Реферат «Економічна дипломатія США», 2009 рік

З предмету Інше · додано 30.03.2010 13:18 · від Безуглова Єгенія · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Природа та сутність економічної дипломатії 2. Загальна характеристика економізації зовнішньої політики США Висновки Список використаної літератури

Висновок

Не буде перебільшенням сказати, що вся багатовікова історія дипломатичної служби різних країн, її формування і розвитку нерозривно пов’язана з міжнародними економічними відносинами. Ще до промислової революції фінансові інститути із широкими міжнародними зв’язками існували в середньовічних торгових містах — Венеції, Барселоні, Генуї. Бувало, що великі банки виступали безпосередніми кредиторами «колоніальних експедицій». У XVII столітті виник ряд торгових компаній, яким окремі європейські монархи (Англії, Голландії, Данії, Іспанії) передали право здійснювати колоніальну зовнішню торгівлю і фактично представляти політичні інтереси своїх країн у визначених заморських територіях. Економічні інтереси стали служити для дипломатії тією точкою опори, на яку опираються важелі всіх доступних державній владі ресурсів. Зрозуміло, що “економічною” така дипломатія може називатися з великою часткою умовності.

Поза тим, економічні відносини на сучасному етапі їхнього розвитку – це одна з найважливіших сфер суспільного сьогодення. Становлення і розвиток цих відносин в міжнародному аспекті є безпосереднім результатом поступової інтернаціоналізації виробництва, формування єдиної економічної основи нашої цивілізації. Адекватне, тобто найточніше, відображення об'єктивно існуючих міжнародних економічних відносин передбачає додержання декількох головних умов.

По-перше, воно має відштовхуватися від рівня розвитку і характеру сучасних продуктивних сил, які зазнають динамічних змін під впливом технологічної революції. По-друге, треба зважати на господарські структури, що визначають рух продуктивних сил у національних та інтернаціональних масштабах. Насамперед мають братися до уваги форми власності на засоби виробництва, способи організації праці, обміну її результатами, а також форми суспільного поділу та кооперації праці. По-третє, аналіз системи міжнародних економічних відносин потребує неупередженого загальноцивілізаційного підходу до будь-яких явищ світового господарського життя. По-четверте, слід пам'ятати, що на даному історичному етапі переважає державна організація суспільно-економічного життя. Існуючі нині держави відзначаються неповторними природно-географічними, економічними, національними, історичними, етнічними, культурними та іншими особливостями, що справляють суттєвий вплив на розвиток світогосподарських зв'язків.

Для сучасних Сполучених Штатів головним завданням у сфері зовнішньоекономічної політики є використання свого значного впливу для того, щоби сприяти відкритій світовій економіці, поглиблювати і розширювати переваги глобалізації. Американські стратегічні інтереси сьогодні тісно переплітаються з економічними інтересами країни, а економічні проблеми у більшій мірі впливають на відносини з іншими сильними країнами – країнами Європи, Японією, Китаєм, Росією [1, 93].

Таким чином, у власній зовнішньоекономічній політиці США орієнтуються на ряд національних пріоритетів, покликаних забезпечити лідерство країни у світовому господарстві. Серед них можна виділити наступні: стійкий економічний ріст країни; збільшення зайнятості; економія бюджетних засобів; регіональне і глобальне стратегічне домінування [2, 15].

Особливість державного регулювання ЗЕД США виявляється у державному устрої країни, за яким Сполучені Штати є федеративною республікою, тобто регулювання ЗЕД США здійснюється на державному та федеральному рівнях одночасно.

Серед 14 міністерств Кабінету президента найбільший вплив на регулювання та розвиток ЗЕД здійснюють міністерства, які безпосередньо займаються економічними зв’язками із зарубіжними країнами і питаннями реалізації державної зовнішньоекономічної політики. Це – Державний департамент США (Department of State), Міністерство торгівлі США (Department of Commerce), а також його організаційний підрозділ – Адміністрація з міжнародної торгівлі США (ITA Organization).

Коментар модератора

18 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?