Курсова робота «Міжнародна міграція та її вплив на інтеграцію Західної Європи», 2006 рік

З предмету Економіка · додано 31.03.2010 20:52 · від MARTA · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретико-методичні основи дослідження міграційних процесів регіону 1.1. Сутність, види міграції робочої сили 1.2. Причини міжнародної міграції робочої сили 1.3. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили Висновки до першого розділу Розділ ІІ. Міжнародна міграція та її вплив на інтеграцію Західної Європи 2.1. Міграційна ситуація у країнах Західної Європи 2.2. Міграційна політика країн ЄС 2.3. Міжнародна міграція та її вплив на інтеграцію Західної Європи 2.4. Зовнішня трудова міграція населення України до країн ЄС в контексті євроінтеграційних процесів Висновки до другого розділу Розділ ІІІ. Проблеми і перспективи розвитку міграційних процесів Західної Європи 3.1. Проблеми розвитку міграційних процесів 3.2. Перспективи розвитку міграційних процесів Західної Європи Висновки Список використаної літератури

Висновок

Міграція населення – це переміщення людей, пов’язане із зміною їх постійного місця проживання. Потрібно розрізняти зовнішню (виїзд за кордон) і внутрішню (переміщення всередині країни) міграцію населення.

Процес міграції тісно пов’язаний з такими поняттями, як еміграція, імміграція, рееміграція, репатріація.

Міжнародна міграція робочої сили – це переміщення населення через державні кордони для того, щоб вступити в трудові відносини з роботодавцями іншої країни. До трудових мігрантів відносяться комерсанти-«човники», а також особи, що виїжджають за кордон у службові відрядження (за відсутності контракту з іноземними роботодавцями).

Міжнародна міграція робочої сили посилюється в умовах формування економічних зв’язків у світовій системі господарства. Це стихійний процес розподілу трудових ресурсів між національними ланками світового господарства. Економічною основою його є взаємопов’язаних країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку.

Причини міжнародної міграції робочої сили дуже різноманітні. Але при усій їх багатоплановості загальними є економічні, соціальні, політичні і демографічні відмінності між більш чи менш розвинутими регіонами. Але названі відмінності – це тільки схематичний перелік основних умов формування і реалізації міграційного потенціалу населення, який доповнюється комплексом інших обставин і модифікується під впливом тих чи інших суспільних процесів.

В результаті міжнародної трудової міграції мають місце різні наслідки цього процесу як в країнах-експортерах, так і в країнах-імпортерах робочої сили. Звичайно, мова йде в першу чергу про примусову міграцію, що є масштабною, оскільки добровільна міграція є, як правило, незначною, і тому не може мати якогось суттєвого впливу на соціально-економічний розвиток обох сторін. Країни-експортери і країни-імпортери робочої сили мають від цього процесу як вигоди, так і втрати.

Міграційні дослідження у різних країнах ґрунтуються переважно на семи прямих основних джерелах даних про міжнародну міграцію: поточному обліку, прикордонній статистиці, адміністративних джерелах, статистиці виданих дозволів на роботу, реєстрах населення, переписах і вибіркових обстеженнях.

Характерна для нинішнього світу інтенсифікація міжнародних міграцій, що є наслідком і водночас одним із вагомих чинників глобалізації, повною мірою спостерігається і на Європейському континенті. У зв’язку з цим така важлива складова інтеграційних процесів, як пересування людей рухом є предметом спільних політичних рішень Європейського Союзу Тому важливим питанням залишається формування спільної імміграційної політики країн ЄС. Вона стосується ситуації всередині співтовариства і його міграційних відносин із третіми країнами. Для України міграційна політика об’єднаної Європи становить подвійний інтерес. По-перше, до ЄС із нашої держави спрямовується численний еміграційний потік. Активно розвивається також співпраця у сфері нелегальної міграції як серйозній загрозі регіональній безпеці. По-друге, євро інтеграційні наміри України передбачають, окрім іншого, досягнення відповідності європейським стандартам у сфері міграційного законодавства.

Створення єдиного європейського міграційного простору відбувається поступово, іноді нерівномірно і з очевидними труднощами, проте цілком послідовно. Урахування цього процесу в Україні є необхідним, оскільки вона належить до нього як географічно, так і політично (внаслідок євро інтеграційної політики), а головне – фактично, завдяки сотням тисяч українців, які працюють, навчаються та живуть в Європі.

В останні десятиріччя міжнародна міграція набула величезних масштабів. Щорічно 800-900 млн легальних і нелегальних іммігрантів переміщуються по усьому світу у пошуках кращого життя. Значна частина їх спрямовується до країн Європейського Союзу. Із іммігрантами прийшли і проблеми: країни Європи із відносно однорідних у етнічному, конфесійному та соціокультурному сенсі перетворюються у багатонаціональні, багатоконфесійні, багато культурні, і цей процес не є безболісним. Європейці сприймають іммігрантів, як чужинців, що руйнують основи західної цивілізації. На цьому підґрунті зростають расова ненависть, ксенофобія, націоналізм та інші негативні явища. Підняли голову націоналістичні пратії – неонаціоналісти, які усе частіше знаходять підтримку серед населення. Також ускладнює обстановку нелегальна міграція, яка створює як економічні так і соціальні проблеми.

Імміграційна політика завжди була прерогативою національних урядів. Однак останнім часом у зв’язку із загостренням проблеми імміграції перед Європейським Союзом постало питання про необхідність проведення єдиної імміграційної політики. Поки що на цьому шляху зроблено перші кроки. Європі продовжує загрожувати «імміграційних вибух», але керівними органами ЄС розробляються довгострокові заходи на перспективу, які повинні знайти адекватні відповіді на нагальні питання міграційних процесів.

Коментар модератора

34 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?