областей і столичне місто Прага, тобто в сумі 14 областей.

Щодо чисельності населення то воно становить 10,3 млн. осіб, з яких переважна частина чехи. Своєю демографічною ситуацією країна може похизуватись перед іншими, але така тенденція щодо населення з’явилась не дуже давно, лише за останні декілька років зменшилась смертність і зросла народжуваність.

Чеська Республіка є членом Організації Об'єднаних Націй, НАТО, Всесвітньої торгової організації, Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку і членом Європейського Союзу.

Економіка Чехії базується на принципах відкритого вільного ринку. За оцінками спеціалістів легальна державна система, що приваблює іноземних інвесторів надійними гарантіями цілісності їх вкладень, розвинена інфраструктура, кваліфікована і дешева (за європейськими мірками) робоча сила, а також низка інших критеріїв створюють передумови швидкого розвитку економіки Чехії. Вже сьогодні умови для роботи бізнесмена в Чехії наближені до західноєвропейських.

У господарському комплексі Чехі представлені промисловість та сільське господарство, а також сфера обслуговування та достатньо розвинена транспортна система. Промисловість є найрозвиненішим і найважливішим сектором економіки Чехії. Вона становить 40 відсотків національного прибутку. Стабільно працюють підприємства харчової промисловості, електротехнічної, лакофарбової, побутової хімії, авіаційної, автомобільної промисловості. Сільське господарство також грає важливу роль в економіці.

Провідна роль в економіці Чехії належить обробній промисловості та машинобудуванню. Зокрема, виробництву автомобілів, сільськогосподарських машин, верстатів і т. д. Металообробка, електротехнічна, хімічна, текстильна і швейна промисловість досить розвинені в Чехії. Чеська промисловість оснащена сучасним обладнанням.

На території добре розвинена скляна промисловість, яка славиться своєю якістю та виробами на весь світ. Важлива як експортна галузь деревообробна (зокрема, меблева) промисловість, котра розвивається на сировинній база країни.

Сьогодні Чехія вважається найбагатшою в Центральній Європі, найбільш промислово розвиненою країною з найменшою долею сільського господарства у валовому внутрішньому продукті. Частка сільського господарства у ВНП Чехії дорівнює 4,5 відсотка, в ньому зайнято 5,5 відсотка всього населення країни. Серед галузей сільського господарства переважає тваринництво. Традиційно розвинене молочне і м'ясне тваринництво, рослинництво, рибальство, виноробство і пивоварна галузь. Сільське господарство Чехії має достатньо високий рівень автоматизації та механізації, повністю забезпечує основні потреби країни в продукції землеробства і тваринництва а також експорт в країни ЄС, Словаччину та СНД.

Заходи з лібералізації зовнішньої торгівлі та залучення вагомих іноземних інвестицій суттєво покращили збалансованість зовнішньоторговельного обороту і структуру експорту. Головну частину експорту складають будівельні матеріали, ліс та металовироби, транспортне, медичне обладнання, вироби текстильної промисловості, меблі, швейні вироби та взуття. В основному експортними партнерами Чехії є країни Європейського Союзу, (63%, з них 43% – належить Германії).

Поліпшення структури експорту виявилося перш за все у збільшенні частки машинотехнічної продукції, з'явився також принципово новий напрямок – експорт ліцензій і будівництво на їх основі промислових об'єктів за кордоном. В свою чергу значна частина всього імпорту Чехії надходить з країн Європейського союзу та Європейської зони вільної торгівлі, дещо менше – з країн колишнього Радянського Союзу і лише 6 відсотків – з країн "третього світу". Імпортується насамперед нафта, природний газ, напівфабрикати для чеської промисловості.

Соціальна сфера країни добре розвинена і відбувається на європейському рівні. Освіта в країні безкоштовна, молодим людям надається багато можливостей для розвитку себе. Чехія відповідально ставиться до здоров’я свого населення, люди забезпечені високо кваліфікаційними кадрами у сфері медицини, а також великою кількістю медичних закладів.

Важлива галузь господарства, яка в значній мірі впливає на розвиток виробничої і невиробничої сфер є транспорт. Через територію країни проходить значна кількість залізничних і автомобільних шляхів сполучення. Головний вид транспорту – залізничний, який разом з автомобільним транспортом забезпечують вантажоперевезення країни. Також, велике значення мають нафто- і газопроводи, котрі проходять через територію Чехії.

Одна з головних статей прибутку чеського бюджету – туризм. Матеріально-технічна база туризму досить висока, про що свідчить велика частка Чехії в міжнародному туризмі. Чеська Республіка має багато визначних місць, замків, а також виняткові умови для лікування різних захворювань, котрі привабливі для туристів. Що стосується міжнародних критеріїв в області туризму, то Чехія відповідає всім пред'явленим до нього вимогам.

Отже, говорячи про сучасну Чехію ми можемо сказати, що країна досягла великих успіхів у своєму розвитку.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?