Курсова робота «Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 01.04.2010 15:28 · від Виталий · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність, структура, причини виникнення та методи вимірювання тіньової економіки 5 2. Особливості формування та розвитку тіньової економіки в Україні 16 2.1. Причини тінізації трансформаційної економіки 17 2.2. Стан, масштаби та тенденції розвитку тіньової економіки в Україні 24 2.3. Соціально-економічні наслідки тінізації економіки 33 3. Шляхи детінізації економіки України 38 Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отже, тіньова економіка являє собою сукупність суспільних відносин, які виникають у ході економічної діяльності, містять легальні та нелегальні, систематичні чи одиничні діяння юридичних і фізичних осіб, спрямовані на пряме чи опосередковане отримання доходу, іншої економічної вигоди, що не задекларовані для цілей оподаткування. На тіньову економіку „хворіють” всі країни світу, і наша держава не є винятком.

Виникнення і функціонування тіньової економіки в Україні обумовлене низкою політичних, економічних і соціальних причин, які витікають з неналежного методологічного, законодавчого та нормативного забезпечення економічної трансформації суспільства, серед яких:

1) нестабільність податкової системи, завищені податкові ставки, що здійснюють значний тиск на суб’єктів господарювання;

2) низький рівень зарплати в державному секторі економіки, що знижує імідж державного службовця, і породжує корупція в самих органах влади та місцевого самоврядування;

3) непрозора система приватизації державного майна;

4) відсутність повноцінного ринкового середовища, уповільнене здійснення економічних перетворень;

5) правова незахищеність суб’єктів господарювання від зловживань з боку посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;

6) незбалансованість державної регуляторної політики та багато інших.

Все це створило сприятливі умови для отримання окремими групами населення надприбутків, завдання значних економічних збитків державі. Це призвело до послаблення державних функцій контролю та регулювання у багатьох галузях фінансово-господарської діяльності. На сьогодні тіньова економіка, по різним розрахунках, приносить прибуток (в різній формі) більше 10 мільйонам людей в Україні.

Тіньова економіка значно знижує ефективність макроекономічного регулювання економіки. Відсутність достовірних даних стосовно кількісних розмірів тіньової економіки не дозволяє ефективно планувати та реалізовувати грошово-кредитну і бюджетно-податкову політику. Тому сьогодні досить актуальною є проблема оцінки масштабів тіньової економічної діяльності. Вимірювання тіньової складової економіки може бути основою розробки довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку в промисловості, сільському господарстві, послугах та будівництві.

За оцінками Міністерства економіки, у І півріччі 2007 року рівень тіньової економіки становив 30% від офіційного ВВП. За неофіційними – значно більше. Але і офіційний показник завищує допустимий рівень. Найпотужнішою галуззю залишається сільське господарство. Тут у першому півріччі „тінь” становила близько 48%. Аналогічний показник характеризує і вітчизняну будівельну галузь, серед наших тіньових лідерів також транспорт. Однією з головних проблем залишається тіньова заробітна плата. Вона в багатьох випадках виплачується в конвертах і взагалі не враховується ніякою статистикою. Особливо загрозливою на сьогоднішній день є корупція, що тісно вкоренилася навіть у органах владних та силових структур місцевого та державного рівня.

Значна тінізація економічного обороту, недостатність державних зусиль щодо її подолання призводять до викривлення принципів громадянського суспільства, формують негативний імідж України у світі, стримують надходження в країну іноземних інвестицій, зменшують податкові надходження до державного та місцевого бюджетів, посилюють криміналізацію суспільства, не сприяють налагодженню торговельно-економічних стосунків українських підприємств із зарубіжними партнерами, стримують євроінтеграційні зусилля України. Все це об’єктивно зумовлює здійснення активних дій щодо детінізації економіки.

Детізація економіки – це цілісна система заходів, спрямована передусім на викорінення причин та передумов виникнення тіньової економіки.

На сьогодні органами влади України було прийнято багато законів, вжито чимало заходів щодо детінізації економіки, але бажаного, відчутного результату вони, на жаль, не дали.

Вирішення проблеми тінізації потребує узгоджених зусиль держави у багатьох сферах державної політики. Сьогодні необхідно відійти від припущення, що детінізація не потребує спеціальних зусиль та заходів та відбуватиметься по мірі розвитку ринкових відносин у країні.

Реальне скорочення тіньового сектору може відбутися лише за умови зменшення витратності та зростання ефективності легальної економіки, створення паритетних умов для функціонування різноманітних форм бізнесу. Це має підвищити конкурентоспроможність легальної економіки і зробить невигідним приховування її результатів. Беззаперечною умовою такого перетворення має бути послаблення фіскального тиску на легальну економіку, що створить мотивацію переведення тіньових операцій на легальні засади.

Стратегічними пріоритетами детінізації економіки України на сучасному етапі є стимулювання інвестиційних процесів; вдосконалення монетарної політики; створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; значне зниження і вирівнювання податкового навантаження, спрощення податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем витрат виробництва, виконання й адміністрування податкового законодавства; створення ефективної системи управління державним сектором економіки; посилення державного контролю за використанням бюджетних коштів, кредитних ресурсів та іноземних інвестицій; протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Реалізація зазначених та інших заходів щодо подальшої детінізації економіки не лише сприятиме формуванню повноцінного ринкового середовища, розвитку економіки, легалізації капіталу, процесу демократизації економіки і суспільства в цілому, а й забезпеченню відродження та ефективного розвитку вітчизняного підприємництва.

Коментар модератора

55 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?