Курсова робота «Фінансове планування як важлива сфера діяльності держави», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 06.04.2010 12:10 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теорико-організаційні засади фінансового планування Розділ 2. Прагматика і проблематика здійснення фінансового планування в системі державної діяльності Розділ 3. Напрями удосконалення фінансового планування у вітчизняній практиці Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Фінансове планування - специфічна сфера управління. На всіх етапах історичного розвитку воно потребувало особливих підходів щодо свого здійснення.

Фінансове прогнозування й планування є надзвичайно важливим елементом регулювання економічних і соціальних процесів в державі. За допомогою цих елементів активізуються фінансові важелі та стимули, забезпечується мобілізація фінансових ресурсів і їхнє раціональне спрямування на загальнодержавні потреби.

Важливість загальнодержавного фінансового планування й прогнозування полягає в тому, що держава на макрорівні за його допомогою визначає свої фінансові можливості загалом і можливості використання фінансів для прийняття рішень у сфері розвитку економіки й соціальної структури всій держави, певних регіонів і видів виробництва.

Результатом фінансового планування є розраховані фінансові показники, які відповідають певним ознакам і знаходять своє відображення у документі — фінансовий план — особлива форма документа, показники якого завжди виступають у грошовій формі й відображають результати господарської діяльності та рух фінансових ресурсів протягом відповідного періоду.

Усі фінансові плани мають форму балансу, тобто складаються з двох частин: прибуткової і видаткової. Деякі з них називаються фінансовим балансом. Кожний фінансовий план тільки тоді має практичне значення, коли існує збалансованість його частин.

Зведене фінансове планування — об'єктивна форма організації й регулювання відтворювального процесу при використанні фінансів, спрямованого на досягнення певної мети, яке включає координацію погодженого обміну форм діяльності в сфері фінансів з її результатами.

Проміжною ланкою в системі зведеного фінансового планування є фінансове забезпечення комплексних цільових програм. За їхньою допомогою розв'язуються пріоритетні проблеми розвитку економіки держави й окремих територій. Вони передбачають концентрацію фінансових ресурсів на головних напрямках розвитку, підвищення ролі інтенсивних факторів виробництва, його ефективності.

Якщо узагальнити, то функціонування економіки завжди залежало від рівня її збалансованості. Таким чином фінансова збалансованість досягається завдяки складанню й виконанню системи фінансових балансів.

Аналіз балансу, виявлення й вивчення факторів, що викликають невідповідність між величиною фінансових ресурсів і потребою в них, вивчення причин цієї невідповідності дають змогу виробити рекомендації з пошуку додаткових доходів, дотримання режиму економії.

Бюджет – інструмент, за допомогою якого досягається кінцева взаємоузгодженість усієї системи фінансових балансів. Призначення його полягає у формуванні й використанні централізованого фонду фінансових ресурсів держави на цілі розширеного відтворення і на соціальні потреби відповідно до наявної фінансової політики.

На сучасних умовах вітчизняної ринкової економіки постають все нові і нові вимоги перед кожним аспектом складного процесу – фінансовим плануванням.

Необхідність постійного вдосконалення фінансового планування базується на основі використання наукових методів пізнання об'єктивних закономірностей розвитку суспільства, аналізу досягнутого економічного рівня, пошуку можливостей його подальшого покращення, досліджень економічних явищ і процесів у суспільстві.

Для підвищення економічного і соціального розвитку в Україні необхідно звернути особливу увагу га проблеми та прогалини, що існують в сучасній системі фінансового планування і прогнозування.

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що Україна - країна з перехідною ринковою економікою. Для її подальшого розвитку та процвітання необхідна чітка і збалансована система фінансового планування, яка забезпечить впевненість у сьогоднішньому та майбутньому.

Коментар модератора

27 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?