Курсова робота «Управління конкурентними перевагами підприємства», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 06.04.2010 16:05 · від Нино · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Поняття і сутність конкурентних переваг підприємства, чинники впливу та принципи формування 2.Характеристика процесу управління конкурентними перевагами підприємства 3.Особливості управління конкурентними перевагами на підприємствах різних типів 4.Методи аналізу та оцінки конкурентоспроможності підприємств 5.Шляхи вдосконалення процесів управління конкурентними перевагами сучасних вітчизняних підприємств Висновки Список використаних джерел

Висновок

Узагальнення досліджень вітчизняних і закордонних науковців категорії „конкурентна перевага” показали, що ті визначення носить фрагментарний характер і не містить основних критеріїв, які б відповідали сучасним вимогам ринку і підприємств. Проведений аналіз теоретичних поглядів на конкурентні переваги підприємства дозволив визначити їх сутність і зміст, особливості та сформувати класифікацію видів конкурентних переваг за формами їх виникнення і прояву.

1. На світовому ринку конкурують фірми, а не нації. Тому саме фірми повинні передусім створювати й утримувати конкурентні переваги над своїми суперниками з інших країн. Держава має визначати та впливати на середовище, в якому оперують компанії, та його інфраструктуру.

2. Конкурентні переваги у виробництві мають відносний характер. Тому окремі фірми при створенні економічної політики мають насамперед орієнтуватися на досвід інших фірм та досягнення, норми та стандарти.

3. Фірми набувають переваги завдяки відмінностям, а не подібності.

Необхідно відзначити, що критерії конкурентоспроможності національної економіки не є сталими, й останнім часом сам підхід до її визначення зазнав суттєвих змін. Якщо раніше вважалося, що перспективи компанії на світовому ринку визначаються передусім наявністю та структурою стратегічних ресурсів, ємністю внутрішнього ринку, співвідношенням рівнів витрат цін, то нині на перший план виходять інші фактори – насамперед структурного, науково-технічного, соціально-культурного та управлінсько-адміністративного плану.

При написанні курсової роботи, я зрозуміла, що конкурентні переваги в тій чи іншій галузі виробництва обумовлені такими факторами:

1) наявністю і структурою виробничих ресурсів;

2) характером попиту на певні продукти й послуги;

3) розвитком суміжних галузей та галузей-постачальників;

4) стратегією фірми, її структурою, конкуренцією на національному ринку.

Отже, визначення конкурентоспроможності вимагає комплексного аналізу економіки окремої країни та передбачення можливих змін у світовому господарстві та на національному рівні. Такий аналіз будується на великій кількості показників.

Наприкінці XX століття центр уваги системи міжнародних економічних відносин дедалі більше переміщується до інформаційноємних нематеріальних інфраструктур або мережах. У результаті цього конкурентоспроможність різних учасників міжнародної економічної взаємодії значною мірою залежить від їхніх можливостей ефективно вирішувати такі завдання:

- придбавати й використовувати інформаційні технології (засоби далекого зв'язку, комп'ютерні технології тощо);

- створювати, експлуатувати та обслуговувати місцеве технічне обладнання (лінії зв'язку, комп'ютерне обладнання) та елементи національної інфраструктури (порти, аеропорти, залізничну мережу, автомобільні дороги);

- мати доступ до основних мереж (торговельної, фінансової, інформаційної та процедурної).

Проведені мною дослідження на ЗАТ „НКМЗ” дозволяють зробити наступний висновок – що товариство не зупиняється на досягнутому і впроваджує все нові системи, завдяки чого ЗАТ „НКМЗ” можна сміливо взяти за ідеал в сфері управління конкурентними перевагами.

Таким чином, коли фірма має дефіцитні, унікальні, важко відтворювані ресурси, їй набагато простіше вибрати бажану форму діяльності за кордоном. Якщо ймовірна гостра конкуренція, фірма може бути змушена вибрати не найефективнішу форму бізнесу, але якщо вона цього не зробить, конкурент захопить ринок. Можливість конкуренції може змушувати фірму вибирати стратегію прискореного розширення закордонних операцій, але тільки (через обмеженість ресурсів) шляхом укладення відповідних угод з іншими фірмами.

Коментар модератора

62 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?