Дипломна робота «Вплив глобалізації на здійснення активно-пасивних операцій комерційними банками», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 03.04.2010 14:38 · від МОНРО · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Засади реалізації кредитних операцій комерційних банків та місце у кредитній політиці глобалізаційних чинників розвитку світових фінансів 6 1.1. Роль та місце кредитних операцій у діяльності комерційних банків 6 1.2. Динаміка кредитного процесу 14 1.3. Глобалізаційні чинники розвитку світової фінансової системи 21 Висновки до першого розділу 40 Розділ 2. Аналіз активних операцій ват "ощадбанк" у системі наростання впливу глобалізаційних чинників 41 2.1. Загальна характеристика діяльності банку 41 2.2. Оцінка кредитної діяльності ВАТ "Ощадбанк" 47 2.3. Аналіз операцій з платіжними картками 53 2.4. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку 63 Висновки до другого розділу 78 Розділ 3. Напрями уникнення негативних наслідків глобалізації банківсько-фінансового сектора 80 3.1. Чинники впливу глобальних процесів на активні операції комерційних банків 80 3.2. Управління ризиками – провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків 83 3.3. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи 95 Висновки до третього розділу 104 Висновки 106 Література 108 Додатки 112 Додаток А Баланс 113 Додаток Б Звіт про фінансові результати 115 Додаток В Звіт про власний капітал 117

Висновок

Традиційно активні операції асоціюються із банківським кредитуванням, яке займає у цих операціях найбільшу питому вагу. Кредит — це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Відповідно кредитні операції банків полягають у розміщенні банками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів юридичних осіб та громадян.

Найхарактернішою рисою міжнародних фінансів є те, що вони призначені ефективно обслуговувати міждержавний рух товарів та послуг і перерозподіл грошового капіталу між конкуруючими агентами світового ринку. Вони ж вчасно подають сигнали про стан світової фінансової кон'юнктури, які слугують певними орієнтирами для того, щоб суб'єкти міжнародних фінансів швидко приймали адекватні рішення.

Глобальні соціально-економічні перетворення наприкінці XX - на початку XXI століть нерозривно пов'язані з подоланням застарілих догм і стереотипів, що склалися в минулому, й необхідністю глибокої наукової розробки теоретичних основ нової економічної стратегії, обгрунтування її пріоритетів та механізмів керованості сучасною трансформацією економіки, спрямованою на забезпечення ефективного регулювання динамічних змін у різних сферах суспільного життя.

Глобалізація впливає відповідним чином на швидке зростання міжнародних фінансових потоків. У 1990-ті роки великі фінансові ресурси надходили до США. Протягом другої половини цих років окремі країни, що розвиваються, отримали значні приватні фінансові ресурси. При цьому набули особливих розмірів прямі іноземні інвестиції. У той же час країни, що мають малі доходи, як і раніше, могли отримувати тільки офіційне зовнішнє фінансування, яке суттєво зменшилося.

Новим моментом функціонування глобального банківського сектору стала успішна переорієнтація діяльності комерційних банків у бік інвестиційної сфери. Початок сповільнення вони зустріли у всеозброєнні, оскільки їхні доходи від кредитування залишилися фактично на колишньому рівні. За рахунок стабільного доходу від кредитування, наявності ресурсів для цього і можливості участі у найприбутковіших угодах щодо консолідації активів та управлінні пакетами акцій, які вважали прерогативою та найвигіднішими операціями для інвестиційних банків, комерційні банки потіснили суперників саме в інвестиційному бізнесі.

Інтернаціоналізація фінансової сфери відбувається за трьома основними напрямами: 1) інтернаціоналізація фінансових послуг, включаючи проникнення іноземних банків та інших фінансових установ, що мають добру репутацію, яка може стати потужним генератором підвищення ефективності, посилення конкуренції і чинником стабілізації; 2) збільшення обсягів міжнародних потоків акціонерного капіталу;включаючи прямі іноземні інвестиції, що в останні роки виявлялися більш вагомими, ніж потоки боргових зобов'язань; 3) посилення потоків боргових зобов'язань, ключовими змінними яких є рівні процентних ставок і валютні курси.

У банківському секторі України прихід іноземних банків сприятиме прискоренню розвитку фінансового ринку країни, стимулюватиме використання сучасніших банківських технологій та інновацій банківського менеджменту як передумов подальшої інституціоналізації фінансової системи. Причиною таких перетворень стає загострення конкуренції та зниження доходів вітчизняних банків.

Єдиним можливим варіантом виживання в умовах експансії потужнішого іноземного банківського капіталу є наслідування досвіду європейських банків у їх протистоянні американському капіталу — злиття невеликих національних банків або їх приєднання до іноземних банківських холдингів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?