Курсова робота «Комплексна сиcтема безпеки комерціної діяльносі підприємства (Аналіз схильності до банкрутства,аналіз фінансової стійкості та стабільності) )», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 06.04.2010 11:53 · від Валя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Теоретична частина 1.1. Вступ 1.2. Внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на рівень безпеки підприємства 1.3. Порядок витребування документів правоохоронними органами 2. Практична частина 2.1. Аналіз фінансової стабільності підприємства 2.2. Дослідження фінансової стійкості 2.3. Розрахунок ліквідності 2.4. Оцінка рентабельності 2.5. Проведення комплексної оцінки кризового стану підприємства (за моделями) 3. Висновки 4. Перелік використаної літератури 5. Додатки (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Баланс» та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Звіт про фінансові результати»).

Висновок

Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи безпеки підприємства.

Практика і наукові дослідження показують те, що організація сучасної підприємницької діяльності потребує відпрацювання і створення системи безпеки, яка б ураховувала ті негативи, що може спричинити кожна сторона або дія щодо підприємства.

Необхідність постійного дотримання безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно п керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Головна мета безпеки підприємства полягає в тім, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому.

Тому перед всіма суб'єктами господарювання в нашій державі виникає необхідність внутрішньої самооцінки та прогнозування можливих змін в стані їх економічної безпеки. Такий підхід викликаний тим, що вони повинні адекватно реагувати на дію різних чинників зовнішнього чи внутрішнього походження, які формують як потенціал підприємства, так і можливості його повноцінного використання.

Для того, щоб підвищити рівень економічної безпеки необхідно:

• сформувати необхідні корпоративні ресурси (капітал, персонал, прав інформацію, технології та устаткування);

• виконувати загальностратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за функціональними складовими;

• виконувати стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства;

• виконувати загально-тактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими;

• виконувати тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства;

• виконувати оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства

• здійснювати функціональний аналіз рівня економічної безпеки;

• робити загальну оцінку досягнутого рівня економічної безпеки.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?