Курсова робота «Особливості економічної діагностики машинобудівної галузі України», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.04.2010 20:08 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні аспекти до здійснення економічної діагностики машинобудівної галузі України 1.1. Сутність та змість діагностики діяльності підприємств машинобудування 1.2. Значення машинобудівного комплексу в економічному житті країни 1.3. Адаптація машинобудівних підприємств до нових умов господарювання 2. Економічна діагностика машинобудівного підприємства ВАТ«Львівавто» 2.1. Коротка характеристика підприємства 2.2. Діагностика рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції 2.3. Аналіз втрат від браку та конкурентоспроможності продукції 2.4. Діагностика виробничої собівартості продукції 2.5. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів 2.6. Діагностика доходів і витрат підприємства 2.7. Аналіз розподілу прибутку підприємства 2.8. Діагностика та оцінка рентабельності продукції 3. Напрямки удосконалення економічної діагностики машинобудівної галузі Висновок Список використаної літератури Додаток А

Висновок

Сучасний етап розвитку нашої держави зумовлює високі вимоги до оцінки ефективності функціонування економічних систем різних рівнів. Але основна увага приділяється саме підприємству як первинній, основній, самостійній ланці народного господарства, що створює конкретні економічні блага, а отже, є першоосновою національного багатства України.

Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення реальному стану ринкового середовища господарювання (з урахуванням власного потенціалу підприємства). Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень має бути глибока комплексна економічна діагностика підприємства. У ході такої діагностики всі сфери діяльності підприємства оцінюються з позицій досягнення максимально можливого економічного результату за рахунок оптимально ефективного (у тому числі і з погляду ліквідності, уникнення ризику банкрутства) використання наявних ресурсів, передовсім фінансових.

Процес діагностики - це не одноразова дія, а постійна систематична діяльність, ефективність якої значною мірою обумовлюється нагромадженим досвідом. Основним завданням економічної діагностики є системна оцінка результативності господарської діяльності за кілька періодів, виявляння факторів, які позитивно чи негативно вплинули на неї, а також визначення реальної фінансової стійкості підприємства в цілому чи окремих аспектів його плато-, кредитоспроможності, інвестиційної привабливості тощо.

Діагностичний підхід, перш за все, передбачає визначення характеру порушень сфери господарської діяльності, в якій відбуваються відхилення від нормальної відносної динаміки різних процесів, які виражаються через темпи змін відповідних показників.

Об’єктом дослідження був ВАТ «Львівавто» - велике спеціалізоване підприємство, основною сферою діяльності якого є виробництво автобусів міського, приміського та міжміського сполучення. Товариство є безсумнівним лідером на ринку міжміських автобусів. Беручи до уваги, що в Україну зменшилися поставки імпортних автобусів, ВАТ "Львівавто" активно завойовує нові сегменти ринку - міських і приміських автобусів.

Результати проведення діагностики рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції свідчать про зростання обсягів виробництва і реалізації продукції протягом аналізованого періоду (темпи росту виробленої продукції становлять 354,47 % і реалізованої продукції - 361,6 % порівняно з першим роком 237,65% і 164,8% відповідно).

Аналіз допущеного браку при виготовленні продукції ВАТ "Львівавто" свідчить, що частка витрат на брак неістотно знизилась (на 0,02 %) при зростанні втрат від браку на 0,03 %.

Собівартість забракованої продукції знизилась на 44 тис. грн., або 6,08 %. Основною причиною допущення браку є неякісні сировина і матеріали: суми, стягнуті з постачальників, становлять майже третину витрат на брак.

За даними фінансової звітності ВАТ " Львівавто " (додаток а) були проаналізовані рівень і динаміка фінансових результатів його діяльності, які свідчать про те, що підприємство динамічно розвивається, фінансові результати його діяльності у звітному періоді значно кращі, ніж у попе-редньому. Особливо результативною є операційна діяльність.

На основі даних проаналізквали також використання чистого прибутку ВАТ " Львівавто" і дійшли висновку, у звітному періоді сума чистого прибутку підприємства збільшилась на 53,3 тис. грн., або на 41,2 %. Відповідно збільшились відрахування з чистого прибутку за різними напрямами його використання. При цьому частки відрахувань на виплату дивідендів і матеріальне заохочень залишилися у звітному періоді нарівні попереднього (30, 0% і 7,0% відповідно.

Це свідчить про те, що керівництво підприємства реалізує політику стабільного рівня дивідендних виплат і виплат до фонду матеріального заохочення. Така політика відрізняється простотою її формування і тісним зв'язком з розміром отриманого прибутку, однак для неї характерною є нестабільність розміру дивідендних виплат у розрахунку на одну акцію, зумовлена зміною суми одержуваного прибутку.

Із розрахунківвиявили, що валова рентабельність продукції ВАТ " Львівавто" зросла передусім за рахунок збільшення суми чистого доходу (виручки) від продукції (товарів, робіт, послуг) на 360 тис. грн., або на 36,44 %. Вплив цього фактора становив 19,19 %. Це означає, що завдяки зростанню реалізації продукції (при незмінній собівартості реалізованої продукції) валова рентабельність продукції могла б зрости у 5,3 (19,19/3,61) разів.

Отже діагностика діяльності машинобудівного заводу допомагає доцільно оцінити ефективність функціонування підприємства, зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному з напрямків його діяльності, оцінити сильні та слабкі сигнали, які поступають з внутрішнього та зовнішнього середовища. Інформація, отримана в ході такої діагностики, здійснює неоціниму підтримку керівнику в процесі формування стратегії підприємства.

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?