Курсова робота «Система деліктних зобов’язань в цивільному кодексі України», 2008 рік

З предмету Право · додано 30.03.2010 20:54 · від Vladmons · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Загальні положення про зобов’язання що виникають у зв’язку з спричиненням шкоди (деліктні зобов’язання). 4 1.1. Поняття, значення та їх відмінність від договірних зобов’язань 4 1.2. Підстави виникнення зобов’язань по відшкодуванню шкоди. 9 2. Особливості системи деліктних зобов’язань. 12 2.1. Відшкодування шкоди завданої актами влади 13 2.2. Відшкодування шкоди, завданої фізичними особами з обмеженою цивільною дієздатністю, недієздатними, з вадами психічного чи фізичного стану 16 2.3. Відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки 20 2.4. Відшкодування шкоди завданої життю чи здоров’ю громадянина 22 2.5. Відшкодування шкоди завданої в результаті недоліків товару, робіт чи послуг 25 2.6. Відшкодування моральної шкоди 26 2.7. Інші випадки виникнення деліктних зобов’язань 29 Висновок 33 Список літератури 36

Висновок

Підводячи підсумки цієї роботи зробимо такі висновки. Однією з підстав виникнення зобов'язань згідно ЦК України є заподіяння шкоди іншій особі. На відміну від інших зобов'язань, які виникають із правомірних актів (наприклад, договору, односторонньої угоди, адміністративного акта), цей вид зобов'язань виникає з неправомірних актів, яким є правопорушення, тобто протиправне, винне заподіяння шкоди деліктоздатною особою. Зобов'язання, що виникло внаслідок заподіяння шкоди, називають деліктними. Заподіяння шкоди іншій особі не завжди породжує деліктне зобов'язання. Воно виникає там, де заподіювач шкоди і потерпілий не перебували між собою у зобов'язальних відносинах або шкода виникла незалежно від існуючих між сторонами зобов'язальних відносин.

Відсутність між потерпілим і заподіювачем зобов'язальних відносин до заподіяння шкоди не означає, що між ними не існувало ніяких цивільно-правових відносин. Вони перебували в абсолютних цивільних правовідносинах, змістом яких є абсолютне суб'єктивне цивільне право та абсолютний суб'єктивний цивільний обов'язок. Абсолютність суб'єктивного цивільного права полягає в тому, що воно охороняється від усіх і кожного, хто підпорядкований даному правовому режиму. До абсолютних прав належать: право власності, право на недоторканність життя і здоров'я, честі та гідності, особистої свободи, право на охорону здоров'я тощо. Якщо абсолютне суб'єктивне право охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий юридичний обов'язок також покладається на всіх і кожного. Абсолютний юридичний обов'язок характеризується пасивністю, його змістом є необхідність утримуватися від порушення чужого абсолютного су-б'єктивного права. Невиконання такого обов'язку завжди призводить до порушення чужого суб'єктивного права і за наявності передбачених законом інших підстав породжує деліктне зобов'язання.

Таким чином, можна зробити важливий висновок, що цивільне правопорушення (делікт) тягне за собою виникнення деліктного зобов’язання, яке полягає у настанні для правопорушника певних негативних наслідків, тобто на заподіювача покладається обов’язок нести деліктну відповідальність. Усі ці три поняття – деліктне правопорушення, деліктне зобо'вязання та деліктна відповідальність – є різними, але взаємопов’язаними та взаємообумовлюючими поняттями. Деліктне правопорушення можна визначити як протиправне, винне заподіяння однією особою іншій певних збитків. При цьому заподіювач шкоди має бути наділений деліктоздатністю, тобто можливістю відповідати за свої дії, у даному випадку, – за завдану шкоду. Під деліктним зобов’язанням розуміють зобов’язання, яке виникає з неправомірних актів, якими є правопорушення, тобто протиправне винне заподіяння шкоди деліктоздатною особою. Це зобов’язання, в якому особа, що протиправно і винно заподіяла шкоду особистості громадянина або його майну чи майну організації, зобов’язана її відшкодувати, а потерпілий має право на відшкодування заподіяної шкоди у повному обсязі. З огляду на все вищезазначене, вважаю необхідним наголосити на тому, що заподіяння шкоди однією особою іншій (делікт) за наявності певних, визначених законом умов (складу правопорушення) тягне виникнення деліктного зобов’язання, яке по своїй суті є відносним правовідношенням, змістом якого є право (на відшкодування заподіяної шкоди або поновлення становища, яке існувало до правопорушення) та обов’язок (відповідно відшкодувати шкоду).

При цьому загальновизнаним є той факт, що делікт є підставою виник-нення деліктної відповідальності. Призначенням останньої (як і цивільно-правової відповідальності взагалі) є захист від будь-яких порушень майнових інтересів суб’єктів цивільного права. Вона настає лише у випадку заподіяння шкоди майновим або особистим немайновим суб’єктивним правам та за необхідності відновлення становища, яке існувало до порушення. Тому суть деліктних зобов’язань полягає саме у тому, щоб за допомогою заходів деліктної відповідальності відновити майнову сферу одного (потерпілого або кредитора) за рахунок зменшення майнових благ іншого (правопорушника-заподіювача або боржника).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?