Курсова робота «Форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності», 2009 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 31.03.2010 16:22 · від Commix · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1.Теоретичні основи фінансування зовнішньоекономічної діяльності. 2.Аналіз форм фінансування зовнішньоекономічної діяльності на основі діяльності українського підприємства. 3.Світовий досвід фінансування зовнішньоекономічної діяльності та можливості застосування його в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

Висновок

• Фінансування зовнішньоекномічної діяльності є надзвичайно важливим для підприємств, основу діяльності яких складають операції з закордонними партнерами.

• Фінасування будь-якої діяльності підприємств здійснюється з двох основних джерел : внутрішніх і зовнішніх.

• Основними формами формування фінансових ресурсів та фінансування діяльності підприємств є:власні кошти підприємства (статутний капітал, нерозподілений прибуток, резервний капітал і т.д.), а також комерційний кредит, банківський кредит, факторингові операції, емісія облігацій та інших цінних паперів.

• Кожна з форм фінансування має як свої переваги, так і недоліки, тому визначити єдину найбільш ефективну і найдешевшу для всіх підприємств загалом неможливо. Для кожного підприємства, яке займається зовнішньоекномічною діяльністю потрібно підбирати свої специфічні форми фінансування і відповідні методи міжнародних розрахунків, які дозволять найбільш ефективно використовувати як власний, так і залучений капітал підприємтсва, збалансувати структуру капіталу підприємства та мінімізувати середньозважену вартість капіталу.

• В українській практиці для фінансування зовнішньоекономічної діяльності найчастіше застосовуються такі форми фінансування як банківські кредити та фінансування за рахунок власних джерел підприємства, хоча останнім часом все більшої популярності набирають такі форми фінансування як міжнародний факторинг та емісія боргових цінних паперів (облігацій).

• Основними параметрами, за якими можна провести оцінку ефетивності ведення зовнішньоекномічної діяльності є в першу чергу прибуток підприємтства, а також ряд відносних показників які характеризують його фінансовий стан, наприклад показники рентабельності та прибутковості, ліквідності та платоспроможності і т.д. Оцінку ж ефективності використання різних форм фінансування зовнішньоекномічної діяльності можна провети на основі порівяння вартості фінансових ресурсів залучених з різних джерел.

• На основі аналізу діяльності вітчизняного підприємства було виявлено, що вартість залучених фінансових ресурсів за допомогою таких форм фінансування як банківські кредити та емісія облігацій є достатньо високою і перебуває на рівні 40-45% річних. Хоча навіть незважаючи на таку високу вартість позичкового капіталу підприємство змогло наростити нерозподілений прибуток за 1 рік більш ніж в 3 рази, а рентабельність продукції зросла з 4,4% до 344,6%, що дає змогу говрити про досить ефективне використання як позичкових так і власних коштів.

• Що стосується іноземного досвіду в фінансуванні зовнішньоекономічної діяльності, то варто зауважити, що більшість тих форм фінансування ЗЕД вже застосовуються в Україні, але в різному обсязі і з різною ефективністю.

• Щодо найбільш перспективних форм фінансування ЗЕД, які досі не дуже активно використовуються українськими компаніями, то на мою думку, одні з найбільших перспектив розвитку має така форма фінансування як міжнародний факторинг, яка дозволяє підприємствам торгувати на умовах відкритого рахунку, що є одним загальноприйнятим у всьому світі.

• Також ватро зауважити про перспективи розвитку співпраці українських підприємств з міжнароднимим фінансовими організаціями на сьогодні також набувають все більшої актуальності, вровуючи сучасну ситуацію як на внутрішньому фінансовому ринку, так і на зовнішніх ринках, а також фінансові можливості МФО. На мою думку, найбільш перспективними для українських підприємств є співпраця з такими МФО як Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк та продовження роботи з ЄБРР та МБРР по різних програмах фінансування зовнішньоекнонмічної діяльності.

Коментар модератора

55 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?