Курсова робота «Функції та технологія менеджменту», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 31.03.2010 17:44 · від Anna · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти технології управління та функцій менеджменту 5 1.1. Поняття функцій менеджменту, їх види 5 1.2. Динамічний взаємозв’язок та механізм реалізації функцій менеджменту 7 1.3. Управлінський процес та його особливості 14 Висновки до розділу 1 20 Розділ 2. Дослідження реалізації функцій менеджменту на підприємстві 21 2.1. Характеристика виробничо-комерційної діяльності ВАТ «Шосткинського міськмолкомбінату 21 2.2. Реалізація функцій менеджменту на підприємстві 29 2.3. Аналіз ефективності системи менеджменту на ВАТ "Шосткинський мiськмолкомбiнат" 36 Висновки до розділу 2 39 Висновки 42 Список літератури 45 Додатки

Висновок

Функції менеджменту – це види цілеспрямованої діяльності щодо керованого об’єкта, зумовлені кооперацією і поділом праці серед управлінського персоналу. Функції менеджменту вперше в теорії управління класифікував французький учений А. Файоль. Він виділив чотири основні функції менеджменту: планування, організацію, мотивацію та контроль. Кожна із чотирьох функцій менеджменту є для організації життєво важливою, але планування забезпечує основу для інших функцій, і тому вважається головною серед них. Решта ж функцій орієнтовані на виконання оперативних, тактичних та стратегічних планів організації. Загальні функції менеджменту набувають відповідного змісту, будучи задіяними в реалізації конкретних функцій. Послідовне і взаємопов’язане здійснення функцій менеджменту забезпечує процес управління організацією, метою якого є ефективне функціонування і розвиток.

Для підвищення ефективності реалізації зазначених функцій та управлінського процесу в цілому менеджери мусять докладати всіх зусиль для досягнення їх органічного взаємозв’язку та взаємодоповнення. Так, у плануванні діяльності перш за все необхідно визначити загальну стратегію фірми з огляду на особливості її функціонування, а потім вже розробляти інші види планів. Для усунення недоліків організаційних структур сучасним керівникам необхідно звернути увагу на переваги нових, більш гнучких (адаптивних) організаційних структур. Ці системи, на відміну від механістичних, краще пристосовані до швидкої зміни зовнішніх умов та появи нової наукоємної технології. Формуюючи мотиваційну структуру підлеглих, керівникам крім застосування основних принципів перших (змістових) концепцій мотивації (прості, прагматичні підходи), слід застосовувати в управлінні методи психології. Саме на психологічних дослідженнях засновані сучасні теорії мотивації. (Наприклад, роботи Елтона Мейо – засновника поведінкової школи теорії управління). Проблем, що виникають при дії системи контролю, можна уникнути, задаючи осмислені, прийнятні стандарти контролю, встановлюючи двосторонній зв’язок, задаючи напружені, але досяжні стандарти контролю, запобігаючи надмірного контролювання, а також винагороджуючи за досягнення заданих результатів. Також важливим фактором підвищення ефективності роботи організації є налагодження системи комунікацій, яка б забезпечувала управлінською інформацією керівників організації і працівників усіх рівнів.

У другому розділі курсової роботи охарактеризовано виробничо-комерційну діяльність ВАТ «Шосткинського міськмолкомбінату», зроблено аналіз реалізації основних функцій управління та ефективності системи менеджменту на підприємстві.

ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат» знаходиться на стадії розроблення структури управління. Комбінат розширює асортимент продукції, виходить на нові ринки збуту, приваблює багатьох інвесторів. В цілому функції управління реалізуються на підприємстві досить успішно. Стратегічним планом підприємства передбачено вихід на ринки Казахстану, Молдови, США та Німеччини, вивід на них нових видів продукції та освоєння ринку сухого молока. Щодо організаційних змін, то з огляду на зростаючі масштаби діяльності та асортимент продукції, керівництву буде доцільно поступово впроваджувати елементи дивізіональної організаційної структури з продуктовою спеціалізацією (зокрема, об’єднання дільниць твердих та плавлених сирів, масла та морозива). Це дозволить комбінатові приділяти конкретному продукту стільки ж уваги, скільки йому приділяє невелика фірма, що випускає один чи два види продукції.

На підприємстві розроблена ефективна мотиваційна структура - навчання за власні кошти випускників у вищих навчальних закладах, надання робітникам можливості підвищення кваліфікації і стажування за кордоном.

Контроль за якістю продукції на всіх етапах її виготовлення здійснюється за дуже ефективною системою безпеки харчової продукції HACCP. ВАТ «ШММК» з огляду на швидкозмінні зовнішні умови слід покращити контроль за діяльністю конкурентів. Необхідно також покращувати систему зворотного зв’язку на підприємстві. Адже через недосконалість цієї системи, багато гарних ідей просто не доходять до вищого керівництва і таким чином не реалізовуються.

Розглянувши систему управління на підприємстві, можна сказати, що зусилля управлінців молококомбінату виправдовують досягнуті організацією результати. Величина витрат на управління набагато менша за сумарні витрати на виробництво всієї номенклатури продукції. Провівши аналіз витрат на управління на основі розрахунку відповідних показників, можна припустити, що діяльність підприємства покращиться при деякому збільшенні витрат на науково-дослідні роботи щодо організації управління, на службові відрядження з метою підвищення кваліфікації працівників.

Проаналізувавши якісні показники ефективності системи менеджменту на молококомбінаті, бачимо, що негативним є значення коефіцієнта дублювання функцій. Це може призвести до збільшення витрат на управління внаслідок дублювання одних і тих же видів робіт, тому у даній ситуації необхідно чітко визначити види робіт для кожного підрозділу.

Таким чином, дослідження діяльності ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат» дозволяють стверджувати про прибутковість, стабільність його роботи, гарні перспективи розвитку. Але завдяки деяким покращенням і змінам на підприємстві воно зможе не тільки закріпити свої сучасні позиції на ринку молочних продуктів України, а й зайняти лідируючі позиції на ринку інших країн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?