Курсова робота «ТНК у системі міжнародного інвестування особливості та новітні тенденції для України», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 29.03.2010 23:12 · від Дмитро · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1.Суть та види інвестування в межах ТНК. 2.Аналіз особливостей міжнародного інвестування ТНК в Україні. 3.Проблеми та перспективи міжнародного інвестування ТНК в Україні. Висновки та пропозиції. Список використаної літератури.

Висновок

В результаті проведених досліджень були розкриті питання, щодо місця транснаціональних корпорацій в економіці країн, що розвиваються, проблем, та перспектив залучення іноземних інвестицій.

Хотілося б зробити деякі висновки, щодо цих питань, стосовно України, а також зробити деякі припущення, щодо удосконалення та поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Для процесу транснаціоналізації характерне переплетення капіталів за рахунок поглинання фірм інших країн, зокрема, країн, що розвиваються, створення спільних компаній, залучення фінансових засобів іноземних банків, встановлення міцних довгострокових зв'язків за рубежем промислових компаній і банків однієї і тієї ж країни. Глобалізація економічної діяльності вимагає лібералізації торгівлі, іноземних інвестицій, міжнародних фінансових операцій. Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні для іноземних компаній сприятиме залученню додаткового капіталу в економіку. Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у XXI століття Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр”[4] визначає пріоритети та напрямки поліпшення інвестиційних процесів в Україні.

Негативні характеристики інвестиційного клімату в Україні: нерозвиненість інституцій, що сприяють залученню і впровадженню інвестицій в економіку країни; непрозорість та непередбачуваність поведінки держави; відсутність механізмів залучення до інвестиційного процесу заощаджень громадян; зависокий рівень фіскальної активності держави; “зміна правил гри в ході самої гри”; великий ступінь ризику нечесної конкуренції; непослідовність державної політики у відношенні до інвестора; слабкість судової системи, яка має відстоювати інтереси інвестора та кредитора; надзвичайно висока активність держави в питаннях перевірки інвестиційних компаній і контролю за їх діяльністю; великий невикористаний потенціал економічного зростання; обмеження джерел прибутку для інвестиційних компаній (основним джерелом залишаються біржові операції); зниження відношення обсягу інвестицій в основний капітал до валового внутрішнього продукту (ВВП); низька ефективність діяльності низки вільних економічних зон (ВЕЗ) та територій пріоритетного розвитку (ТПР), що є результатом непослідовності і непродуманості державної політики стосовно їх створення і функціонування; непідготовленість іноземних інвесторів до роботи в українському діловому середовищі; відсутність механізмів реалізації багатьох положень законодавства, що регламентують інвестиційну діяльність; неготовність судової системи та суддівського корпусу до розгляду справ стосовно захисту прав інвестора, корпоративного власника; неможливість прогнозування і планування потенційної вартості роботи в Україні для іноземних інвесторів;

Позитивні характеристики інвестиційного клімату в Україні: очікується дуже високий рівень зростання економіки взагалі і конкретних інвестицій зокрема; власники українських капіталів, вивезених за кордон, упевнились у вигідності вкладання капіталів в економіку України; спостерігаються спроби власників вивезених капіталів повертати та легалізовувати свої капітали і вкладати їх у реальний сектор економіки; нещодавно запроваджений закон про інститути спільного інвестування відкриває певні можливості для легалізації капіталів ; місцеві органи державної влади починають усвідомлювати вигідність залучення ресурсів на ринку позик; прийнято в першому читанні Цивільний і Господарський кодекси України; зростає, хоч і дуже повільно, передбачуваність урядових рішень, створюються механізми справляння учасниками ринку впливу на державні рішення; спостерігається вагоме економічне зростання східних областей України за рахунок підвищення рівня використання наявних виробничих потужностей та інфраструктури.

Заходи, що сприятимуть значному покращенню інвестиційного клімату в Україні і процесу інвестування загалом: планомірне і відкрите завершення процесу приватизації; здійснення кардинального перевороту в психології людей, прищеплення їм традиції заробляти, споживати, заощаджувати та інвестувати (адже, як свідчить світовий досвід, домогосподарства -- це найбільший постачальник інвестицій на ринок); запровадження “жорстких” бюджетних обмежень; створення прозорих “торговельних майданчиків” (конкурентного середовища); граничне обмеження тіньового сектора економіки, легалізація тіньових капіталів (а також формування в масовій свідомості позитивного сприйняття цього кроку), що забезпечить величезний приток інвестиційних ресурсів в економіку країни; розвиток депозитарної системи; реформування системи оплати праці (підвищення її рівня, звільнення працюючих від багатьох соціальних платежів тощо); зміна податкової концепції у сфері оподаткування інвестиційних ресурсів; зниження податкового навантаження на економіку країни; усунення різниці між фінансовим і стратегічним інвестором; розроблення і запровадження кодексу ділової етики або етичного кодексу корпоративного управління для всіх учасників ринку; надання державної підтримки для створення механізмів залучення коштів населення до інвестиційного обігу; застосування державними органами влади маркетингових та PR-стратегій для залучення іноземних інвестицій; підготовка відповідних інформаційних пакетів для потенційних інвесторів; забезпечення прибутковості підприємств державної форми власності; підвищення ефективності інвестицій за рахунок прозорості ринкового середовища і прозорості роботи підприємств (слід прийняти державні акти, які жорстко обумовлюватимуть необхідність розкриття інформації про інвестовані підприємства, а також удосконалити систему бухгалтерського обліку); запровадження податку на власність підприємств для сприяння більш ефективному використанню виробничих потужностей і пошуку ефективного власника; підвищення рівня монетаризації економіки; ведення дієвої боротьби з корупцією; здійснення реструктуризації великих неефективних підприємств і максимальне розширення сфери середнього бізнесу -- основного ринку інвестиційних посередників; створення рівних конкурентних умов для внутрішніх та іноземних інвесторів; сприяння розвитку потужної банківської системи, націленої на кредитування реального сектора економіки; сприяння розвитку ринку страхових послуг.

Коментар модератора

37 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?