Курсова робота «Розробка фінансової стратегії підприємства „Завод Ремпобуттехніка"», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 02.04.2010 16:52 · від ИРИНА · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансової стратегії підприємства 1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства 1.2. Механізм вибору стратегії 1.3. Особливості фінансової стратегії Розділ 2. Стратегічний аналіз фінансового стану Жкп „завод ремпобуттехніка” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства Розділ 3. Розробка фінансової стратегії жкп „завод ремпобуттехніка” 3.1. Визначення місії та стратегічних цілей 3.2. Обгрунтування вибору загальної та конкурентної стратегій підприємства 3.3. Розробка фінансової стратегії та механізм її реалізації Висновки та пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Отже, можна зробити висновки, що стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якої на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури і асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитком маркетингу, удосконаленням структури управління підприємством, своєчасною і якісною, і перепідготовкою кадрів.

Ми для нашого підприємства розробили місію, стратегічні цілі. Зробили загальну характеристику діяльності підприємства, здійснили економічний аналіз діяльності підприємства, зробили оцінку зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства і на основі цього побудували матрицю можливостей і матрицю загроз. Побудували матрицю „Зростання – частки ринку” Бостонської консультаційної групи та матрицю „Привабливості галузі – конкурентна позиція” МакКінзі. Обрали для підприємства 3.3. Розробка фінансової стратегії та механізм її реалізації

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства.

Фінансова стратегія представляє собою визначення довгострокової мети фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів їх досягнення.

Розробляємо фінансову стратегію для підприємства „Завод Ремпобуттехніка” основними завданнями якої є:

• визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;

• визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;

• фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу;

• вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості; розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств.

Для вдосконалення фінансової діяльності підприємства „Завод Ремпобуттехніка” необхідно забезпечити управління основними засобами по таким напрямкам: чітко визначена і правильно поставлена амортизаційна політика підприємства; вчасність поточного обслуговування та капітального ремонту засобів; забезпеченість кадрами відповідної кваліфікації; правильне керування запасами підприємства; зменшення простоїв; планова технічна заміна застарілих засобів новими, більш досконалими; окрім цього з проведеного фінансового аналізу можна зробити висновок, що єдиним шляхом залишення підприємства на достатньому для нього рівня є довгострокові інвестиції направлені на: придбання нового обладнання. Слабкими сторонами для підприємства „Завод Ремпобуттехніка” є недосконала політика управління актами підприємства, деякі показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості нижче норми. Сильними сторонами для нашого підприємства є підвищення рівня оборотності обігових коштів, ріст платоспроможності. Підвищення фондовіддачі в 3,87 у 2008 році порівняно з 2006 роком і матеріаловіддачі в 1,27 разів.

Отже, ми розробили фінансову стратегію для підприємства „Завод Ремпобуттехніка”, також визначили його місію та цілі для досягнення цієї місії. Вибрали саме для нашого підприємства загальну стратегію концентрованого зростання, а також визначили конкурентні стратегії для всіх послуг, які надає підприємство „Завод Ремпобуттехніка” загальну та конкурентну стратегії.

Як відомо жодна виробнича система не функціонує у вакуумі, її оточує чи вона знаходиться в сильно диференційованому середовищі. Зовнішнє середовище включає всі сили й організації, з якими фірма зіштовхується у своїй повсякденній і стратегічній діяльності. Буквально все, що можна назвати поза фірмою, може бути включене в це поняття тому, що всі елементисередовища можуть робити на неї вплив. Середовище ніколи не буває стабільним. І кожна організація не тільки повинна знати своє середовище „існування” і природу його змін, але звичайно і вміти реагувати на ці зміни: невдача в пристосуванні до середовища виллється в невдалий бізнес взагалі.

Сформований в стратегічному управлінні майбутній бажаний стан підприємства – це не детальний опис її зовнішнього і внутрішнього становища, а швидше, якісне побажання того, у якому стані повинно знаходитись підприємство в майбтньому. Дуже важливо знати, яку позицію підприємство буде займати на ринку й у бізнесі, яку матиме організаційну культуру. При цьому все це в сукупності повинно скласти те, що визначить, важливе чи ні дане підприємство в майбутній конкурентній боротьбі.

Знання того, що організація хоче досягти, допомагає вибрати найбільш придатні шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню ризику при ухваленні рішення через помилкову чи недостовірну інформацію про можливості підприємства чи про зовнішню ситуацію, а також створює єдність загальної мети всередині підприємства.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення